Thống kê đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đặc biệt Miền Bắc

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
05/03 66992 04/03 96100 03/03 63410
02/03 87462 01/03 91577 28/02 30398
27/02 26313 26/02 55600 25/02 35855
24/02 93315 23/02 17110 22/02 77708
21/02 57607 20/02 70030 19/02 11103
18/02 81910 17/02 05177 16/02 11503
15/02 56286 10/02 04629 09/02 38792
08/02 42991 07/02 25119 06/02 37427
05/02 48520 04/02 48218 03/02 76349
02/02 15759 01/02 54782 31/01 17386

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Miền Bắc về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
10 3 lần 92 2 lần
00 2 lần 03 2 lần
77 2 lần 19 1 lần
15 1 lần 91 1 lần
55 1 lần 29 1 lần
13 1 lần 86 1 lần
98 1 lần 62 1 lần
30 1 lần 20 1 lần
07 1 lần 27 1 lần
08 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Miền Bắc về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
19 1 lần 15 1 lần
91 1 lần 55 1 lần
29 1 lần 13 1 lần
86 1 lần 98 1 lần
62 1 lần 30 1 lần
20 1 lần 07 1 lần
27 1 lần 08 1 lần
92 2 lần 00 2 lần
03 2 lần 77 2 lần
10 3 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất

x1
26 ngày
x9
24 ngày
x6
19 ngày
x5
9 ngày
x3
7 ngày
x8
6 ngày
x7
5 ngày
x0
2 ngày
x2
1 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất

2x
24 ngày
8x
19 ngày
3x
14 ngày
5x
9 ngày
7x
5 ngày
6x
4 ngày
1x
3 ngày
0x
2 ngày
9x
1 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2020 06/03/2020 78854
2019 06/03/2019 87807
2018 06/03/2018 93060
2017 06/03/2017 75615
2016 06/03/2016 23296