Thống kê đặc biệt XSKH

Thống kê đặc biệt XSKH

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
02/12 59765 29/11 90648 25/11 07544
22/11 61400 18/11 10098 15/11 69032
11/11 18211 08/11 72199 04/11 93790
01/11 41294 28/10 06781 25/10 62415
21/10 08705 18/10 30560 14/10 45911
11/10 74957 07/10 29888 04/10 45470
30/09 45158 27/09 01795 23/09 90721
20/09 79503 16/09 81724 13/09 73497
09/09 11620 06/09 31892 02/09 52632
30/08 69476 26/08 20273 23/08 79597

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Khánh Hòa về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
97 2 lần 32 2 lần
11 2 lần 21 1 lần
94 1 lần 03 1 lần
81 1 lần 24 1 lần
65 1 lần 15 1 lần
48 1 lần 05 1 lần
20 1 lần 44 1 lần
60 1 lần 92 1 lần
00 1 lần 57 1 lần
76 1 lần 98 1 lần
88 1 lần 73 1 lần
70 1 lần 58 1 lần
99 1 lần 95 1 lần
90 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Khánh Hòa về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
21 1 lần 94 1 lần
03 1 lần 81 1 lần
24 1 lần 65 1 lần
15 1 lần 48 1 lần
05 1 lần 20 1 lần
44 1 lần 60 1 lần
92 1 lần 00 1 lần
57 1 lần 76 1 lần
98 1 lần 88 1 lần
73 1 lần 70 1 lần
58 1 lần 99 1 lần
95 1 lần 90 1 lần
97 2 lần 32 2 lần
11 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất

x6
97 ngày
x3
76 ngày
x7
55 ngày
x9
27 ngày
x1
24 ngày
x2
20 ngày
x0
13 ngày
x4
10 ngày
x8
6 ngày
x5
3 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất

2x
73 ngày
7x
62 ngày
5x
55 ngày
8x
38 ngày
1x
24 ngày
3x
20 ngày
9x
17 ngày
0x
13 ngày
4x
6 ngày
6x
3 ngày

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2018 05/12/2018 659790