Thống kê đặc biệt XSCM

Thống kê đặc biệt XSCM

Thống kê giải đặc biệt Cà Mau 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Cà Mau trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
23/11 88980 16/11 03113 09/11 51310
02/11 56396 26/10 39334 19/10 69029
12/10 70038 05/10 07665 28/09 83931
21/09 91738 14/09 91787 07/09 39935
31/08 73863 24/08 30039 17/08 47803
10/08 95602 03/08 19167 27/07 65741
20/07 24364 13/07 32013 06/07 92288
29/06 82988 22/06 65998 15/06 13634
08/06 21159 01/06 29533 25/05 97138
18/05 08198 11/05 32012 04/05 77397

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Cà Mau về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
38 3 lần 13 2 lần
34 2 lần 88 2 lần
98 2 lần 63 1 lần
12 1 lần 39 1 lần
97 1 lần 10 1 lần
03 1 lần 96 1 lần
02 1 lần 67 1 lần
29 1 lần 41 1 lần
64 1 lần 65 1 lần
31 1 lần 87 1 lần
59 1 lần 35 1 lần
33 1 lần 80 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Cà Mau về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
63 1 lần 12 1 lần
39 1 lần 97 1 lần
10 1 lần 03 1 lần
96 1 lần 02 1 lần
67 1 lần 29 1 lần
41 1 lần 64 1 lần
65 1 lần 31 1 lần
87 1 lần 59 1 lần
35 1 lần 33 1 lần
80 1 lần 13 2 lần
34 2 lần 88 2 lần
98 2 lần 38 3 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Cà Mau lâu chưa về nhất

x2
108 ngày
x7
73 ngày
x1
59 ngày
x5
52 ngày
x8
45 ngày
x9
38 ngày
x4
31 ngày
x6
24 ngày
x3
10 ngày
x0
3 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Cà Mau lâu chưa về nhất

5x
171 ngày
4x
122 ngày
0x
101 ngày
6x
52 ngày
2x
38 ngày
3x
31 ngày
9x
24 ngày
1x
10 ngày
8x
3 ngày

Thống kê giải đặc biệt Cà Mau ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2018 26/11/2018 661375