Thống kê đặc biệt XSDNO

Thống kê đặc biệt XSDNO

Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Đắk Nông trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
27/02 72851 20/02 70688 13/02 76611
06/02 51637 30/01 36682 23/01 95784
16/01 06078 09/01 27962 02/01 97699
26/12 82544 19/12 79771 12/12 79077
05/12 69086 28/11 38702 21/11 98105
14/11 36368 07/11 58483 31/10 64170
24/10 67671 17/10 12727 10/10 34426
03/10 63513 26/09 43664 19/09 38661
12/09 00609 05/09 02200 29/08 83079
22/08 59604 15/08 23187 08/08 00037

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đắk Nông về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
37 2 lần 71 2 lần
05 1 lần 79 1 lần
82 1 lần 68 1 lần
04 1 lần 84 1 lần
83 1 lần 87 1 lần
78 1 lần 70 1 lần
62 1 lần 27 1 lần
99 1 lần 26 1 lần
44 1 lần 13 1 lần
64 1 lần 51 1 lần
77 1 lần 61 1 lần
88 1 lần 86 1 lần
09 1 lần 11 1 lần
02 1 lần 00 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đắk Nông về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
05 1 lần 79 1 lần
82 1 lần 68 1 lần
04 1 lần 84 1 lần
83 1 lần 87 1 lần
78 1 lần 70 1 lần
62 1 lần 27 1 lần
99 1 lần 26 1 lần
44 1 lần 13 1 lần
64 1 lần 51 1 lần
77 1 lần 61 1 lần
88 1 lần 86 1 lần
09 1 lần 11 1 lần
02 1 lần 00 1 lần
37 2 lần 71 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về nhất

x0
126 ngày
x3
119 ngày
x5
105 ngày
x6
91 ngày
x9
63 ngày
x4
42 ngày
x2
35 ngày
x7
28 ngày
x8
14 ngày
x1
7 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về nhất

2x
140 ngày
0x
98 ngày
4x
70 ngày
9x
63 ngày
6x
56 ngày
7x
49 ngày
3x
28 ngày
1x
21 ngày
8x
14 ngày
5x
7 ngày