Thống kê đặc biệt Miền Trung

Thống kê đặc biệt Miền Trung

Thống kê giải đặc biệt Miền Trung 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
28/09 43336 28/09 10060 27/09 82335
27/09 01795 26/09 43664 26/09 12048
26/09 90359 25/09 33325 25/09 83488
24/09 01942 24/09 67767 24/09 90205
23/09 84734 23/09 90721 22/09 58191
22/09 51415 21/09 86518 21/09 46599
20/09 64365 20/09 79503 19/09 38661
19/09 40432 19/09 06460 18/09 51744
18/09 47620 17/09 65900 17/09 12746
17/09 69011 16/09 82211 16/09 81724

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Miền Trung về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
32 3 lần 60 3 lần
36 3 lần 25 2 lần
94 2 lần 00 2 lần
63 2 lần 18 2 lần
29 2 lần 61 2 lần
20 2 lần 81 2 lần
11 2 lần 56 1 lần
42 1 lần 51 1 lần
08 1 lần 44 1 lần
88 1 lần 07 1 lần
03 1 lần 59 1 lần
65 1 lần 92 1 lần
48 1 lần 09 1 lần
99 1 lần 64 1 lần
97 1 lần 14 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Miền Trung về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
56 1 lần 42 1 lần
51 1 lần 08 1 lần
44 1 lần 88 1 lần
07 1 lần 03 1 lần
59 1 lần 65 1 lần
92 1 lần 48 1 lần
09 1 lần 99 1 lần
64 1 lần 97 1 lần
14 1 lần 15 1 lần
50 1 lần 95 1 lần
43 1 lần 91 1 lần
16 1 lần 35 1 lần
13 1 lần 17 1 lần
21 1 lần 98 1 lần
34 1 lần 76 1 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Trung lâu chưa về nhất

x3
8 ngày
x1
5 ngày
x7
4 ngày
x2
4 ngày
x4
2 ngày
x9
2 ngày
x8
2 ngày
x5
1 ngày
x0
0 ngày
x6
0 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Miền Trung lâu chưa về nhất

7x
24 ngày
1x
6 ngày
0x
4 ngày
2x
3 ngày
8x
3 ngày
4x
2 ngày
5x
2 ngày
9x
1 ngày
3x
0 ngày
6x
0 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Trung ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2020 28/09/2020 433236
2020 28/09/2020 100360
2019 28/09/2019 338348
2019 28/09/2019 349180
2019 28/09/2019 733031
2018 28/09/2018 140049
2018 28/09/2018 448134
2017 28/09/2017 033743
2017 28/09/2017 292529
2017 28/09/2017 585000
2016 28/09/2016 18126
2016 28/09/2016 37204