Thống kê đặc biệt XSGL

Thống kê đặc biệt XSGL

Thống kê giải đặc biệt Gia Lai 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Gia Lai trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
18/09 47620 11/09 13951 04/09 81273
28/08 11979 21/08 08805 14/08 30810
07/08 13936 31/07 25893 24/07 19984
17/07 60719 10/07 30230 03/07 84371
26/06 26567 19/06 65406 12/06 20982
05/06 31476 29/05 47976 22/05 56774
15/05 45413 08/05 01310 01/05 05130
24/04 87115 27/03 87115 20/03 88652
13/03 14837 06/03 37661 28/02 36656
21/02 77415 14/02 68707 07/02 54714

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Gia Lai về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
15 3 lần 30 2 lần
76 2 lần 10 2 lần
13 1 lần 93 1 lần
84 1 lần 52 1 lần
19 1 lần 37 1 lần
61 1 lần 20 1 lần
71 1 lần 56 1 lần
51 1 lần 67 1 lần
07 1 lần 73 1 lần
06 1 lần 14 1 lần
79 1 lần 82 1 lần
05 1 lần 74 1 lần
36 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Gia Lai về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
13 1 lần 93 1 lần
84 1 lần 52 1 lần
19 1 lần 37 1 lần
61 1 lần 20 1 lần
71 1 lần 56 1 lần
51 1 lần 67 1 lần
07 1 lần 73 1 lần
06 1 lần 14 1 lần
79 1 lần 82 1 lần
05 1 lần 74 1 lần
36 1 lần 30 2 lần
76 2 lần 10 2 lần
15 3 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất

x2
100 ngày
x7
86 ngày
x4
58 ngày
x6
44 ngày
x5
30 ngày
x9
23 ngày
x3
16 ngày
x1
9 ngày
x0
2 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất

6x
86 ngày
8x
58 ngày
9x
51 ngày
3x
44 ngày
1x
37 ngày
0x
30 ngày
7x
16 ngày
5x
9 ngày
2x
2 ngày

Thống kê giải đặc biệt Gia Lai ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2019 20/09/2019 138528