Thống kê đặc biệt XSBD

Thống kê đặc biệt XSBD

Thống kê giải đặc biệt Bình Dương 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Dương trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
22/01 70260 15/01 37308 08/01 12351
01/01 09230 25/12 52204 18/12 84099
11/12 62607 04/12 46667 27/11 33382
20/11 57447 13/11 22677 06/11 38811
30/10 59163 23/10 97580 16/10 83616
09/10 61997 02/10 88337 25/09 08389
18/09 56774 11/09 35698 04/09 39970
28/08 20351 21/08 02262 14/08 68960
07/08 67383 31/07 94508 24/07 01439
17/07 23473 10/07 14803 03/07 01819

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Dương về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
60 2 lần 08 2 lần
51 2 lần 67 1 lần
74 1 lần 82 1 lần
98 1 lần 47 1 lần
70 1 lần 77 1 lần
62 1 lần 11 1 lần
83 1 lần 63 1 lần
39 1 lần 80 1 lần
73 1 lần 30 1 lần
16 1 lần 03 1 lần
04 1 lần 97 1 lần
19 1 lần 99 1 lần
37 1 lần 07 1 lần
89 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Dương về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
67 1 lần 74 1 lần
82 1 lần 98 1 lần
47 1 lần 70 1 lần
77 1 lần 62 1 lần
11 1 lần 83 1 lần
63 1 lần 39 1 lần
80 1 lần 73 1 lần
30 1 lần 16 1 lần
03 1 lần 04 1 lần
97 1 lần 19 1 lần
99 1 lần 37 1 lần
07 1 lần 89 1 lần
60 2 lần 08 2 lần
51 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất

x6
103 ngày
x3
89 ngày
x2
61 ngày
x7
47 ngày
x9
40 ngày
x4
33 ngày
x1
19 ngày
x8
12 ngày
x0
5 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất

1x
82 ngày
7x
75 ngày
4x
68 ngày
8x
61 ngày
9x
40 ngày
3x
26 ngày
5x
19 ngày
0x
12 ngày
6x
5 ngày

Thống kê giải đặc biệt Bình Dương ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2017 27/01/2017 906088