Thống kê đặc biệt XSBL

Thống kê đặc biệt XSBL

Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Bạc Liêu trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
19/01 63215 12/01 42519 05/01 27913
29/12 70333 22/12 74603 15/12 23510
08/12 26429 01/12 35745 24/11 89898
17/11 73262 10/11 38793 03/11 86514
27/10 92837 20/10 68508 13/10 58894
06/10 80668 29/09 99874 22/09 38957
15/09 17081 08/09 92353 01/09 57274
25/08 55724 18/08 90200 11/08 41533
04/08 96450 28/07 11696 21/07 91777
14/07 75753 07/07 25060 30/06 24883

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bạc Liêu về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
33 2 lần 74 2 lần
53 2 lần 19 1 lần
37 1 lần 96 1 lần
13 1 lần 08 1 lần
77 1 lần 94 1 lần
60 1 lần 03 1 lần
68 1 lần 83 1 lần
10 1 lần 29 1 lần
57 1 lần 45 1 lần
81 1 lần 98 1 lần
62 1 lần 24 1 lần
93 1 lần 00 1 lần
15 1 lần 14 1 lần
50 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bạc Liêu về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
19 1 lần 37 1 lần
96 1 lần 13 1 lần
08 1 lần 77 1 lần
94 1 lần 60 1 lần
03 1 lần 68 1 lần
83 1 lần 10 1 lần
29 1 lần 57 1 lần
45 1 lần 81 1 lần
98 1 lần 62 1 lần
24 1 lần 93 1 lần
00 1 lần 15 1 lần
14 1 lần 50 1 lần
33 2 lần 74 2 lần
53 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về nhất

x6
176 ngày
x1
127 ngày
x7
85 ngày
x4
78 ngày
x2
64 ngày
x8
57 ngày
x0
36 ngày
x3
15 ngày
x9
8 ngày
x5
1 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về nhất

8x
127 ngày
5x
120 ngày
7x
113 ngày
6x
64 ngày
9x
57 ngày
4x
50 ngày
2x
43 ngày
0x
29 ngày
3x
22 ngày
1x
1 ngày