Thống kê đặc biệt XSBT

Thống kê đặc biệt XSBT

Thống kê giải đặc biệt Bến Tre 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Bến Tre trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
02/03 35474 23/02 62830 16/02 14375
09/02 60093 02/02 11051 26/01 75039
19/01 95528 12/01 69552 05/01 23191
29/12 05359 22/12 16738 15/12 41582
08/12 41667 01/12 78064 24/11 44763
17/11 30827 10/11 40673 03/11 78377
27/10 97540 20/10 73625 13/10 77082
06/10 20103 29/09 67650 22/09 15617
15/09 07827 08/09 98407 01/09 03352
25/08 00953 18/08 87595 11/08 94444

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bến Tre về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
27 2 lần 52 2 lần
82 2 lần 95 1 lần
51 1 lần 44 1 lần
39 1 lần 73 1 lần
28 1 lần 77 1 lần
40 1 lần 91 1 lần
25 1 lần 59 1 lần
03 1 lần 38 1 lần
50 1 lần 74 1 lần
17 1 lần 30 1 lần
67 1 lần 07 1 lần
75 1 lần 64 1 lần
53 1 lần 93 1 lần
63 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bến Tre về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
95 1 lần 51 1 lần
44 1 lần 39 1 lần
73 1 lần 28 1 lần
77 1 lần 40 1 lần
91 1 lần 25 1 lần
59 1 lần 03 1 lần
38 1 lần 50 1 lần
74 1 lần 17 1 lần
30 1 lần 67 1 lần
07 1 lần 75 1 lần
64 1 lần 53 1 lần
93 1 lần 63 1 lần
27 2 lần 52 2 lần
82 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Bến Tre lâu chưa về nhất

x7
85 ngày
x2
50 ngày
x8
43 ngày
x9
36 ngày
x1
29 ngày
x3
22 ngày
x5
15 ngày
x0
8 ngày
x4
1 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Bến Tre lâu chưa về nhất

1x
162 ngày
0x
148 ngày
4x
127 ngày
6x
85 ngày
8x
78 ngày
2x
43 ngày
5x
29 ngày
9x
22 ngày
3x
8 ngày
7x
1 ngày

Thống kê giải đặc biệt Bến Tre ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2020 03/03/2020 278706