Thống kê đặc biệt XSDL

Thống kê đặc biệt XSDL

Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Đà Lạt trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
17/01 14941 10/01 03713 03/01 62546
27/12 60138 20/12 34470 13/12 35147
06/12 86030 29/11 60070 22/11 12146
15/11 25492 08/11 50067 01/11 96563
25/10 43479 18/10 37357 11/10 54688
04/10 91823 27/09 23913 20/09 93829
13/09 02281 06/09 65468 30/08 95566
23/08 79580 16/08 20892 09/08 41153
02/08 63856 26/07 32504 19/07 29394
12/07 86329 05/07 44010 28/06 87885

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đà Lạt về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
13 2 lần 46 2 lần
29 2 lần 70 2 lần
92 2 lần 57 1 lần
94 1 lần 88 1 lần
10 1 lần 23 1 lần
85 1 lần 38 1 lần
81 1 lần 47 1 lần
68 1 lần 30 1 lần
66 1 lần 80 1 lần
67 1 lần 53 1 lần
63 1 lần 56 1 lần
79 1 lần 04 1 lần
41 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đà Lạt về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
57 1 lần 94 1 lần
88 1 lần 10 1 lần
23 1 lần 85 1 lần
38 1 lần 81 1 lần
47 1 lần 68 1 lần
30 1 lần 66 1 lần
80 1 lần 67 1 lần
53 1 lần 63 1 lần
56 1 lần 79 1 lần
04 1 lần 41 1 lần
13 2 lần 46 2 lần
29 2 lần 70 2 lần
92 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về nhất

x5
208 ngày
x4
180 ngày
x9
89 ngày
x2
68 ngày
x7
40 ngày
x0
33 ngày
x8
26 ngày
x6
19 ngày
x3
12 ngày
x1
5 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về nhất

0x
180 ngày
2x
110 ngày
8x
103 ngày
5x
96 ngày
6x
75 ngày
9x
68 ngày
7x
33 ngày
3x
26 ngày
1x
12 ngày
4x
5 ngày

Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2017 22/01/2017 600824