Thống kê đặc biệt XSHG

Thống kê đặc biệt XSHG

Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Hậu Giang trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
19/09 14038 12/09 07441 05/09 40377
29/08 49511 22/08 03707 15/08 98752
08/08 01652 01/08 41822 25/07 54136
18/07 87246 11/07 85474 04/07 04102
27/06 50786 20/06 94004 13/06 69347
06/06 57655 30/05 44845 23/05 35137
16/05 56268 09/05 14343 02/05 09024
28/03 85121 21/03 55559 14/03 17195
07/03 63029 29/02 27198 22/02 93604
15/02 89515 08/02 93504 01/02 80840

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Hậu Giang về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
04 3 lần 52 2 lần
15 1 lần 07 1 lần
45 1 lần 40 1 lần
37 1 lần 22 1 lần
68 1 lần 36 1 lần
43 1 lần 46 1 lần
24 1 lần 74 1 lần
21 1 lần 02 1 lần
59 1 lần 38 1 lần
86 1 lần 95 1 lần
41 1 lần 29 1 lần
77 1 lần 47 1 lần
98 1 lần 11 1 lần
55 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Hậu Giang về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
15 1 lần 07 1 lần
45 1 lần 40 1 lần
37 1 lần 22 1 lần
68 1 lần 36 1 lần
43 1 lần 46 1 lần
24 1 lần 74 1 lần
21 1 lần 02 1 lần
59 1 lần 38 1 lần
86 1 lần 95 1 lần
41 1 lần 29 1 lần
77 1 lần 47 1 lần
98 1 lần 11 1 lần
55 1 lần 52 2 lần
04 3 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất

x0
234 ngày
x9
185 ngày
x3
136 ngày
x5
108 ngày
x4
73 ngày
x6
59 ngày
x2
38 ngày
x7
17 ngày
x1
10 ngày
x8
3 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất

9x
192 ngày
6x
129 ngày
8x
87 ngày
2x
52 ngày
5x
38 ngày
0x
31 ngày
1x
24 ngày
7x
17 ngày
4x
10 ngày
3x
3 ngày

Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2018 22/09/2018 861942