Thống kê đặc biệt XSGL

Thống kê đặc biệt XSGL

Thống kê giải đặc biệt Gia Lai 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Gia Lai trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
05/03 92392 26/02 67772 19/02 32663
12/02 97103 05/02 73796 29/01 84980
22/01 11909 15/01 09178 08/01 65618
01/01 72042 25/12 37295 18/12 87764
11/12 75393 04/12 70359 27/11 72641
20/11 97025 13/11 36321 06/11 17802
30/10 38782 23/10 90221 16/10 54817
09/10 89892 02/10 28399 25/09 83488
18/09 47620 11/09 13951 04/09 81273
28/08 11979 21/08 08805 14/08 30810

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Gia Lai về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
92 2 lần 21 2 lần
88 1 lần 64 1 lần
20 1 lần 72 1 lần
93 1 lần 51 1 lần
63 1 lần 59 1 lần
73 1 lần 03 1 lần
41 1 lần 79 1 lần
96 1 lần 25 1 lần
05 1 lần 80 1 lần
10 1 lần 09 1 lần
02 1 lần 78 1 lần
82 1 lần 18 1 lần
17 1 lần 42 1 lần
99 1 lần 95 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Gia Lai về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
88 1 lần 64 1 lần
20 1 lần 72 1 lần
93 1 lần 51 1 lần
63 1 lần 59 1 lần
73 1 lần 03 1 lần
41 1 lần 79 1 lần
96 1 lần 25 1 lần
05 1 lần 80 1 lần
10 1 lần 09 1 lần
02 1 lần 78 1 lần
82 1 lần 18 1 lần
17 1 lần 42 1 lần
99 1 lần 95 1 lần
92 2 lần 21 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất

x7
141 ngày
x1
99 ngày
x4
78 ngày
x5
71 ngày
x8
50 ngày
x9
43 ngày
x0
36 ngày
x6
29 ngày
x3
15 ngày
x2
1 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất

2x
106 ngày
5x
92 ngày
4x
64 ngày
1x
57 ngày
8x
36 ngày
0x
22 ngày
6x
15 ngày
7x
8 ngày
9x
1 ngày

Thống kê giải đặc biệt Gia Lai ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2020 06/03/2020 376161