Thống kê đặc biệt XSKG

Thống kê đặc biệt XSKG

Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Kiên Giang trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
29/11 30723 22/11 08416 15/11 75476
08/11 38947 01/11 96273 25/10 03241
18/10 11198 11/10 77060 04/10 52021
27/09 50757 20/09 15862 13/09 96468
06/09 54759 30/08 36152 23/08 55945
16/08 41194 09/08 67289 02/08 35327
26/07 44826 19/07 66342 12/07 39121
05/07 23490 28/06 06807 21/06 45587
14/06 29526 07/06 06616 31/05 79156
24/05 97686 17/05 74154 10/05 92746

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Kiên Giang về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
16 2 lần 26 2 lần
21 2 lần 59 1 lần
56 1 lần 76 1 lần
52 1 lần 86 1 lần
47 1 lần 45 1 lần
54 1 lần 73 1 lần
94 1 lần 46 1 lần
41 1 lần 89 1 lần
98 1 lần 27 1 lần
60 1 lần 42 1 lần
57 1 lần 90 1 lần
62 1 lần 07 1 lần
23 1 lần 68 1 lần
87 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Kiên Giang về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
59 1 lần 56 1 lần
76 1 lần 52 1 lần
86 1 lần 47 1 lần
45 1 lần 54 1 lần
73 1 lần 94 1 lần
46 1 lần 41 1 lần
89 1 lần 98 1 lần
27 1 lần 60 1 lần
42 1 lần 57 1 lần
90 1 lần 62 1 lần
07 1 lần 23 1 lần
68 1 lần 87 1 lần
16 2 lần 26 2 lần
21 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất

x4
106 ngày
x5
99 ngày
x9
85 ngày
x2
71 ngày
x0
50 ngày
x8
43 ngày
x1
36 ngày
x7
22 ngày
x6
8 ngày
x3
1 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất

0x
155 ngày
8x
113 ngày
5x
64 ngày
6x
50 ngày
9x
43 ngày
4x
22 ngày
7x
15 ngày
1x
8 ngày
2x
1 ngày