Thống kê đặc biệt XSDN

Thống kê đặc biệt XSDN

Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng Nai trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
23/09 76683 16/09 96426 09/09 14926
02/09 84746 26/08 55677 19/08 64364
12/08 53001 05/08 98833 29/07 10921
22/07 12133 15/07 91169 08/07 55855
01/07 12440 24/06 58791 17/06 05004
10/06 20028 03/06 98755 27/05 23047
20/05 72066 13/05 85696 06/05 70011
29/04 00042 25/03 72047 18/03 23928
11/03 65176 04/03 85131 26/02 71642
19/02 88807 12/02 94302 05/02 62432

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đồng Nai về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
33 2 lần 42 2 lần
55 2 lần 26 2 lần
28 2 lần 47 2 lần
66 1 lần 01 1 lần
96 1 lần 11 1 lần
21 1 lần 69 1 lần
76 1 lần 31 1 lần
40 1 lần 07 1 lần
83 1 lần 91 1 lần
02 1 lần 04 1 lần
32 1 lần 46 1 lần
77 1 lần 64 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đồng Nai về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
66 1 lần 01 1 lần
96 1 lần 11 1 lần
21 1 lần 69 1 lần
76 1 lần 31 1 lần
40 1 lần 07 1 lần
83 1 lần 91 1 lần
02 1 lần 04 1 lần
32 1 lần 46 1 lần
77 1 lần 64 1 lần
33 2 lần 42 2 lần
55 2 lần 26 2 lần
28 2 lần 47 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất

x2
143 ngày
x8
108 ngày
x0
87 ngày
x5
80 ngày
x9
73 ngày
x1
45 ngày
x4
38 ngày
x7
31 ngày
x6
10 ngày
x3
3 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất

1x
143 ngày
9x
94 ngày
5x
80 ngày
3x
52 ngày
0x
45 ngày
6x
38 ngày
7x
31 ngày
4x
24 ngày
2x
10 ngày
8x
3 ngày

Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2018 26/09/2018 302200