Thống kê đặc biệt Miền Trung

Thống kê đặc biệt Miền Trung

Thống kê giải đặc biệt Miền Trung 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
19/01 49358 19/01 99511 18/01 26689
18/01 10391 17/01 32648 17/01 92107
16/01 06078 16/01 72937 16/01 63161
15/01 01440 15/01 09178 14/01 41448
14/01 35457 14/01 97912 13/01 35110
13/01 45316 12/01 58791 12/01 42036
11/01 03803 11/01 23496 10/01 70222
10/01 90521 09/01 27962 09/01 34210
09/01 43481 08/01 94102 08/01 65618
07/01 11221 07/01 14054 07/01 40536

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Miền Trung về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
16 3 lần 10 3 lần
48 3 lần 07 2 lần
89 2 lần 64 2 lần
91 2 lần 03 2 lần
00 2 lần 11 2 lần
78 2 lần 23 2 lần
36 2 lần 18 2 lần
02 2 lần 21 2 lần
82 2 lần 96 2 lần
80 1 lần 62 1 lần
46 1 lần 99 1 lần
74 1 lần 22 1 lần
53 1 lần 38 1 lần
20 1 lần 12 1 lần
52 1 lần 95 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Miền Trung về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
80 1 lần 62 1 lần
46 1 lần 99 1 lần
74 1 lần 22 1 lần
53 1 lần 38 1 lần
20 1 lần 12 1 lần
52 1 lần 95 1 lần
57 1 lần 56 1 lần
01 1 lần 40 1 lần
87 1 lần 39 1 lần
61 1 lần 42 1 lần
54 1 lần 44 1 lần
37 1 lần 50 1 lần
58 1 lần 25 1 lần
81 1 lần 07 2 lần
89 2 lần 64 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Trung lâu chưa về nhất

x5
18 ngày
x4
13 ngày
x3
9 ngày
x6
7 ngày
x2
6 ngày
x0
5 ngày
x7
3 ngày
x9
2 ngày
x1
1 ngày
x8
1 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Miền Trung lâu chưa về nhất

2x
10 ngày
3x
4 ngày
6x
4 ngày
7x
4 ngày
0x
3 ngày
4x
3 ngày
9x
2 ngày
8x
2 ngày
1x
1 ngày
5x
1 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Trung ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2020 20/01/2020 264821
2020 20/01/2020 029735
2019 20/01/2019 558476
2019 20/01/2019 766453
2018 20/01/2018 111792
2018 20/01/2018 369692
2018 20/01/2018 814662
2017 20/01/2017 28427
2017 20/01/2017 24440
2016 20/01/2016 692450
2016 20/01/2016 431357