Thống kê đặc biệt XSBT

Thống kê đặc biệt XSBT

Thống kê giải đặc biệt Bến Tre 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Bến Tre trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
01/12 78064 24/11 44763 17/11 30827
10/11 40673 03/11 78377 27/10 97540
20/10 73625 13/10 77082 06/10 20103
29/09 67650 22/09 15617 15/09 07827
08/09 98407 01/09 03352 25/08 00953
18/08 87595 11/08 94444 04/08 79163
28/07 61901 21/07 63748 14/07 23590
07/07 54382 30/06 27504 23/06 69988
16/06 71352 09/06 81000 02/06 48357
26/05 15589 19/05 92502 12/05 30811

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bến Tre về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
82 2 lần 63 2 lần
52 2 lần 27 2 lần
11 1 lần 77 1 lần
44 1 lần 40 1 lần
01 1 lần 25 1 lần
48 1 lần 90 1 lần
03 1 lần 04 1 lần
50 1 lần 88 1 lần
17 1 lần 00 1 lần
64 1 lần 07 1 lần
57 1 lần 89 1 lần
53 1 lần 02 1 lần
73 1 lần 95 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bến Tre về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
11 1 lần 77 1 lần
44 1 lần 40 1 lần
01 1 lần 25 1 lần
48 1 lần 90 1 lần
03 1 lần 04 1 lần
50 1 lần 88 1 lần
17 1 lần 00 1 lần
64 1 lần 07 1 lần
57 1 lần 89 1 lần
53 1 lần 02 1 lần
73 1 lần 95 1 lần
82 2 lần 63 2 lần
52 2 lần 27 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Bến Tre lâu chưa về nhất

x9
193 ngày
x8
137 ngày
x1
130 ngày
x2
53 ngày
x5
46 ngày
x0
39 ngày
x7
18 ngày
x3
11 ngày
x4
4 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Bến Tre lâu chưa về nhất

9x
109 ngày
1x
74 ngày
5x
67 ngày
0x
60 ngày
8x
53 ngày
4x
39 ngày
7x
25 ngày
2x
18 ngày
6x
4 ngày

Thống kê giải đặc biệt Bến Tre ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2017 05/12/2017 431247