Thống kê đặc biệt XSKH

Thống kê đặc biệt XSKH

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
23/09 90721 20/09 79503 16/09 81724
13/09 73497 09/09 11620 06/09 31892
02/09 52632 30/08 69476 26/08 20273
23/08 79597 19/08 22618 16/08 96327
12/08 48465 09/08 81914 05/08 84911
02/08 39091 29/07 11264 26/07 21315
22/07 45320 19/07 35488 15/07 08434
12/07 64318 08/07 78142 05/07 49773
01/07 42817 28/06 40733 24/06 04606
21/06 79817 17/06 55647 14/06 02519

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Khánh Hòa về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
97 2 lần 20 2 lần
73 2 lần 18 2 lần
17 2 lần 47 1 lần
24 1 lần 11 1 lần
19 1 lần 91 1 lần
64 1 lần 92 1 lần
15 1 lần 32 1 lần
88 1 lần 76 1 lần
34 1 lần 42 1 lần
27 1 lần 33 1 lần
21 1 lần 65 1 lần
06 1 lần 03 1 lần
14 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Khánh Hòa về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
47 1 lần 24 1 lần
11 1 lần 19 1 lần
91 1 lần 64 1 lần
92 1 lần 15 1 lần
32 1 lần 88 1 lần
76 1 lần 34 1 lần
42 1 lần 27 1 lần
33 1 lần 21 1 lần
65 1 lần 06 1 lần
03 1 lần 14 1 lần
97 2 lần 20 2 lần
73 2 lần 18 2 lần
17 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất

x9
103 ngày
x5
44 ngày
x8
37 ngày
x6
26 ngày
x2
19 ngày
x0
16 ngày
x7
12 ngày
x4
9 ngày
x3
5 ngày
x1
2 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất

4x
79 ngày
8x
68 ngày
6x
44 ngày
1x
37 ngày
7x
26 ngày
3x
23 ngày
9x
12 ngày
0x
5 ngày
2x
2 ngày

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2019 25/09/2019 297166
2016 25/09/2016 71752