Thống kê đặc biệt XSDL

Thống kê đặc biệt XSDL

Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Đà Lạt trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
27/09 23913 20/09 93829 13/09 02281
06/09 65468 30/08 95566 23/08 79580
16/08 20892 09/08 41153 02/08 63856
26/07 32504 19/07 29394 12/07 86329
05/07 44010 28/06 87885 21/06 59663
14/06 32054 07/06 80494 31/05 13839
24/05 32490 17/05 28936 10/05 14259
03/05 53433 29/03 86422 22/03 14598
15/03 19702 08/03 22276 01/03 53590
23/02 28172 16/02 67218 09/02 08833

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đà Lạt về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
29 2 lần 90 2 lần
33 2 lần 94 2 lần
10 1 lần 02 1 lần
85 1 lần 76 1 lần
81 1 lần 63 1 lần
72 1 lần 68 1 lần
54 1 lần 18 1 lần
66 1 lần 39 1 lần
80 1 lần 92 1 lần
36 1 lần 53 1 lần
59 1 lần 56 1 lần
04 1 lần 22 1 lần
98 1 lần 13 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đà Lạt về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
10 1 lần 02 1 lần
85 1 lần 76 1 lần
81 1 lần 63 1 lần
72 1 lần 68 1 lần
54 1 lần 18 1 lần
66 1 lần 39 1 lần
80 1 lần 92 1 lần
36 1 lần 53 1 lần
59 1 lần 56 1 lần
04 1 lần 22 1 lần
98 1 lần 13 1 lần
29 2 lần 90 2 lần
33 2 lần 94 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về nhất

x5
93 ngày
x4
65 ngày
x2
44 ngày
x0
37 ngày
x6
30 ngày
x8
23 ngày
x1
16 ngày
x9
9 ngày
x3
2 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về nhất

7x
205 ngày
3x
121 ngày
0x
65 ngày
5x
51 ngày
9x
44 ngày
6x
23 ngày
8x
16 ngày
2x
9 ngày
1x
2 ngày

Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2019 29/09/2019 017236