Thống kê đặc biệt Miền Nam

Thống kê đặc biệt Miền Nam

Thống kê giải đặc biệt Miền Nam 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
02/12 77153 01/12 98378 01/12 78064
01/12 35745 30/11 57735 30/11 91140
30/11 23406 29/11 60070 29/11 04418
29/11 30723 28/11 19862 28/11 33308
28/11 86868 28/11 03139 27/11 95289
27/11 08431 27/11 33382 26/11 66355
26/11 80044 26/11 81252 25/11 78257
25/11 07417 25/11 10747 24/11 39046
24/11 44763 24/11 89898 23/11 60235
23/11 49975 23/11 88980 22/11 12146

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Miền Nam về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
40 4 lần 62 4 lần
63 3 lần 77 3 lần
36 3 lần 80 3 lần
57 3 lần 35 3 lần
47 3 lần 10 3 lần
13 2 lần 46 2 lần
14 2 lần 67 2 lần
78 2 lần 06 2 lần
17 2 lần 76 2 lần
31 2 lần 74 2 lần
53 2 lần 92 2 lần
11 2 lần 73 1 lần
23 1 lần 58 1 lần
30 1 lần 75 1 lần
51 1 lần 18 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Miền Nam về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
73 1 lần 23 1 lần
58 1 lần 30 1 lần
75 1 lần 51 1 lần
18 1 lần 27 1 lần
98 1 lần 61 1 lần
70 1 lần 56 1 lần
52 1 lần 97 1 lần
03 1 lần 44 1 lần
43 1 lần 45 1 lần
00 1 lần 55 1 lần
64 1 lần 82 1 lần
15 1 lần 89 1 lần
48 1 lần 50 1 lần
39 1 lần 49 1 lần
21 1 lần 16 1 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Nam lâu chưa về nhất

x7
7 ngày
x1
5 ngày
x2
4 ngày
x9
4 ngày
x0
2 ngày
x4
1 ngày
x8
1 ngày
x5
1 ngày
x6
0 ngày
x3
0 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Miền Nam lâu chưa về nhất

9x
8 ngày
8x
5 ngày
1x
3 ngày
2x
3 ngày
3x
2 ngày
7x
1 ngày
4x
1 ngày
5x
0 ngày
6x
0 ngày
0x
0 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Nam ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2020 02/12/2020 349463
2020 02/12/2020 771553
2020 02/12/2020 462506
2019 02/12/2019 260611
2019 02/12/2019 048784
2019 02/12/2019 201089
2018 02/12/2018 549272
2018 02/12/2018 948598
2018 02/12/2018 936681
2017 02/12/2017 456820
2017 02/12/2017 182526
2017 02/12/2017 047745
2017 02/12/2017 711351
2016 02/12/2016 080869
2016 02/12/2016 137978
2016 02/12/2016 170644
2015 02/12/2015 420609
2015 02/12/2015 011935
2015 02/12/2015 810093