Thống kê đặc biệt XSDNO

Thống kê đặc biệt XSDNO

Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Đắk Nông trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
19/09 38661 12/09 00609 05/09 02200
29/08 83079 22/08 59604 15/08 23187
08/08 00037 01/08 52855 25/07 08726
18/07 71154 11/07 22031 04/07 31704
27/06 42500 20/06 64044 13/06 65913
06/06 44585 30/05 53976 23/05 96346
16/05 88648 09/05 28993 02/05 73904
25/04 58911 28/03 58911 21/03 27532
14/03 33536 07/03 00514 29/02 93031
22/02 53849 15/02 22803 08/02 65775

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đắk Nông về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
04 3 lần 11 2 lần
31 2 lần 00 2 lần
46 1 lần 87 1 lần
48 1 lần 37 1 lần
93 1 lần 55 1 lần
26 1 lần 32 1 lần
54 1 lần 36 1 lần
14 1 lần 61 1 lần
44 1 lần 49 1 lần
09 1 lần 13 1 lần
03 1 lần 85 1 lần
75 1 lần 79 1 lần
76 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đắk Nông về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
46 1 lần 87 1 lần
48 1 lần 37 1 lần
93 1 lần 55 1 lần
26 1 lần 32 1 lần
54 1 lần 36 1 lần
14 1 lần 61 1 lần
44 1 lần 49 1 lần
09 1 lần 13 1 lần
03 1 lần 85 1 lần
75 1 lần 79 1 lần
76 1 lần 11 2 lần
31 2 lần 00 2 lần
04 3 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về nhất

x2
189 ngày
x8
133 ngày
x3
105 ngày
x6
63 ngày
x5
56 ngày
x7
42 ngày
x4
35 ngày
x0
21 ngày
x9
14 ngày
x1
7 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về nhất

9x
140 ngày
1x
105 ngày
4x
98 ngày
2x
63 ngày
5x
56 ngày
3x
49 ngày
8x
42 ngày
7x
28 ngày
0x
14 ngày
6x
7 ngày