Thống kê đặc biệt XSBDI

Thống kê đặc biệt XSBDI

Thống kê giải đặc biệt Bình Định 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Định trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
19/11 75085 12/11 06124 05/11 14759
29/10 89987 22/10 68795 15/10 96227
08/10 60303 01/10 70048 24/09 90205
17/09 69011 10/09 90536 03/09 78643
27/08 38612 20/08 36967 13/08 59732
06/08 17121 30/07 64962 23/07 50182
16/07 72119 09/07 79305 02/07 04586
25/06 40553 18/06 33085 11/06 89012
04/06 13214 28/05 55750 21/05 46519
14/05 33853 07/05 32336 30/04 80017

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Định về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
19 2 lần 05 2 lần
53 2 lần 36 2 lần
85 2 lần 12 2 lần
17 1 lần 59 1 lần
67 1 lần 87 1 lần
32 1 lần 95 1 lần
21 1 lần 27 1 lần
62 1 lần 03 1 lần
82 1 lần 48 1 lần
86 1 lần 11 1 lần
14 1 lần 43 1 lần
50 1 lần 24 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Định về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
17 1 lần 59 1 lần
67 1 lần 87 1 lần
32 1 lần 95 1 lần
21 1 lần 27 1 lần
62 1 lần 03 1 lần
82 1 lần 48 1 lần
86 1 lần 11 1 lần
14 1 lần 43 1 lần
50 1 lần 24 1 lần
19 2 lần 05 2 lần
53 2 lần 36 2 lần
85 2 lần 12 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất

x0
182 ngày
x2
91 ngày
x6
77 ngày
x1
70 ngày
x8
56 ngày
x3
49 ngày
x7
28 ngày
x9
21 ngày
x4
14 ngày
x5
7 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất

6x
98 ngày
3x
77 ngày
1x
70 ngày
4x
56 ngày
0x
49 ngày
9x
35 ngày
5x
21 ngày
2x
14 ngày
8x
7 ngày