Thống kê đặc biệt XSDT

Thống kê đặc biệt XSDT

Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng Tháp trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
18/01 30147 11/01 76178 04/01 24459
28/12 38085 21/12 69667 14/12 81979
07/12 75784 30/11 57735 23/11 60235
16/11 01658 09/11 63814 02/11 89840
26/10 55368 19/10 75346 12/10 33802
05/10 52282 28/09 82764 21/09 22879
14/09 45821 07/09 47086 31/08 74610
24/08 00351 17/08 07183 10/08 67383
03/08 52047 27/07 29122 20/07 14646
13/07 70376 06/07 53539 29/06 89790

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đồng Tháp về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
79 2 lần 35 2 lần
83 2 lần 47 2 lần
46 2 lần 02 1 lần
90 1 lần 85 1 lần
82 1 lần 67 1 lần
64 1 lần 21 1 lần
84 1 lần 86 1 lần
10 1 lần 58 1 lần
51 1 lần 14 1 lần
40 1 lần 22 1 lần
68 1 lần 76 1 lần
78 1 lần 39 1 lần
59 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đồng Tháp về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
02 1 lần 90 1 lần
85 1 lần 82 1 lần
67 1 lần 64 1 lần
21 1 lần 84 1 lần
86 1 lần 10 1 lần
58 1 lần 51 1 lần
14 1 lần 40 1 lần
22 1 lần 68 1 lần
76 1 lần 78 1 lần
39 1 lần 59 1 lần
79 2 lần 35 2 lần
83 2 lần 47 2 lần
46 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về nhất

x3
156 ngày
x1
128 ngày
x2
100 ngày
x6
93 ngày
x0
79 ngày
x4
44 ngày
x5
23 ngày
x9
16 ngày
x8
9 ngày
x7
2 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về nhất

9x
205 ngày
2x
128 ngày
0x
100 ngày
1x
72 ngày
3x
51 ngày
6x
30 ngày
8x
23 ngày
5x
16 ngày
7x
9 ngày
4x
2 ngày

Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2020 20/01/2020 026183