Thống kê đặc biệt XSCT

Thống kê đặc biệt XSCT

Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Cần Thơ trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
23/09 39089 16/09 29230 09/09 40086
02/09 57343 26/08 18489 19/08 47955
12/08 01340 05/08 99342 29/07 25274
22/07 77627 15/07 42252 08/07 88484
01/07 85481 24/06 62135 17/06 67597
10/06 40579 03/06 36532 27/05 86766
20/05 04552 13/05 48852 06/05 41988
29/04 61077 25/03 64319 18/03 14439
11/03 65050 04/03 43149 26/02 70478
19/02 21410 12/02 37250 05/02 36963

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Cần Thơ về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
52 3 lần 50 2 lần
89 2 lần 88 1 lần
74 1 lần 77 1 lần
27 1 lần 19 1 lần
39 1 lần 84 1 lần
81 1 lần 49 1 lần
30 1 lần 35 1 lần
78 1 lần 86 1 lần
97 1 lần 10 1 lần
43 1 lần 79 1 lần
63 1 lần 55 1 lần
32 1 lần 40 1 lần
66 1 lần 42 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Cần Thơ về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
88 1 lần 74 1 lần
77 1 lần 27 1 lần
19 1 lần 39 1 lần
84 1 lần 81 1 lần
49 1 lần 30 1 lần
35 1 lần 78 1 lần
86 1 lần 97 1 lần
10 1 lần 43 1 lần
79 1 lần 63 1 lần
55 1 lần 32 1 lần
40 1 lần 66 1 lần
42 1 lần 50 2 lần
89 2 lần 52 3 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về nhất

x8
143 ngày
x1
87 ngày
x7
66 ngày
x4
59 ngày
x2
52 ngày
x5
38 ngày
x3
24 ngày
x6
17 ngày
x0
10 ngày
x9
3 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về nhất

1x
185 ngày
6x
122 ngày
9x
101 ngày
2x
66 ngày
7x
59 ngày
5x
38 ngày
4x
24 ngày
3x
10 ngày
8x
3 ngày

Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2018 26/09/2018 724764