Thống kê đặc biệt XSLA

Thống kê đặc biệt XSLA

Thống kê giải đặc biệt Long An 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Long An trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
27/02 61252 20/02 50448 13/02 94965
06/02 73443 30/01 96728 23/01 80067
16/01 26876 09/01 63989 02/01 71705
26/12 13813 19/12 59050 12/12 87608
05/12 90187 28/11 19862 21/11 69640
14/11 98780 07/11 15735 31/10 27010
24/10 60234 17/10 90762 10/10 98847
03/10 63448 26/09 45358 19/09 07245
12/09 07651 05/09 01890 29/08 79118
22/08 71089 15/08 19090 08/08 69415

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Long An về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
48 2 lần 90 2 lần
62 2 lần 89 2 lần
47 1 lần 13 1 lần
58 1 lần 50 1 lần
45 1 lần 52 1 lần
08 1 lần 51 1 lần
87 1 lần 65 1 lần
18 1 lần 43 1 lần
40 1 lần 15 1 lần
28 1 lần 80 1 lần
67 1 lần 35 1 lần
76 1 lần 10 1 lần
34 1 lần 05 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Long An về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
47 1 lần 13 1 lần
58 1 lần 50 1 lần
45 1 lần 52 1 lần
08 1 lần 51 1 lần
87 1 lần 65 1 lần
18 1 lần 43 1 lần
40 1 lần 15 1 lần
28 1 lần 80 1 lần
67 1 lần 35 1 lần
76 1 lần 10 1 lần
34 1 lần 05 1 lần
48 2 lần 90 2 lần
62 2 lần 89 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Long An lâu chưa về nhất

x1
172 ngày
x4
130 ngày
x0
74 ngày
x9
53 ngày
x6
46 ngày
x7
39 ngày
x3
25 ngày
x5
18 ngày
x8
11 ngày
x2
4 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Long An lâu chưa về nhất

9x
179 ngày
3x
116 ngày
1x
67 ngày
0x
60 ngày
8x
53 ngày
7x
46 ngày
2x
32 ngày
6x
18 ngày
4x
11 ngày
5x
4 ngày

Thống kê giải đặc biệt Long An ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2018 03/03/2018 228962