Thống kê đặc biệt XSHG

Thống kê đặc biệt XSHG

Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Hậu Giang trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
05/12 88563 28/11 86868 21/11 84677
14/11 49992 07/11 09056 31/10 41183
24/10 69600 17/10 95380 10/10 92685
03/10 45676 26/09 38623 19/09 14038
12/09 07441 05/09 40377 29/08 49511
22/08 03707 15/08 98752 08/08 01652
01/08 41822 25/07 54136 18/07 87246
11/07 85474 04/07 04102 27/06 50786
20/06 94004 13/06 69347 06/06 57655
30/05 44845 23/05 35137 16/05 56268

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Hậu Giang về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
68 2 lần 77 2 lần
52 2 lần 41 1 lần
47 1 lần 11 1 lần
55 1 lần 92 1 lần
07 1 lần 45 1 lần
56 1 lần 37 1 lần
83 1 lần 22 1 lần
00 1 lần 36 1 lần
80 1 lần 46 1 lần
85 1 lần 74 1 lần
76 1 lần 02 1 lần
23 1 lần 86 1 lần
63 1 lần 38 1 lần
04 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Hậu Giang về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
41 1 lần 47 1 lần
11 1 lần 55 1 lần
92 1 lần 07 1 lần
45 1 lần 56 1 lần
37 1 lần 83 1 lần
22 1 lần 00 1 lần
36 1 lần 80 1 lần
46 1 lần 85 1 lần
74 1 lần 76 1 lần
02 1 lần 23 1 lần
86 1 lần 63 1 lần
38 1 lần 04 1 lần
68 2 lần 77 2 lần
52 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất

x4
147 ngày
x1
84 ngày
x5
56 ngày
x0
42 ngày
x6
28 ngày
x2
21 ngày
x7
14 ngày
x8
7 ngày
x3
0 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất

1x
98 ngày
4x
84 ngày
3x
77 ngày
2x
70 ngày
0x
42 ngày
8x
35 ngày
5x
28 ngày
9x
21 ngày
7x
14 ngày
6x
0 ngày

Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2020 05/12/2020 885163
2015 05/12/2015 405309