Thống kê đặc biệt XSBD

Thống kê đặc biệt XSBD

Thống kê giải đặc biệt Bình Dương 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Dương trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
25/09 08389 18/09 56774 11/09 35698
04/09 39970 28/08 20351 21/08 02262
14/08 68960 07/08 67383 31/07 94508
24/07 01439 17/07 23473 10/07 14803
03/07 01819 26/06 76341 19/06 91125
12/06 05836 05/06 58731 29/05 67929
22/05 87220 15/05 21282 08/05 71292
01/05 26511 27/03 01153 20/03 95997
13/03 59482 06/03 97986 28/02 65420
21/02 88250 14/02 56117 07/02 16125

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Dương về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
20 2 lần 82 2 lần
25 2 lần 60 1 lần
29 1 lần 83 1 lần
08 1 lần 39 1 lần
92 1 lần 73 1 lần
11 1 lần 89 1 lần
03 1 lần 53 1 lần
74 1 lần 19 1 lần
97 1 lần 98 1 lần
41 1 lần 86 1 lần
70 1 lần 50 1 lần
51 1 lần 36 1 lần
17 1 lần 62 1 lần
31 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Dương về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
60 1 lần 29 1 lần
83 1 lần 08 1 lần
39 1 lần 92 1 lần
73 1 lần 11 1 lần
89 1 lần 03 1 lần
53 1 lần 74 1 lần
19 1 lần 97 1 lần
98 1 lần 41 1 lần
86 1 lần 70 1 lần
50 1 lần 51 1 lần
36 1 lần 17 1 lần
62 1 lần 31 1 lần
20 2 lần 82 2 lần
25 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất

x7
195 ngày
x6
111 ngày
x5
104 ngày
x3
55 ngày
x2
41 ngày
x1
34 ngày
x0
27 ngày
x8
20 ngày
x4
13 ngày
x9
6 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất

2x
104 ngày
4x
97 ngày
1x
90 ngày
3x
69 ngày
0x
62 ngày
6x
41 ngày
5x
34 ngày
9x
20 ngày
7x
13 ngày
8x
6 ngày