Thống kê đặc biệt XSPY

Thống kê đặc biệt XSPY

Thống kê giải đặc biệt Phú Yên 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Phú Yên trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
21/09 86518 14/09 98661 07/09 80550
31/08 27708 24/08 03640 17/08 37893
10/08 24245 03/08 32524 27/07 07821
20/07 29989 13/07 13787 06/07 27818
29/06 37857 22/06 82616 15/06 03569
08/06 98236 01/06 68353 25/05 40490
18/05 74737 11/05 79398 04/05 47713
27/04 71590 30/03 71590 23/03 80488
16/03 62500 09/03 78724 02/03 46943
24/02 94951 17/02 73721 10/02 56349

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Phú Yên về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
90 3 lần 24 2 lần
21 2 lần 18 2 lần
51 1 lần 50 1 lần
69 1 lần 49 1 lần
08 1 lần 36 1 lần
40 1 lần 53 1 lần
93 1 lần 45 1 lần
37 1 lần 98 1 lần
13 1 lần 89 1 lần
88 1 lần 87 1 lần
00 1 lần 57 1 lần
43 1 lần 61 1 lần
16 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Phú Yên về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
51 1 lần 50 1 lần
69 1 lần 49 1 lần
08 1 lần 36 1 lần
40 1 lần 53 1 lần
93 1 lần 45 1 lần
37 1 lần 98 1 lần
13 1 lần 89 1 lần
88 1 lần 87 1 lần
00 1 lần 57 1 lần
43 1 lần 61 1 lần
16 1 lần 24 2 lần
21 2 lần 18 2 lần
90 3 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất

x6
92 ngày
x7
71 ngày
x9
64 ngày
x4
50 ngày
x5
43 ngày
x3
36 ngày
x0
15 ngày
x1
8 ngày
x8
1 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất

3x
106 ngày
8x
64 ngày
2x
50 ngày
9x
36 ngày
4x
29 ngày
0x
22 ngày
5x
15 ngày
6x
8 ngày
1x
1 ngày