Thống kê đặc biệt XSDLK

Thống kê đặc biệt XSDLK

Thống kê giải đặc biệt Đắk Lắk 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Đắk Lắk trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
29/09 61717 22/09 58191 15/09 19098
08/09 57816 01/09 20718 25/08 14752
18/08 07131 11/08 71590 04/08 25830
28/07 49175 21/07 02441 14/07 85052
07/07 36952 30/06 03550 23/06 02557
16/06 07868 09/06 48346 02/06 36190
26/05 17522 19/05 28633 12/05 98583
05/05 67781 28/04 41643 31/03 41643
24/03 02621 17/03 19218 10/03 52416
03/03 95062 25/02 39636 18/02 62687

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đắk Lắk về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
52 3 lần 90 2 lần
43 2 lần 16 2 lần
18 2 lần 81 1 lần
30 1 lần 75 1 lần
21 1 lần 41 1 lần
62 1 lần 17 1 lần
50 1 lần 36 1 lần
91 1 lần 57 1 lần
87 1 lần 98 1 lần
68 1 lần 46 1 lần
22 1 lần 33 1 lần
31 1 lần 83 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đắk Lắk về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
81 1 lần 30 1 lần
75 1 lần 21 1 lần
41 1 lần 62 1 lần
17 1 lần 50 1 lần
36 1 lần 91 1 lần
57 1 lần 87 1 lần
98 1 lần 68 1 lần
46 1 lần 22 1 lần
33 1 lần 31 1 lần
83 1 lần 90 2 lần
43 2 lần 16 2 lần
18 2 lần 52 3 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Đắk Lắk lâu chưa về nhất

x3
135 ngày
x5
65 ngày
x0
51 ngày
x2
37 ngày
x6
23 ngày
x8
16 ngày
x1
9 ngày
x7
2 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Đắk Lắk lâu chưa về nhất

8x
142 ngày
2x
128 ngày
6x
107 ngày
4x
72 ngày
7x
65 ngày
3x
44 ngày
5x
37 ngày
9x
9 ngày
1x
2 ngày

Thống kê giải đặc biệt Đắk Lắk ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2019 01/10/2019 003486