Thống kê đặc biệt XSBTH

Thống kê đặc biệt XSBTH

Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
24/09 23187 17/09 24536 10/09 18823
03/09 20108 27/08 34548 20/08 24282
13/08 43916 06/08 06608 30/07 20585
23/07 89848 16/07 54157 09/07 80179
02/07 86838 25/06 72094 18/06 88165
11/06 67505 04/06 24534 28/05 25184
21/05 44437 14/05 63632 07/05 33585
30/04 17799 26/03 90895 19/03 54512
12/03 79811 05/03 59343 27/02 66149
20/02 51553 13/02 61181 06/02 21282

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Thuận về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
85 2 lần 08 2 lần
48 2 lần 82 2 lần
16 1 lần 32 1 lần
99 1 lần 57 1 lần
95 1 lần 79 1 lần
12 1 lần 38 1 lần
11 1 lần 87 1 lần
94 1 lần 43 1 lần
36 1 lần 65 1 lần
49 1 lần 23 1 lần
05 1 lần 53 1 lần
34 1 lần 81 1 lần
84 1 lần 37 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Thuận về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
16 1 lần 32 1 lần
99 1 lần 57 1 lần
95 1 lần 79 1 lần
12 1 lần 38 1 lần
11 1 lần 87 1 lần
94 1 lần 43 1 lần
36 1 lần 65 1 lần
49 1 lần 23 1 lần
05 1 lần 53 1 lần
34 1 lần 81 1 lần
84 1 lần 37 1 lần
85 2 lần 08 2 lần
48 2 lần 82 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất

x1
203 ngày
x4
98 ngày
x9
84 ngày
x5
63 ngày
x2
42 ngày
x8
28 ngày
x3
21 ngày
x6
14 ngày
x7
7 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất

6x
105 ngày
9x
98 ngày
7x
84 ngày
5x
77 ngày
1x
49 ngày
4x
35 ngày
0x
28 ngày
2x
21 ngày
3x
14 ngày
8x
7 ngày