Thống kê đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đặc biệt Miền Bắc

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
29/11 83669 28/11 10764 27/11 23126
26/11 23071 25/11 72036 24/11 52664
23/11 00843 22/11 61596 21/11 20561
20/11 92780 19/11 17017 18/11 88630
17/11 82093 16/11 41130 15/11 76818
14/11 28106 13/11 88287 12/11 44516
11/11 56842 10/11 37874 09/11 20047
08/11 46411 07/11 00356 06/11 44571
05/11 96225 04/11 16921 03/11 53818
02/11 32461 01/11 97059 31/10 92610

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Miền Bắc về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
30 2 lần 71 2 lần
64 2 lần 61 2 lần
18 2 lần 21 1 lần
25 1 lần 93 1 lần
17 1 lần 56 1 lần
80 1 lần 11 1 lần
96 1 lần 47 1 lần
43 1 lần 74 1 lần
42 1 lần 36 1 lần
59 1 lần 16 1 lần
26 1 lần 87 1 lần
69 1 lần 06 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Miền Bắc về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
21 1 lần 25 1 lần
93 1 lần 17 1 lần
56 1 lần 80 1 lần
11 1 lần 96 1 lần
47 1 lần 43 1 lần
74 1 lần 42 1 lần
36 1 lần 59 1 lần
16 1 lần 26 1 lần
87 1 lần 69 1 lần
06 1 lần 30 2 lần
71 2 lần 64 2 lần
61 2 lần 18 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất

x5
25 ngày
x2
19 ngày
x8
15 ngày
x7
11 ngày
x0
10 ngày
x3
7 ngày
x1
4 ngày
x6
3 ngày
x4
2 ngày
x9
1 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất

5x
23 ngày
0x
16 ngày
1x
11 ngày
8x
10 ngày
9x
8 ngày
4x
7 ngày
3x
5 ngày
7x
4 ngày
2x
3 ngày
6x
1 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2019 30/11/2019 36896
2018 30/11/2018 88321
2017 30/11/2017 51750
2016 30/11/2016 97475