Thống kê đặc biệt XSBP

Thống kê đặc biệt XSBP

Thống kê giải đặc biệt Bình Phước 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Phước trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
05/12 31535 28/11 03139 21/11 08610
14/11 07657 07/11 33867 31/10 35572
24/10 23598 17/10 82390 10/10 92713
03/10 05584 26/09 54506 19/09 91638
12/09 73313 05/09 46014 29/08 11817
22/08 45571 15/08 23441 08/08 55679
01/08 93291 25/07 17307 18/07 03028
11/07 61219 04/07 46147 27/06 84026
20/06 88294 13/06 02937 06/06 79444
30/05 54105 23/05 31312 16/05 27880

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Phước về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
13 2 lần 28 1 lần
84 1 lần 19 1 lần
06 1 lần 47 1 lần
35 1 lần 38 1 lần
26 1 lần 39 1 lần
14 1 lần 94 1 lần
10 1 lần 17 1 lần
37 1 lần 57 1 lần
71 1 lần 44 1 lần
67 1 lần 41 1 lần
05 1 lần 72 1 lần
79 1 lần 12 1 lần
98 1 lần 91 1 lần
80 1 lần 90 1 lần
07 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Phước về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
28 1 lần 84 1 lần
19 1 lần 06 1 lần
47 1 lần 35 1 lần
38 1 lần 26 1 lần
39 1 lần 14 1 lần
94 1 lần 10 1 lần
17 1 lần 37 1 lần
57 1 lần 71 1 lần
44 1 lần 67 1 lần
41 1 lần 05 1 lần
72 1 lần 79 1 lần
12 1 lần 98 1 lần
91 1 lần 80 1 lần
90 1 lần 07 1 lần
13 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất

x1
105 ngày
x6
70 ngày
x4
63 ngày
x3
56 ngày
x8
42 ngày
x2
35 ngày
x7
21 ngày
x0
14 ngày
x9
7 ngày
x5
0 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất

2x
140 ngày
4x
112 ngày
0x
70 ngày
8x
63 ngày
9x
42 ngày
7x
35 ngày
6x
28 ngày
5x
21 ngày
1x
14 ngày
3x
0 ngày

Thống kê giải đặc biệt Bình Phước ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2020 05/12/2020 315435
2015 05/12/2015 650893