Thống kê đặc biệt XSCM

Thống kê đặc biệt XSCM

Thống kê giải đặc biệt Cà Mau 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Cà Mau trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
21/09 91738 14/09 91787 07/09 39935
31/08 73863 24/08 30039 17/08 47803
10/08 95602 03/08 19167 27/07 65741
20/07 24364 13/07 32013 06/07 92288
29/06 82988 22/06 65998 15/06 13634
08/06 21159 01/06 29533 25/05 97138
18/05 08198 11/05 32012 04/05 77397
30/03 38904 23/03 56063 16/03 18340
09/03 23602 02/03 83677 24/02 28897
17/02 54992 10/02 14566 03/02 86636

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Cà Mau về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
38 2 lần 88 2 lần
98 2 lần 63 2 lần
02 2 lần 97 2 lần
64 1 lần 77 1 lần
13 1 lần 92 1 lần
66 1 lần 87 1 lần
36 1 lần 35 1 lần
34 1 lần 59 1 lần
39 1 lần 33 1 lần
03 1 lần 12 1 lần
67 1 lần 04 1 lần
41 1 lần 40 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Cà Mau về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
64 1 lần 77 1 lần
13 1 lần 92 1 lần
66 1 lần 87 1 lần
36 1 lần 35 1 lần
34 1 lần 59 1 lần
39 1 lần 33 1 lần
03 1 lần 12 1 lần
67 1 lần 04 1 lần
41 1 lần 40 1 lần
38 2 lần 88 2 lần
98 2 lần 63 2 lần
02 2 lần 97 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Cà Mau lâu chưa về nhất

x6
228 ngày
x0
193 ngày
x4
67 ngày
x1
60 ngày
x2
46 ngày
x9
32 ngày
x3
25 ngày
x5
18 ngày
x7
11 ngày
x8
4 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Cà Mau lâu chưa về nhất

7x
207 ngày
5x
109 ngày
9x
95 ngày
1x
74 ngày
4x
60 ngày
0x
39 ngày
6x
25 ngày
8x
11 ngày
3x
4 ngày

Thống kê giải đặc biệt Cà Mau ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2017 25/09/2017 932143