Thống kê đặc biệt XSBDI

Thống kê đặc biệt XSBDI

Thống kê giải đặc biệt Bình Định 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Định trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
04/03 04684 25/02 25159 18/02 25483
11/02 19589 04/02 25239 28/01 41039
21/01 61686 14/01 97912 07/01 40536
31/12 09256 24/12 60074 17/12 74661
10/12 40147 03/12 92315 26/11 34862
19/11 75085 12/11 06124 05/11 14759
29/10 89987 22/10 68795 15/10 96227
08/10 60303 01/10 70048 24/09 90205
17/09 69011 10/09 90536 03/09 78643
27/08 38612 20/08 36967 13/08 59732

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Định về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
39 2 lần 12 2 lần
36 2 lần 59 2 lần
43 1 lần 83 1 lần
62 1 lần 67 1 lần
89 1 lần 85 1 lần
32 1 lần 24 1 lần
86 1 lần 87 1 lần
95 1 lần 27 1 lần
56 1 lần 03 1 lần
74 1 lần 48 1 lần
61 1 lần 05 1 lần
84 1 lần 47 1 lần
11 1 lần 15 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Định về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
43 1 lần 83 1 lần
62 1 lần 67 1 lần
89 1 lần 85 1 lần
32 1 lần 24 1 lần
86 1 lần 87 1 lần
95 1 lần 27 1 lần
56 1 lần 03 1 lần
74 1 lần 48 1 lần
61 1 lần 05 1 lần
84 1 lần 47 1 lần
11 1 lần 15 1 lần
39 2 lần 12 2 lần
36 2 lần 59 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất

x8
156 ngày
x5
93 ngày
x7
86 ngày
x1
79 ngày
x2
51 ngày
x6
44 ngày
x3
16 ngày
x9
9 ngày
x4
2 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất

0x
149 ngày
9x
135 ngày
2x
114 ngày
4x
86 ngày
6x
79 ngày
7x
72 ngày
1x
51 ngày
3x
30 ngày
5x
9 ngày
8x
2 ngày