Thống kê đặc biệt XSDNO

Thống kê đặc biệt XSDNO

Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Đắk Nông trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
28/11 38702 21/11 98105 14/11 36368
07/11 58483 31/10 64170 24/10 67671
17/10 12727 10/10 34426 03/10 63513
26/09 43664 19/09 38661 12/09 00609
05/09 02200 29/08 83079 22/08 59604
15/08 23187 08/08 00037 01/08 52855
25/07 08726 18/07 71154 11/07 22031
04/07 31704 27/06 42500 20/06 64044
13/06 65913 06/06 44585 30/05 53976
23/05 96346 16/05 88648 09/05 28993

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đắk Nông về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
26 2 lần 13 2 lần
00 2 lần 04 2 lần
93 1 lần 70 1 lần
87 1 lần 71 1 lần
37 1 lần 27 1 lần
55 1 lần 54 1 lần
31 1 lần 64 1 lần
44 1 lần 61 1 lần
85 1 lần 02 1 lần
09 1 lần 76 1 lần
05 1 lần 46 1 lần
68 1 lần 79 1 lần
48 1 lần 83 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đắk Nông về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
93 1 lần 70 1 lần
87 1 lần 71 1 lần
37 1 lần 27 1 lần
55 1 lần 54 1 lần
31 1 lần 64 1 lần
44 1 lần 61 1 lần
85 1 lần 02 1 lần
09 1 lần 76 1 lần
05 1 lần 46 1 lần
68 1 lần 79 1 lần
48 1 lần 83 1 lần
26 2 lần 13 2 lần
00 2 lần 04 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về nhất

x9
81 ngày
x4
67 ngày
x6
53 ngày
x7
46 ngày
x1
39 ngày
x0
32 ngày
x3
25 ngày
x8
18 ngày
x5
11 ngày
x2
4 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về nhất

9x
207 ngày
4x
165 ngày
5x
123 ngày
3x
116 ngày
1x
60 ngày
2x
46 ngày
7x
32 ngày
8x
25 ngày
6x
18 ngày
0x
4 ngày

Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2017 02/12/2017 407956