Thống kê đặc biệt XSBT

Thống kê đặc biệt XSBT

Thống kê giải đặc biệt Bến Tre 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Bến Tre trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
22/09 15617 15/09 07827 08/09 98407
01/09 03352 25/08 00953 18/08 87595
11/08 94444 04/08 79163 28/07 61901
21/07 63748 14/07 23590 07/07 54382
30/06 27504 23/06 69988 16/06 71352
09/06 81000 02/06 48357 26/05 15589
19/05 92502 12/05 30811 05/05 95654
31/03 31560 24/03 44149 17/03 74642
10/03 68934 03/03 27806 25/02 64776
18/02 69960 11/02 10947 04/02 62436

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bến Tre về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
60 2 lần 52 2 lần
54 1 lần 48 1 lần
90 1 lần 49 1 lần
17 1 lần 82 1 lần
42 1 lần 27 1 lần
04 1 lần 34 1 lần
07 1 lần 88 1 lần
06 1 lần 00 1 lần
76 1 lần 53 1 lần
57 1 lần 47 1 lần
95 1 lần 89 1 lần
36 1 lần 44 1 lần
02 1 lần 63 1 lần
11 1 lần 01 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bến Tre về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
54 1 lần 48 1 lần
90 1 lần 49 1 lần
17 1 lần 82 1 lần
42 1 lần 27 1 lần
04 1 lần 34 1 lần
07 1 lần 88 1 lần
06 1 lần 00 1 lần
76 1 lần 53 1 lần
57 1 lần 47 1 lần
95 1 lần 89 1 lần
36 1 lần 44 1 lần
02 1 lần 63 1 lần
11 1 lần 01 1 lần
60 2 lần 52 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Bến Tre lâu chưa về nhất

x6
206 ngày
x9
122 ngày
x0
73 ngày
x8
66 ngày
x1
59 ngày
x4
45 ngày
x5
38 ngày
x3
31 ngày
x2
24 ngày
x7
3 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Bến Tre lâu chưa về nhất

7x
213 ngày
3x
199 ngày
8x
80 ngày
6x
52 ngày
4x
45 ngày
9x
38 ngày
5x
24 ngày
0x
17 ngày
2x
10 ngày
1x
3 ngày

Thống kê giải đặc biệt Bến Tre ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2018 25/09/2018 228614