Thống kê đặc biệt XSLA

Thống kê đặc biệt XSLA

Thống kê giải đặc biệt Long An 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Long An trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
05/12 90187 28/11 19862 21/11 69640
14/11 98780 07/11 15735 31/10 27010
24/10 60234 17/10 90762 10/10 98847
03/10 63448 26/09 45358 19/09 07245
12/09 07651 05/09 01890 29/08 79118
22/08 71089 15/08 19090 08/08 69415
01/08 98309 25/07 58044 18/07 46691
11/07 40124 04/07 93036 27/06 70228
20/06 73648 13/06 54009 06/06 82468
30/05 90063 23/05 81392 16/05 13429

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Long An về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
09 2 lần 48 2 lần
62 2 lần 90 2 lần
18 1 lần 92 1 lần
80 1 lần 89 1 lần
29 1 lần 35 1 lần
15 1 lần 10 1 lần
34 1 lần 44 1 lần
47 1 lần 91 1 lần
24 1 lần 58 1 lần
36 1 lần 45 1 lần
28 1 lần 87 1 lần
51 1 lần 68 1 lần
63 1 lần 40 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Long An về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
18 1 lần 92 1 lần
80 1 lần 89 1 lần
29 1 lần 35 1 lần
15 1 lần 10 1 lần
34 1 lần 44 1 lần
47 1 lần 91 1 lần
24 1 lần 58 1 lần
36 1 lần 45 1 lần
28 1 lần 87 1 lần
51 1 lần 68 1 lần
63 1 lần 40 1 lần
09 2 lần 48 2 lần
62 2 lần 90 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Long An lâu chưa về nhất

x3
189 ngày
x6
154 ngày
x9
105 ngày
x1
84 ngày
x8
63 ngày
x4
42 ngày
x5
28 ngày
x0
14 ngày
x2
7 ngày
x7
0 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Long An lâu chưa về nhất

2x
147 ngày
0x
126 ngày
9x
91 ngày
5x
70 ngày
1x
35 ngày
3x
28 ngày
4x
14 ngày
6x
7 ngày
8x
0 ngày

Thống kê giải đặc biệt Long An ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2020 05/12/2020 901987
2015 05/12/2015 837267