Thống kê đặc biệt XSKONTUM

Thống kê đặc biệt XSKONTUM

Thống kê giải đặc biệt Kon Tum 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Kon Tum trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
20/09 64365 13/09 17963 06/09 16481
30/08 00581 23/08 04658 16/08 31370
09/08 10887 02/08 79661 26/07 10980
19/07 66092 12/07 54752 05/07 25170
28/06 55158 21/06 42301 14/06 48248
07/06 41538 31/05 14066 24/05 15101
17/05 40459 10/05 98588 03/05 19111
26/04 19297 29/03 19297 22/03 56178
15/03 27547 08/03 18415 01/03 60500
23/02 39060 16/02 08226 09/02 55373

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Kon Tum về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
81 2 lần 58 2 lần
70 2 lần 97 2 lần
01 2 lần 63 1 lần
38 1 lần 26 1 lần
66 1 lần 73 1 lần
59 1 lần 88 1 lần
87 1 lần 11 1 lần
61 1 lần 80 1 lần
78 1 lần 92 1 lần
47 1 lần 52 1 lần
15 1 lần 00 1 lần
65 1 lần 48 1 lần
60 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Kon Tum về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
63 1 lần 38 1 lần
26 1 lần 66 1 lần
73 1 lần 59 1 lần
88 1 lần 87 1 lần
11 1 lần 61 1 lần
80 1 lần 78 1 lần
92 1 lần 47 1 lần
52 1 lần 15 1 lần
00 1 lần 65 1 lần
48 1 lần 60 1 lần
81 2 lần 58 2 lần
70 2 lần 97 2 lần
01 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất

x9
131 ngày
x6
117 ngày
x2
68 ngày
x7
47 ngày
x0
40 ngày
x8
33 ngày
x1
19 ngày
x3
12 ngày
x5
5 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất

2x
222 ngày
1x
142 ngày
3x
110 ngày
4x
103 ngày
0x
96 ngày
9x
68 ngày
7x
40 ngày
5x
33 ngày
8x
19 ngày
6x
5 ngày

Thống kê giải đặc biệt Kon Tum ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2016 25/09/2016 87204