Thống kê đặc biệt XSBP

Thống kê đặc biệt XSBP

Thống kê giải đặc biệt Bình Phước 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Phước trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
19/09 91638 12/09 73313 05/09 46014
29/08 11817 22/08 45571 15/08 23441
08/08 55679 01/08 93291 25/07 17307
18/07 03028 11/07 61219 04/07 46147
27/06 84026 20/06 88294 13/06 02937
06/06 79444 30/05 54105 23/05 31312
16/05 27880 09/05 61929 02/05 77297
28/03 47220 21/03 41737 14/03 41570
07/03 74741 29/02 74724 22/02 59003
15/02 92036 08/02 28127 01/02 17716

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Phước về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
41 2 lần 37 2 lần
44 1 lần 27 1 lần
05 1 lần 16 1 lần
79 1 lần 12 1 lần
91 1 lần 80 1 lần
07 1 lần 29 1 lần
28 1 lần 97 1 lần
19 1 lần 20 1 lần
38 1 lần 47 1 lần
70 1 lần 13 1 lần
26 1 lần 24 1 lần
14 1 lần 94 1 lần
03 1 lần 17 1 lần
36 1 lần 71 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Phước về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
44 1 lần 27 1 lần
05 1 lần 16 1 lần
79 1 lần 12 1 lần
91 1 lần 80 1 lần
07 1 lần 29 1 lần
28 1 lần 97 1 lần
19 1 lần 20 1 lần
38 1 lần 47 1 lần
70 1 lần 13 1 lần
26 1 lần 24 1 lần
14 1 lần 94 1 lần
03 1 lần 17 1 lần
36 1 lần 71 1 lần
41 2 lần 37 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất

x0
132 ngày
x2
125 ngày
x5
118 ngày
x6
90 ngày
x9
48 ngày
x1
34 ngày
x7
27 ngày
x4
20 ngày
x3
13 ngày
x8
6 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất

8x
132 ngày
2x
69 ngày
0x
62 ngày
9x
55 ngày
4x
41 ngày
7x
34 ngày
1x
13 ngày
3x
6 ngày