Thống kê đặc biệt XSBTH

Thống kê đặc biệt XSBTH

Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
21/01 07824 14/01 27946 07/01 54767
31/12 18418 24/12 10774 17/12 61311
10/12 16711 03/12 53604 26/11 80044
19/11 76531 12/11 87343 05/11 55748
29/10 35113 22/10 39551 15/10 91827
08/10 52844 01/10 62704 24/09 23187
17/09 24536 10/09 18823 03/09 20108
27/08 34548 20/08 24282 13/08 43916
06/08 06608 30/07 20585 23/07 89848
16/07 54157 09/07 80179 02/07 86838

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Thuận về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
48 3 lần 11 2 lần
04 2 lần 08 2 lần
44 2 lần 18 1 lần
87 1 lần 74 1 lần
36 1 lần 23 1 lần
82 1 lần 31 1 lần
16 1 lần 43 1 lần
85 1 lần 57 1 lần
24 1 lần 13 1 lần
79 1 lần 46 1 lần
51 1 lần 38 1 lần
67 1 lần 27 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Thuận về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
18 1 lần 87 1 lần
74 1 lần 36 1 lần
23 1 lần 82 1 lần
31 1 lần 16 1 lần
43 1 lần 85 1 lần
57 1 lần 24 1 lần
13 1 lần 79 1 lần
46 1 lần 51 1 lần
38 1 lần 67 1 lần
27 1 lần 11 2 lần
04 2 lần 08 2 lần
44 2 lần 48 3 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất

x9
202 ngày
x5
181 ngày
x2
160 ngày
x3
76 ngày
x1
41 ngày
x8
27 ngày
x7
20 ngày
x6
13 ngày
x4
6 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất

8x
125 ngày
5x
97 ngày
3x
69 ngày
0x
55 ngày
7x
34 ngày
1x
27 ngày
6x
20 ngày
4x
13 ngày
2x
6 ngày