Thống kê đặc biệt XSLA

Thống kê đặc biệt XSLA

Thống kê giải đặc biệt Long An 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Long An trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
19/09 07245 12/09 07651 05/09 01890
29/08 79118 22/08 71089 15/08 19090
08/08 69415 01/08 98309 25/07 58044
18/07 46691 11/07 40124 04/07 93036
27/06 70228 20/06 73648 13/06 54009
06/06 82468 30/05 90063 23/05 81392
16/05 13429 09/05 11371 02/05 97272
28/03 54813 21/03 58482 14/03 17539
07/03 93974 29/02 33974 22/02 65182
15/02 41059 08/02 83105 01/02 23726

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Long An về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
82 2 lần 74 2 lần
90 2 lần 09 2 lần
24 1 lần 36 1 lần
39 1 lần 45 1 lần
28 1 lần 51 1 lần
48 1 lần 59 1 lần
68 1 lần 05 1 lần
18 1 lần 63 1 lần
26 1 lần 89 1 lần
92 1 lần 15 1 lần
29 1 lần 71 1 lần
44 1 lần 72 1 lần
91 1 lần 13 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Long An về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
24 1 lần 36 1 lần
39 1 lần 45 1 lần
28 1 lần 51 1 lần
48 1 lần 59 1 lần
68 1 lần 05 1 lần
18 1 lần 63 1 lần
26 1 lần 89 1 lần
92 1 lần 15 1 lần
29 1 lần 71 1 lần
44 1 lần 72 1 lần
91 1 lần 13 1 lần
82 2 lần 74 2 lần
90 2 lần 09 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Long An lâu chưa về nhất

x2
121 ngày
x3
114 ngày
x6
79 ngày
x4
58 ngày
x9
30 ngày
x8
23 ngày
x0
16 ngày
x1
9 ngày
x5
2 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Long An lâu chưa về nhất

7x
135 ngày
6x
107 ngày
3x
79 ngày
2x
72 ngày
0x
51 ngày
8x
30 ngày
1x
23 ngày
9x
16 ngày
5x
9 ngày
4x
2 ngày

Thống kê giải đặc biệt Long An ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2019 21/09/2019 564248