Thống kê đặc biệt XSBP

Thống kê đặc biệt XSBP

Thống kê giải đặc biệt Bình Phước 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Phước trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
27/02 15076 20/02 23891 13/02 78634
06/02 75893 30/01 85441 23/01 84678
16/01 69462 09/01 56896 02/01 92086
26/12 50707 19/12 32516 12/12 53648
05/12 31535 28/11 03139 21/11 08610
14/11 07657 07/11 33867 31/10 35572
24/10 23598 17/10 82390 10/10 92713
03/10 05584 26/09 54506 19/09 91638
12/09 73313 05/09 46014 29/08 11817
22/08 45571 15/08 23441 08/08 55679

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Phước về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
41 2 lần 13 2 lần
84 1 lần 76 1 lần
48 1 lần 06 1 lần
91 1 lần 35 1 lần
38 1 lần 34 1 lần
39 1 lần 14 1 lần
93 1 lần 10 1 lần
17 1 lần 57 1 lần
71 1 lần 78 1 lần
67 1 lần 79 1 lần
62 1 lần 72 1 lần
96 1 lần 98 1 lần
86 1 lần 90 1 lần
07 1 lần 16 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Phước về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
84 1 lần 76 1 lần
48 1 lần 06 1 lần
91 1 lần 35 1 lần
38 1 lần 34 1 lần
39 1 lần 14 1 lần
93 1 lần 10 1 lần
17 1 lần 57 1 lần
71 1 lần 78 1 lần
67 1 lần 79 1 lần
62 1 lần 72 1 lần
96 1 lần 98 1 lần
86 1 lần 90 1 lần
07 1 lần 16 1 lần
41 2 lần 13 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất

x0
102 ngày
x9
95 ngày
x5
88 ngày
x7
67 ngày
x2
46 ngày
x8
39 ngày
x3
25 ngày
x4
18 ngày
x1
11 ngày
x6
4 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất

5x
109 ngày
1x
74 ngày
0x
67 ngày
8x
60 ngày
6x
46 ngày
4x
32 ngày
3x
18 ngày
9x
11 ngày
7x
4 ngày

Thống kê giải đặc biệt Bình Phước ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2018 03/03/2018 045742