Thống kê đặc biệt Miền Nam

Thống kê đặc biệt Miền Nam

Thống kê giải đặc biệt Miền Nam 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
24/09 43812 24/09 23187 24/09 27745
23/09 76683 23/09 31452 23/09 39089
22/09 73785 22/09 15617 22/09 38957
21/09 22879 21/09 39196 21/09 91738
20/09 93829 20/09 35993 20/09 15862
19/09 07245 19/09 61024 19/09 14038
19/09 91638 18/09 29763 18/09 57986
18/09 56774 17/09 50833 17/09 24536
17/09 88879 16/09 96426 16/09 85979
16/09 29230 15/09 34225 15/09 07827

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Miền Nam về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
86 5 lần 79 4 lần
98 3 lần 38 3 lần
52 3 lần 51 2 lần
41 2 lần 35 2 lần
89 2 lần 74 2 lần
17 2 lần 68 2 lần
90 2 lần 29 2 lần
93 2 lần 45 2 lần
81 2 lần 83 2 lần
08 2 lần 87 2 lần
70 2 lần 48 2 lần
26 2 lần 66 2 lần
43 2 lần 63 2 lần
14 1 lần 85 1 lần
23 1 lần 25 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Miền Nam về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
14 1 lần 85 1 lần
23 1 lần 25 1 lần
77 1 lần 12 1 lần
28 1 lần 10 1 lần
30 1 lần 03 1 lần
36 1 lần 59 1 lần
99 1 lần 56 1 lần
33 1 lần 11 1 lần
13 1 lần 46 1 lần
24 1 lần 53 1 lần
18 1 lần 31 1 lần
07 1 lần 54 1 lần
62 1 lần 96 1 lần
21 1 lần 67 1 lần
57 1 lần 04 1 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Nam lâu chưa về nhất

x1
10 ngày
x0
9 ngày
x4
6 ngày
x6
4 ngày
x8
4 ngày
x9
2 ngày
x3
2 ngày
x5
1 ngày
x7
1 ngày
x2
1 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Miền Nam lâu chưa về nhất

0x
14 ngày
6x
5 ngày
2x
5 ngày
9x
4 ngày
7x
4 ngày
3x
4 ngày
5x
2 ngày
8x
1 ngày
1x
1 ngày
4x
1 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Nam ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2019 25/09/2019 855737
2019 25/09/2019 592785
2019 25/09/2019 171912
2018 25/09/2018 223412
2018 25/09/2018 228614
2018 25/09/2018 346220
2017 25/09/2017 889068
2017 25/09/2017 932143
2017 25/09/2017 275533
2016 25/09/2016 959528
2016 25/09/2016 293439
2016 25/09/2016 340149