Thống kê đặc biệt XSKG

Thống kê đặc biệt XSKG

Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Kiên Giang trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
20/09 15862 13/09 96468 06/09 54759
30/08 36152 23/08 55945 16/08 41194
09/08 67289 02/08 35327 26/07 44826
19/07 66342 12/07 39121 05/07 23490
28/06 06807 21/06 45587 14/06 29526
07/06 06616 31/05 79156 24/05 97686
17/05 74154 10/05 92746 03/05 59433
29/03 79234 22/03 74120 15/03 40609
08/03 76864 01/03 74777 23/02 46974
16/02 08738 09/02 57241 02/02 69762

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Kiên Giang về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
62 2 lần 26 2 lần
42 1 lần 34 1 lần
21 1 lần 20 1 lần
90 1 lần 09 1 lần
68 1 lần 07 1 lần
64 1 lần 59 1 lần
87 1 lần 77 1 lần
52 1 lần 16 1 lần
74 1 lần 45 1 lần
56 1 lần 38 1 lần
94 1 lần 86 1 lần
41 1 lần 89 1 lần
54 1 lần 27 1 lần
46 1 lần 33 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Kiên Giang về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
42 1 lần 34 1 lần
21 1 lần 20 1 lần
90 1 lần 09 1 lần
68 1 lần 07 1 lần
64 1 lần 59 1 lần
87 1 lần 77 1 lần
52 1 lần 16 1 lần
74 1 lần 45 1 lần
56 1 lần 38 1 lần
94 1 lần 86 1 lần
41 1 lần 89 1 lần
54 1 lần 27 1 lần
46 1 lần 33 1 lần
62 2 lần 26 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất

x3
137 ngày
x0
77 ngày
x1
70 ngày
x6
56 ngày
x7
49 ngày
x4
35 ngày
x5
28 ngày
x9
14 ngày
x8
7 ngày
x2
0 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất

7x
203 ngày
3x
137 ngày
1x
105 ngày
0x
84 ngày
2x
49 ngày
8x
42 ngày
9x
35 ngày
4x
28 ngày
5x
14 ngày
6x
0 ngày

Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2020 20/09/2020 158362