Thống kê đặc biệt XSNT

Thống kê đặc biệt XSNT

Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Ninh Thuận trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
25/09 33325 18/09 51744 11/09 12594
04/09 97668 28/08 18600 21/08 78450
14/08 06749 07/08 51935 31/07 51228
24/07 57168 17/07 57739 10/07 04367
03/07 46620 26/06 61391 19/06 99848
12/06 39753 05/06 86854 29/05 74584
22/05 54277 15/05 39553 08/05 41494
01/05 29738 24/04 17087 27/03 17087
20/03 44924 13/03 92288 06/03 27095
28/02 37832 21/02 14484 14/02 24628

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Ninh Thuận về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
84 2 lần 28 2 lần
87 2 lần 94 2 lần
68 2 lần 53 2 lần
54 1 lần 50 1 lần
49 1 lần 77 1 lần
35 1 lần 38 1 lần
39 1 lần 24 1 lần
67 1 lần 88 1 lần
25 1 lần 20 1 lần
95 1 lần 44 1 lần
91 1 lần 32 1 lần
48 1 lần 00 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Ninh Thuận về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
54 1 lần 50 1 lần
49 1 lần 77 1 lần
35 1 lần 38 1 lần
39 1 lần 24 1 lần
67 1 lần 88 1 lần
25 1 lần 20 1 lần
95 1 lần 44 1 lần
91 1 lần 32 1 lần
48 1 lần 00 1 lần
84 2 lần 28 2 lần
87 2 lần 94 2 lần
68 2 lần 53 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất

x2
212 ngày
x3
107 ngày
x1
93 ngày
x7
79 ngày
x9
44 ngày
x0
30 ngày
x8
23 ngày
x4
9 ngày
x5
2 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất

7x
128 ngày
8x
121 ngày
3x
51 ngày
5x
37 ngày
0x
30 ngày
6x
23 ngày
9x
16 ngày
4x
9 ngày
2x
2 ngày

Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2019 27/09/2019 848394