Thống kê đặc biệt XSKH

Thống kê đặc biệt XSKH

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
28/02 34465 24/02 31373 21/02 20629
17/02 54750 14/02 30578 10/02 53781
07/02 33557 03/02 39046 31/01 52972
27/01 64891 24/01 84450 20/01 48702
17/01 92107 13/01 45316 10/01 90521
06/01 82123 03/01 62464 30/12 08016
27/12 92282 23/12 38996 20/12 46466
16/12 23982 13/12 68673 09/12 78852
06/12 52328 02/12 59765 29/11 90648
25/11 07544 22/11 61400 18/11 10098

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Khánh Hòa về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
65 2 lần 73 2 lần
16 2 lần 50 2 lần
82 2 lần 52 1 lần
91 1 lần 28 1 lần
02 1 lần 48 1 lần
07 1 lần 44 1 lần
00 1 lần 29 1 lần
21 1 lần 98 1 lần
23 1 lần 78 1 lần
64 1 lần 81 1 lần
57 1 lần 96 1 lần
46 1 lần 66 1 lần
72 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Khánh Hòa về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
52 1 lần 91 1 lần
28 1 lần 02 1 lần
48 1 lần 07 1 lần
44 1 lần 00 1 lần
29 1 lần 21 1 lần
98 1 lần 23 1 lần
78 1 lần 64 1 lần
81 1 lần 57 1 lần
96 1 lần 46 1 lần
66 1 lần 72 1 lần
65 2 lần 73 2 lần
16 2 lần 50 2 lần
82 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất

x4
59 ngày
x2
31 ngày
x6
28 ngày
x7
24 ngày
x1
21 ngày
x8
17 ngày
x0
14 ngày
x9
10 ngày
x3
7 ngày
x5
3 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất

1x
49 ngày
0x
42 ngày
9x
35 ngày
4x
28 ngày
8x
21 ngày
5x
14 ngày
2x
10 ngày
7x
7 ngày
6x
3 ngày

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2019 03/03/2019 957646