Thống kê đặc biệt XSDN

Thống kê đặc biệt XSDN

Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng Nai trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
25/11 78257 18/11 15103 11/11 89997
04/11 85176 28/10 22268 21/10 30034
14/10 20656 07/10 09234 30/09 97418
23/09 76683 16/09 96426 09/09 14926
02/09 84746 26/08 55677 19/08 64364
12/08 53001 05/08 98833 29/07 10921
22/07 12133 15/07 91169 08/07 55855
01/07 12440 24/06 58791 17/06 05004
10/06 20028 03/06 98755 27/05 23047
20/05 72066 13/05 85696 06/05 70011

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đồng Nai về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
55 2 lần 26 2 lần
33 2 lần 34 2 lần
56 1 lần 18 1 lần
40 1 lần 83 1 lần
91 1 lần 04 1 lần
46 1 lần 28 1 lần
57 1 lần 77 1 lần
47 1 lần 03 1 lần
64 1 lần 66 1 lần
97 1 lần 01 1 lần
96 1 lần 76 1 lần
11 1 lần 68 1 lần
21 1 lần 69 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đồng Nai về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
56 1 lần 18 1 lần
40 1 lần 83 1 lần
91 1 lần 04 1 lần
46 1 lần 28 1 lần
57 1 lần 77 1 lần
47 1 lần 03 1 lần
64 1 lần 66 1 lần
97 1 lần 01 1 lần
96 1 lần 76 1 lần
11 1 lần 68 1 lần
21 1 lần 69 1 lần
55 2 lần 26 2 lần
33 2 lần 34 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất

x0
148 ngày
x5
141 ngày
x9
134 ngày
x1
106 ngày
x4
36 ngày
x8
29 ngày
x6
22 ngày
x3
8 ngày
x7
1 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất

4x
85 ngày
2x
71 ngày
8x
64 ngày
1x
57 ngày
3x
36 ngày
6x
29 ngày
7x
22 ngày
9x
15 ngày
0x
8 ngày
5x
1 ngày