Thống kê đặc biệt XSKONTUM

Thống kê đặc biệt XSKONTUM

Thống kê giải đặc biệt Kon Tum 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Kon Tum trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
29/11 07672 22/11 05782 15/11 62128
08/11 74022 01/11 49805 25/10 99333
18/10 30046 11/10 48339 04/10 74951
27/09 82335 20/09 64365 13/09 17963
06/09 16481 30/08 00581 23/08 04658
16/08 31370 09/08 10887 02/08 79661
26/07 10980 19/07 66092 12/07 54752
05/07 25170 28/06 55158 21/06 42301
14/06 48248 07/06 41538 31/05 14066
24/05 15101 17/05 40459 10/05 98588

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Kon Tum về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
01 2 lần 81 2 lần
58 2 lần 70 2 lần
88 1 lần 05 1 lần
87 1 lần 33 1 lần
61 1 lần 46 1 lần
80 1 lần 39 1 lần
92 1 lần 51 1 lần
52 1 lần 35 1 lần
65 1 lần 48 1 lần
72 1 lần 63 1 lần
38 1 lần 82 1 lần
66 1 lần 28 1 lần
59 1 lần 22 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Kon Tum về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
88 1 lần 05 1 lần
87 1 lần 33 1 lần
61 1 lần 46 1 lần
80 1 lần 39 1 lần
92 1 lần 51 1 lần
52 1 lần 35 1 lần
65 1 lần 48 1 lần
72 1 lần 63 1 lần
38 1 lần 82 1 lần
66 1 lần 28 1 lần
59 1 lần 22 1 lần
01 2 lần 81 2 lần
58 2 lần 70 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất

x7
118 ngày
x0
111 ngày
x1
62 ngày
x9
55 ngày
x6
48 ngày
x3
41 ngày
x5
34 ngày
x8
20 ngày
x2
6 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất

9x
139 ngày
6x
76 ngày
5x
62 ngày
4x
48 ngày
3x
41 ngày
0x
34 ngày
2x
20 ngày
8x
13 ngày
7x
6 ngày