Thống kê đặc biệt XSNT

Thống kê đặc biệt XSNT

Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Ninh Thuận trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
15/01 01440 08/01 94102 01/01 12102
25/12 67711 18/12 50535 11/12 55635
04/12 61378 27/11 26550 20/11 68118
13/11 48058 06/11 23930 30/10 89099
23/10 70642 16/10 06812 09/10 17530
02/10 96962 25/09 33325 18/09 51744
11/09 12594 04/09 97668 28/08 18600
21/08 78450 14/08 06749 07/08 51935
31/07 51228 24/07 57168 17/07 57739
10/07 04367 03/07 46620 26/06 61391

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Ninh Thuận về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
35 3 lần 30 2 lần
02 2 lần 50 2 lần
68 2 lần 58 1 lần
49 1 lần 28 1 lần
99 1 lần 39 1 lần
42 1 lần 67 1 lần
40 1 lần 12 1 lần
20 1 lần 62 1 lần
91 1 lần 11 1 lần
25 1 lần 44 1 lần
78 1 lần 94 1 lần
18 1 lần 00 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Ninh Thuận về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
58 1 lần 49 1 lần
28 1 lần 99 1 lần
39 1 lần 42 1 lần
67 1 lần 40 1 lần
12 1 lần 20 1 lần
62 1 lần 91 1 lần
11 1 lần 25 1 lần
44 1 lần 78 1 lần
94 1 lần 18 1 lần
00 1 lần 30 2 lần
02 2 lần 50 2 lần
68 2 lần 35 3 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất

x7
196 ngày
x4
126 ngày
x9
84 ngày
x8
49 ngày
x5
35 ngày
x1
28 ngày
x2
14 ngày
x0
7 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất

2x
119 ngày
6x
112 ngày
9x
84 ngày
5x
56 ngày
7x
49 ngày
3x
35 ngày
1x
28 ngày
0x
14 ngày
4x
7 ngày

Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2016 22/01/2016 652198