Thống kê đặc biệt XSAG

Thống kê đặc biệt XSAG

Thống kê giải đặc biệt An Giang 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số An Giang trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
24/09 27745 17/09 88879 10/09 93404
03/09 58493 27/08 26448 20/08 44118
13/08 36226 06/08 63126 30/07 80076
23/07 97565 16/07 30014 09/07 96245
02/07 81311 25/06 15377 18/06 97360
11/06 86488 04/06 97372 28/05 27201
21/05 94521 14/05 47826 07/05 66990
30/04 02400 26/03 78080 19/03 97140
12/03 57804 05/03 56772 27/02 19423
20/02 15207 13/02 71335 06/02 97108

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt An Giang về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
26 3 lần 72 2 lần
45 2 lần 04 2 lần
93 1 lần 48 1 lần
01 1 lần 18 1 lần
21 1 lần 90 1 lần
76 1 lần 00 1 lần
65 1 lần 80 1 lần
14 1 lần 40 1 lần
11 1 lần 23 1 lần
77 1 lần 07 1 lần
79 1 lần 60 1 lần
35 1 lần 88 1 lần
08 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt An Giang về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
93 1 lần 48 1 lần
01 1 lần 18 1 lần
21 1 lần 90 1 lần
76 1 lần 00 1 lần
65 1 lần 80 1 lần
14 1 lần 40 1 lần
11 1 lần 23 1 lần
77 1 lần 07 1 lần
79 1 lần 60 1 lần
35 1 lần 88 1 lần
08 1 lần 72 2 lần
45 2 lần 04 2 lần
26 3 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất

x2
117 ngày
x0
103 ngày
x7
96 ngày
x1
89 ngày
x6
47 ngày
x8
33 ngày
x3
26 ngày
x4
19 ngày
x9
12 ngày
x5
5 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất

3x
229 ngày
8x
110 ngày
6x
68 ngày
2x
47 ngày
1x
40 ngày
9x
26 ngày
0x
19 ngày
7x
12 ngày
4x
5 ngày

Thống kê giải đặc biệt An Giang ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2016 29/09/2016 256106