Thống kê đặc biệt XSPY

Thống kê đặc biệt XSPY

Thống kê giải đặc biệt Phú Yên 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Phú Yên trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
01/03 66623 22/02 47485 15/02 85477
08/02 94564 01/02 31141 25/01 22688
18/01 26689 11/01 03803 04/01 67482
28/12 73946 21/12 53585 14/12 07539
07/12 20429 30/11 30678 23/11 75567
16/11 71765 09/11 77728 02/11 71744
26/10 46997 19/10 94941 12/10 51993
05/10 84396 28/09 43336 21/09 86518
14/09 98661 07/09 80550 31/08 27708
24/08 03640 17/08 37893 10/08 24245

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Phú Yên về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
85 2 lần 41 2 lần
93 2 lần 18 1 lần
23 1 lần 29 1 lần
61 1 lần 78 1 lần
50 1 lần 77 1 lần
67 1 lần 08 1 lần
64 1 lần 65 1 lần
40 1 lần 28 1 lần
45 1 lần 88 1 lần
44 1 lần 89 1 lần
97 1 lần 03 1 lần
82 1 lần 96 1 lần
46 1 lần 36 1 lần
39 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Phú Yên về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
18 1 lần 23 1 lần
29 1 lần 61 1 lần
78 1 lần 50 1 lần
77 1 lần 67 1 lần
08 1 lần 64 1 lần
65 1 lần 40 1 lần
28 1 lần 45 1 lần
88 1 lần 44 1 lần
89 1 lần 97 1 lần
03 1 lần 82 1 lần
96 1 lần 46 1 lần
36 1 lần 39 1 lần
85 2 lần 41 2 lần
93 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất

x0
177 ngày
x6
65 ngày
x2
58 ngày
x9
44 ngày
x8
37 ngày
x1
30 ngày
x4
23 ngày
x7
16 ngày
x5
9 ngày
x3
2 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất

5x
177 ngày
1x
163 ngày
9x
128 ngày
3x
79 ngày
0x
51 ngày
4x
30 ngày
6x
23 ngày
7x
16 ngày
8x
9 ngày
2x
2 ngày