Thống kê đặc biệt XSKONTUM

Thống kê đặc biệt XSKONTUM

Thống kê giải đặc biệt Kon Tum 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Kon Tum trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
28/02 67159 21/02 94592 14/02 13938
07/02 67719 31/01 25766 24/01 38348
17/01 32648 10/01 70222 03/01 63820
27/12 19800 20/12 67489 13/12 84175
06/12 50396 29/11 07672 22/11 05782
15/11 62128 08/11 74022 01/11 49805
25/10 99333 18/10 30046 11/10 48339
04/10 74951 27/09 82335 20/09 64365
13/09 17963 06/09 16481 30/08 00581
23/08 04658 16/08 31370 09/08 10887

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Kon Tum về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
81 2 lần 48 2 lần
22 2 lần 00 1 lần
51 1 lần 89 1 lần
35 1 lần 75 1 lần
65 1 lần 59 1 lần
96 1 lần 63 1 lần
92 1 lần 72 1 lần
38 1 lần 82 1 lần
58 1 lần 19 1 lần
28 1 lần 70 1 lần
66 1 lần 05 1 lần
87 1 lần 33 1 lần
46 1 lần 20 1 lần
39 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Kon Tum về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
00 1 lần 51 1 lần
89 1 lần 35 1 lần
75 1 lần 65 1 lần
59 1 lần 96 1 lần
63 1 lần 92 1 lần
72 1 lần 38 1 lần
82 1 lần 58 1 lần
19 1 lần 28 1 lần
70 1 lần 66 1 lần
05 1 lần 87 1 lần
33 1 lần 46 1 lần
20 1 lần 39 1 lần
81 2 lần 48 2 lần
22 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất

x7
209 ngày
x1
153 ngày
x3
132 ngày
x5
83 ngày
x0
62 ngày
x6
34 ngày
x8
20 ngày
x2
13 ngày
x9
6 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất

7x
83 ngày
8x
76 ngày
0x
69 ngày
2x
55 ngày
4x
41 ngày
6x
34 ngày
1x
27 ngày
3x
20 ngày
9x
13 ngày
5x
6 ngày

Thống kê giải đặc biệt Kon Tum ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2016 06/03/2016 534934