Thống kê đặc biệt XSDT

Thống kê đặc biệt XSDT

Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng Tháp trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
28/09 82764 21/09 22879 14/09 45821
07/09 47086 31/08 74610 24/08 00351
17/08 07183 10/08 67383 03/08 52047
27/07 29122 20/07 14646 13/07 70376
06/07 53539 29/06 89790 22/06 52267
15/06 52084 08/06 00848 01/06 99875
25/05 43585 18/05 80625 11/05 48045
04/05 03257 30/03 03864 23/03 95994
16/03 80651 09/03 67882 02/03 77612
24/02 81257 17/02 98441 10/02 80578

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đồng Tháp về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
51 2 lần 83 2 lần
57 2 lần 64 2 lần
86 1 lần 84 1 lần
78 1 lần 10 1 lần
48 1 lần 75 1 lần
85 1 lần 47 1 lần
25 1 lần 22 1 lần
45 1 lần 46 1 lần
76 1 lần 94 1 lần
39 1 lần 82 1 lần
79 1 lần 90 1 lần
12 1 lần 21 1 lần
67 1 lần 41 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đồng Tháp về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
86 1 lần 84 1 lần
78 1 lần 10 1 lần
48 1 lần 75 1 lần
85 1 lần 47 1 lần
25 1 lần 22 1 lần
45 1 lần 46 1 lần
76 1 lần 94 1 lần
39 1 lần 82 1 lần
79 1 lần 90 1 lần
12 1 lần 21 1 lần
67 1 lần 41 1 lần
51 2 lần 83 2 lần
57 2 lần 64 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về nhất

x5
119 ngày
x8
112 ngày
x2
63 ngày
x7
56 ngày
x3
42 ngày
x0
28 ngày
x6
21 ngày
x1
14 ngày
x9
7 ngày
x4
0 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về nhất

9x
91 ngày
3x
84 ngày
4x
56 ngày
5x
35 ngày
1x
28 ngày
8x
21 ngày
2x
14 ngày
7x
7 ngày
6x
0 ngày

Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2020 28/09/2020 827364