Thống kê đặc biệt XSGL

Thống kê đặc biệt XSGL

Thống kê giải đặc biệt Gia Lai 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Gia Lai trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
27/11 72641 20/11 97025 13/11 36321
06/11 17802 30/10 38782 23/10 90221
16/10 54817 09/10 89892 02/10 28399
25/09 83488 18/09 47620 11/09 13951
04/09 81273 28/08 11979 21/08 08805
14/08 30810 07/08 13936 31/07 25893
24/07 19984 17/07 60719 10/07 30230
03/07 84371 26/06 26567 19/06 65406
12/06 20982 05/06 31476 29/05 47976
22/05 56774 15/05 45413 08/05 01310

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Gia Lai về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
82 2 lần 76 2 lần
21 2 lần 10 2 lần
13 1 lần 36 1 lần
17 1 lần 93 1 lần
92 1 lần 84 1 lần
99 1 lần 19 1 lần
88 1 lần 30 1 lần
20 1 lần 71 1 lần
51 1 lần 67 1 lần
41 1 lần 73 1 lần
06 1 lần 25 1 lần
79 1 lần 05 1 lần
74 1 lần 02 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Gia Lai về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
13 1 lần 36 1 lần
17 1 lần 93 1 lần
92 1 lần 84 1 lần
99 1 lần 19 1 lần
88 1 lần 30 1 lần
20 1 lần 71 1 lần
51 1 lần 67 1 lần
41 1 lần 73 1 lần
06 1 lần 25 1 lần
79 1 lần 05 1 lần
74 1 lần 02 1 lần
82 2 lần 76 2 lần
21 2 lần 10 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất

x4
129 ngày
x6
115 ngày
x3
87 ngày
x0
73 ngày
x8
66 ngày
x9
59 ngày
x7
45 ngày
x2
24 ngày
x5
10 ngày
x1
3 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất

6x
157 ngày
3x
115 ngày
7x
87 ngày
5x
80 ngày
9x
52 ngày
1x
45 ngày
8x
31 ngày
0x
24 ngày
2x
10 ngày
4x
3 ngày

Thống kê giải đặc biệt Gia Lai ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2018 30/11/2018 188377