Thống kê XSLA 00 - 99

Thống kê XSLA 00 - 99

Thống kê 00 - 99 Long An 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Long An từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
00 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
01 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
02 1 lần quay 09/01/2021
03 2 lần quay 02/01/2021
04 3 lần quay 26/12/2020
05 2 lần quay 02/01/2021
06 18 lần quay 12/09/2020
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
08 1 lần quay 09/01/2021
09 1 lần quay 09/01/2021
10 6 lần quay 05/12/2020
11 14 lần quay 10/10/2020
12 4 lần quay 19/12/2020
13 1 lần quay 09/01/2021
14 5 lần quay 12/12/2020
15 2 lần quay 02/01/2021
16 9 lần quay 14/11/2020
17 6 lần quay 05/12/2020
18 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 1 lần quay 09/01/2021
20 13 lần quay 17/10/2020
21 3 lần quay 26/12/2020
22 2 lần quay 02/01/2021
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 6 lần quay 05/12/2020
25 4 lần quay 19/12/2020
26 11 lần quay 31/10/2020
27 4 lần quay 19/12/2020
28 7 lần quay 28/11/2020
29 4 lần quay 19/12/2020
30 3 lần quay 26/12/2020
31 16 lần quay 26/09/2020
32 1 lần quay 09/01/2021
33 1 lần quay 09/01/2021
34 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
35 5 lần quay 12/12/2020
36 3 lần quay 26/12/2020
37 19 lần quay 05/09/2020
38 1 lần quay 09/01/2021
39 6 lần quay 05/12/2020
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
43 1 lần quay 09/01/2021
44 4 lần quay 19/12/2020
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 2 lần quay 02/01/2021
47 1 lần quay 09/01/2021
48 3 lần quay 26/12/2020
49 3 lần quay 26/12/2020
50 2 lần quay 02/01/2021
51 5 lần quay 12/12/2020
52 3 lần quay 26/12/2020
53 11 lần quay 31/10/2020
54 7 lần quay 28/11/2020
55 19 lần quay 05/09/2020
56 2 lần quay 02/01/2021
57 12 lần quay 24/10/2020
58 2 lần quay 02/01/2021
59 1 lần quay 09/01/2021
60 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
61 4 lần quay 19/12/2020
62 7 lần quay 28/11/2020
63 15 lần quay 03/10/2020
64 4 lần quay 19/12/2020
65 5 lần quay 12/12/2020
66 1 lần quay 09/01/2021
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 6 lần quay 05/12/2020
69 20 lần quay 29/08/2020
70 3 lần quay 26/12/2020
71 1 lần quay 09/01/2021
72 13 lần quay 17/10/2020
73 7 lần quay 28/11/2020
74 2 lần quay 02/01/2021
75 3 lần quay 26/12/2020
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
77 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
78 1 lần quay 09/01/2021
79 4 lần quay 19/12/2020
80 1 lần quay 09/01/2021
81 6 lần quay 05/12/2020
82 9 lần quay 14/11/2020
83 19 lần quay 05/09/2020
84 13 lần quay 17/10/2020
85 3 lần quay 26/12/2020
86 9 lần quay 14/11/2020
87 6 lần quay 05/12/2020
88 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
90 3 lần quay 26/12/2020
91 4 lần quay 19/12/2020
92 3 lần quay 26/12/2020
93 4 lần quay 19/12/2020
94 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
95 2 lần quay 02/01/2021
96 15 lần quay 03/10/2020
97 1 lần quay 09/01/2021
98 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 6 lần quay 05/12/2020