Thống kê đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đặc biệt Miền Bắc

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
22/09 87486 21/09 68757 20/09 05042
19/09 54004 18/09 20290 17/09 04170
16/09 89582 15/09 23030 14/09 32489
13/09 28463 12/09 51880 11/09 16129
10/09 81320 09/09 88000 08/09 22022
07/09 13853 06/09 01993 05/09 52085
04/09 15580 03/09 80180 02/09 45148
01/09 62557 31/08 56358 30/08 73783
29/08 78305 28/08 17448 27/08 76496
26/08 77882 25/08 67659 24/08 49316

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Miền Bắc về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
80 3 lần 57 2 lần
82 2 lần 48 2 lần
20 1 lần 05 1 lần
29 1 lần 83 1 lần
63 1 lần 58 1 lần
89 1 lần 30 1 lần
70 1 lần 85 1 lần
90 1 lần 16 1 lần
93 1 lần 04 1 lần
59 1 lần 53 1 lần
42 1 lần 22 1 lần
86 1 lần 96 1 lần
00 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Miền Bắc về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
20 1 lần 05 1 lần
29 1 lần 83 1 lần
63 1 lần 58 1 lần
89 1 lần 30 1 lần
70 1 lần 85 1 lần
90 1 lần 16 1 lần
93 1 lần 04 1 lần
59 1 lần 53 1 lần
42 1 lần 22 1 lần
86 1 lần 96 1 lần
00 1 lần 57 2 lần
82 2 lần 48 2 lần
80 3 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất

x8
20 ngày
x5
17 ngày
x3
9 ngày
x9
8 ngày
x0
4 ngày
x4
3 ngày
x2
2 ngày
x7
1 ngày
x6
0 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất

1x
29 ngày
2x
11 ngày
6x
9 ngày
3x
7 ngày
7x
5 ngày
9x
4 ngày
0x
3 ngày
4x
2 ngày
5x
1 ngày
8x
0 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2020 22/09/2020 87486
2019 22/09/2019 03074
2018 22/09/2018 29578
2017 22/09/2017 10587
2016 22/09/2016 24509