Thống kê đặc biệt XSDN

Thống kê đặc biệt XSDN

Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng Nai trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
03/03 27999 24/02 96714 17/02 75427
10/02 46577 03/02 66534 27/01 33023
20/01 39942 13/01 78098 06/01 76860
30/12 30018 23/12 70364 16/12 76601
09/12 51293 02/12 34963 25/11 78257
18/11 15103 11/11 89997 04/11 85176
28/10 22268 21/10 30034 14/10 20656
07/10 09234 30/09 97418 23/09 76683
16/09 96426 09/09 14926 02/09 84746
26/08 55677 19/08 64364 12/08 53001

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đồng Nai về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
34 3 lần 18 2 lần
64 2 lần 26 2 lần
01 2 lần 77 2 lần
60 1 lần 56 1 lần
83 1 lần 99 1 lần
46 1 lần 14 1 lần
93 1 lần 27 1 lần
63 1 lần 57 1 lần
03 1 lần 23 1 lần
97 1 lần 42 1 lần
76 1 lần 98 1 lần
68 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đồng Nai về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
60 1 lần 56 1 lần
83 1 lần 99 1 lần
46 1 lần 14 1 lần
93 1 lần 27 1 lần
63 1 lần 57 1 lần
03 1 lần 23 1 lần
97 1 lần 42 1 lần
76 1 lần 98 1 lần
68 1 lần 18 2 lần
64 2 lần 26 2 lần
01 2 lần 77 2 lần
34 3 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất

x6
122 ngày
x1
80 ngày
x0
59 ngày
x8
52 ngày
x2
45 ngày
x3
38 ngày
x7
17 ngày
x4
10 ngày
x9
3 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất

8x
164 ngày
5x
101 ngày
0x
80 ngày
6x
59 ngày
4x
45 ngày
3x
31 ngày
7x
24 ngày
2x
17 ngày
1x
10 ngày
9x
3 ngày

Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2019 06/03/2019 412030