Thống kê đặc biệt XSCM

Thống kê đặc biệt XSCM

Thống kê giải đặc biệt Cà Mau 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Cà Mau trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
01/03 85708 22/02 59977 15/02 65147
08/02 72807 01/02 48056 25/01 75705
18/01 50068 11/01 04514 04/01 48255
28/12 05381 21/12 45486 14/12 83677
07/12 80492 30/11 23406 23/11 88980
16/11 03113 09/11 51310 02/11 56396
26/10 39334 19/10 69029 12/10 70038
05/10 07665 28/09 83931 21/09 91738
14/09 91787 07/09 39935 31/08 73863
24/08 30039 17/08 47803 10/08 95602

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Cà Mau về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
38 2 lần 77 2 lần
10 1 lần 03 1 lần
05 1 lần 96 1 lần
02 1 lần 68 1 lần
34 1 lần 14 1 lần
29 1 lần 55 1 lần
81 1 lần 65 1 lần
86 1 lần 31 1 lần
08 1 lần 92 1 lần
87 1 lần 06 1 lần
35 1 lần 47 1 lần
80 1 lần 63 1 lần
07 1 lần 13 1 lần
39 1 lần 56 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Cà Mau về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
10 1 lần 03 1 lần
05 1 lần 96 1 lần
02 1 lần 68 1 lần
34 1 lần 14 1 lần
29 1 lần 55 1 lần
81 1 lần 65 1 lần
86 1 lần 31 1 lần
08 1 lần 92 1 lần
87 1 lần 06 1 lần
35 1 lần 47 1 lần
80 1 lần 63 1 lần
07 1 lần 13 1 lần
39 1 lần 56 1 lần
38 2 lần 77 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Cà Mau lâu chưa về nhất

x9
138 ngày
x3
110 ngày
x0
103 ngày
x2
89 ngày
x1
68 ngày
x4
54 ngày
x5
40 ngày
x6
33 ngày
x7
12 ngày
x8
5 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Cà Mau lâu chưa về nhất

2x
138 ngày
3x
131 ngày
9x
89 ngày
8x
68 ngày
1x
54 ngày
6x
47 ngày
5x
33 ngày
4x
19 ngày
7x
12 ngày
0x
5 ngày

Thống kê giải đặc biệt Cà Mau ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2017 06/03/2017 086073