Thống kê đặc biệt XSDNG

Thống kê đặc biệt XSDNG

Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
26/09 12048 23/09 84734 19/09 40432
16/09 82211 12/09 81963 09/09 00636
05/09 22025 02/09 31014 29/08 93215
26/08 21301 22/08 27036 19/08 87829
15/08 65717 12/08 11721 08/08 60905
05/08 31528 01/08 97815 29/07 88101
25/07 83179 22/07 74680 18/07 17044
15/07 62557 11/07 75444 08/07 48459
04/07 84822 01/07 26928 27/06 76243
24/06 74047 20/06 27897 17/06 69328

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đà Nẵng về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
28 3 lần 36 2 lần
44 2 lần 15 2 lần
01 2 lần 11 1 lần
63 1 lần 79 1 lần
80 1 lần 25 1 lần
14 1 lần 57 1 lần
59 1 lần 22 1 lần
29 1 lần 43 1 lần
48 1 lần 17 1 lần
47 1 lần 34 1 lần
21 1 lần 97 1 lần
32 1 lần 05 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đà Nẵng về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
11 1 lần 63 1 lần
79 1 lần 80 1 lần
25 1 lần 14 1 lần
57 1 lần 59 1 lần
22 1 lần 29 1 lần
43 1 lần 48 1 lần
17 1 lần 47 1 lần
34 1 lần 21 1 lần
97 1 lần 32 1 lần
05 1 lần 36 2 lần
44 2 lần 15 2 lần
01 2 lần 28 3 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất

x0
66 ngày
x7
42 ngày
x9
38 ngày
x5
21 ngày
x6
17 ngày
x3
14 ngày
x1
10 ngày
x2
7 ngày
x4
3 ngày
x8
0 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất

9x
98 ngày
5x
73 ngày
8x
66 ngày
7x
63 ngày
0x
31 ngày
2x
21 ngày
6x
14 ngày
1x
10 ngày
3x
3 ngày
4x
0 ngày

Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2020 26/09/2020 120448
2018 26/09/2018 947932