Thống kê đặc biệt XSHG

Thống kê đặc biệt XSHG

Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Hậu Giang trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
06/03 26992 27/02 73234 20/02 78816
13/02 91068 06/02 90194 30/01 28272
23/01 61542 16/01 94393 09/01 87204
02/01 85742 26/12 31506 19/12 71926
12/12 82649 05/12 88563 28/11 86868
21/11 84677 14/11 49992 07/11 09056
31/10 41183 24/10 69600 17/10 95380
10/10 92685 03/10 45676 26/09 38623
19/09 14038 12/09 07441 05/09 40377
29/08 49511 22/08 03707 15/08 98752

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Hậu Giang về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
77 2 lần 68 2 lần
42 2 lần 92 2 lần
11 1 lần 16 1 lần
07 1 lần 56 1 lần
52 1 lần 94 1 lần
83 1 lần 72 1 lần
00 1 lần 80 1 lần
93 1 lần 85 1 lần
04 1 lần 76 1 lần
06 1 lần 23 1 lần
26 1 lần 38 1 lần
49 1 lần 41 1 lần
34 1 lần 63 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Hậu Giang về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
11 1 lần 16 1 lần
07 1 lần 56 1 lần
52 1 lần 94 1 lần
83 1 lần 72 1 lần
00 1 lần 80 1 lần
93 1 lần 85 1 lần
04 1 lần 76 1 lần
06 1 lần 23 1 lần
26 1 lần 38 1 lần
49 1 lần 41 1 lần
34 1 lần 63 1 lần
77 2 lần 68 2 lần
42 2 lần 92 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất

x1
175 ngày
x5
147 ngày
x0
133 ngày
x7
105 ngày
x9
84 ngày
x3
49 ngày
x8
21 ngày
x6
14 ngày
x4
7 ngày
x2
0 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất

8x
126 ngày
5x
119 ngày
2x
77 ngày
0x
56 ngày
4x
42 ngày
7x
35 ngày
6x
21 ngày
1x
14 ngày
3x
7 ngày
9x
0 ngày

Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2021 06/03/2021 269792