Thống kê đặc biệt XSAG

Thống kê đặc biệt XSAG

Thống kê giải đặc biệt An Giang 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số An Giang trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
14/01 35185 07/01 31726 31/12 76088
24/12 15618 17/12 22177 10/12 53905
03/12 49776 26/11 81252 19/11 98600
12/11 69774 05/11 93174 29/10 12307
22/10 95743 15/10 16762 08/10 32271
01/10 24590 24/09 27745 17/09 88879
10/09 93404 03/09 58493 27/08 26448
20/08 44118 13/08 36226 06/08 63126
30/07 80076 23/07 97565 16/07 30014
09/07 96245 02/07 81311 25/06 15377

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt An Giang về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
26 3 lần 74 2 lần
18 2 lần 77 2 lần
45 2 lần 76 2 lần
00 1 lần 48 1 lần
65 1 lần 07 1 lần
14 1 lần 85 1 lần
43 1 lần 11 1 lần
62 1 lần 88 1 lần
71 1 lần 90 1 lần
05 1 lần 79 1 lần
04 1 lần 52 1 lần
93 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt An Giang về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
00 1 lần 48 1 lần
65 1 lần 07 1 lần
14 1 lần 85 1 lần
43 1 lần 11 1 lần
62 1 lần 88 1 lần
71 1 lần 90 1 lần
05 1 lần 79 1 lần
04 1 lần 52 1 lần
93 1 lần 74 2 lần
18 2 lần 77 2 lần
45 2 lần 76 2 lần
26 3 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất

x9
125 ngày
x1
104 ngày
x3
90 ngày
x4
69 ngày
x0
62 ngày
x2
55 ngày
x7
34 ngày
x8
20 ngày
x6
13 ngày
x5
6 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất

9x
111 ngày
6x
97 ngày
4x
90 ngày
5x
55 ngày
0x
41 ngày
7x
34 ngày
1x
27 ngày
2x
13 ngày
8x
6 ngày