Thống kê đặc biệt XSDLK

Thống kê đặc biệt XSDLK

Thống kê giải đặc biệt Đắk Lắk 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Đắk Lắk trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
19/01 49358 12/01 58791 05/01 23148
29/12 81803 22/12 28350 15/12 39316
08/12 98432 01/12 19344 24/11 08255
17/11 18371 10/11 63397 03/11 41709
27/10 28918 20/10 38480 13/10 15070
06/10 12662 29/09 61717 22/09 58191
15/09 19098 08/09 57816 01/09 20718
25/08 14752 18/08 07131 11/08 71590
04/08 25830 28/07 49175 21/07 02441
14/07 85052 07/07 36952 30/06 03550

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đắk Lắk về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
52 3 lần 91 2 lần
18 2 lần 50 2 lần
16 2 lần 30 1 lần
58 1 lần 09 1 lần
75 1 lần 41 1 lần
48 1 lần 80 1 lần
03 1 lần 70 1 lần
62 1 lần 17 1 lần
32 1 lần 98 1 lần
44 1 lần 55 1 lần
31 1 lần 71 1 lần
90 1 lần 97 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đắk Lắk về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
30 1 lần 58 1 lần
09 1 lần 75 1 lần
41 1 lần 48 1 lần
80 1 lần 03 1 lần
70 1 lần 62 1 lần
17 1 lần 32 1 lần
98 1 lần 44 1 lần
55 1 lần 31 1 lần
71 1 lần 90 1 lần
97 1 lần 91 2 lần
18 2 lần 50 2 lần
16 2 lần 52 3 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Đắk Lắk lâu chưa về nhất

x9
80 ngày
x7
73 ngày
x5
59 ngày
x4
52 ngày
x2
45 ngày
x6
38 ngày
x0
31 ngày
x3
24 ngày
x1
10 ngày
x8
3 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Đắk Lắk lâu chưa về nhất

6x
108 ngày
8x
94 ngày
7x
66 ngày
3x
45 ngày
1x
38 ngày
0x
24 ngày
4x
17 ngày
9x
10 ngày
5x
3 ngày

Thống kê giải đặc biệt Đắk Lắk ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2019 22/01/2019 328155