Thống kê đặc biệt XSBDI

Thống kê đặc biệt XSBDI

Thống kê giải đặc biệt Bình Định 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Định trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
24/09 90205 17/09 69011 10/09 90536
03/09 78643 27/08 38612 20/08 36967
13/08 59732 06/08 17121 30/07 64962
23/07 50182 16/07 72119 09/07 79305
02/07 04586 25/06 40553 18/06 33085
11/06 89012 04/06 13214 28/05 55750
21/05 46519 14/05 33853 07/05 32336
30/04 80017 26/03 12754 19/03 66877
12/03 51604 05/03 75635 27/02 70716
20/02 62662 13/02 38870 06/02 56065

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Định về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
12 2 lần 62 2 lần
19 2 lần 05 2 lần
53 2 lần 36 2 lần
85 1 lần 43 1 lần
14 1 lần 50 1 lần
67 1 lần 17 1 lần
32 1 lần 54 1 lần
21 1 lần 77 1 lần
04 1 lần 82 1 lần
35 1 lần 16 1 lần
86 1 lần 70 1 lần
11 1 lần 65 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Định về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
85 1 lần 43 1 lần
14 1 lần 50 1 lần
67 1 lần 17 1 lần
32 1 lần 54 1 lần
21 1 lần 77 1 lần
04 1 lần 82 1 lần
35 1 lần 16 1 lần
86 1 lần 70 1 lần
11 1 lần 65 1 lần
12 2 lần 62 2 lần
19 2 lần 05 2 lần
53 2 lần 36 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất

x0
120 ngày
x4
113 ngày
x9
71 ngày
x7
36 ngày
x2
29 ngày
x3
22 ngày
x6
15 ngày
x1
8 ngày
x5
1 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất

7x
190 ngày
5x
92 ngày
8x
64 ngày
2x
50 ngày
6x
36 ngày
4x
22 ngày
3x
15 ngày
1x
8 ngày
0x
1 ngày