Thống kê đặc biệt Miền Nam

Thống kê đặc biệt Miền Nam

Thống kê giải đặc biệt Miền Nam 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
06/03 77709 06/03 51450 06/03 26992
06/03 45201 05/03 23121 05/03 51102
05/03 95711 04/03 96210 04/03 22743
04/03 21508 03/03 27999 03/03 45447
03/03 41403 02/03 15689 02/03 35474
02/03 80764 01/03 10825 01/03 00007
01/03 85708 28/02 57841 28/02 16688
28/02 12938 27/02 61252 27/02 37616
27/02 73234 27/02 15076 26/02 04684
26/02 55733 26/02 51393 25/02 30941

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Miền Nam về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
11 4 lần 93 4 lần
09 3 lần 34 3 lần
01 3 lần 64 2 lần
38 2 lần 43 2 lần
77 2 lần 41 2 lần
47 2 lần 16 2 lần
02 2 lần 99 2 lần
00 2 lần 92 2 lần
07 2 lần 24 2 lần
08 2 lần 35 2 lần
27 2 lần 14 2 lần
25 2 lần 03 2 lần
86 2 lần 56 2 lần
52 2 lần 33 2 lần
75 2 lần 59 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Miền Nam về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
59 1 lần 26 1 lần
91 1 lần 72 1 lần
84 1 lần 23 1 lần
32 1 lần 76 1 lần
95 1 lần 48 1 lần
88 1 lần 55 1 lần
17 1 lần 79 1 lần
74 1 lần 39 1 lần
63 1 lần 89 1 lần
58 1 lần 68 1 lần
10 1 lần 53 1 lần
42 1 lần 15 1 lần
21 1 lần 94 1 lần
71 1 lần 30 1 lần
65 1 lần 50 1 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Nam lâu chưa về nhất

x6
7 ngày
x5
5 ngày
x4
4 ngày
x7
3 ngày
x8
2 ngày
x3
2 ngày
x1
0 ngày
x9
0 ngày
x2
0 ngày
x0
0 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Miền Nam lâu chưa về nhất

3x
6 ngày
8x
4 ngày
6x
4 ngày
7x
4 ngày
4x
2 ngày
2x
1 ngày
1x
1 ngày
5x
0 ngày
9x
0 ngày
0x
0 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Nam ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2021 06/03/2021 777809
2021 06/03/2021 514750
2021 06/03/2021 269792
2021 06/03/2021 452301
2020 06/03/2020 628165
2020 06/03/2020 118268
2020 06/03/2020 979886
2019 06/03/2019 562764
2019 06/03/2019 412030
2019 06/03/2019 636091
2018 06/03/2018 144119
2018 06/03/2018 953199
2018 06/03/2018 210385
2017 06/03/2017 950322
2017 06/03/2017 086073
2017 06/03/2017 245495
2016 06/03/2016 259750
2016 06/03/2016 073074
2016 06/03/2016 575926