Thống kê đặc biệt XSPY

Thống kê đặc biệt XSPY

Thống kê giải đặc biệt Phú Yên 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Phú Yên trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
30/11 30678 23/11 75567 16/11 71765
09/11 77728 02/11 71744 26/10 46997
19/10 94941 12/10 51993 05/10 84396
28/09 43336 21/09 86518 14/09 98661
07/09 80550 31/08 27708 24/08 03640
17/08 37893 10/08 24245 03/08 32524
27/07 07821 20/07 29989 13/07 13787
06/07 27818 29/06 37857 22/06 82616
15/06 03569 08/06 98236 01/06 68353
25/05 40490 18/05 74737 11/05 79398

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Phú Yên về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
18 2 lần 93 2 lần
36 2 lần 16 1 lần
78 1 lần 61 1 lần
69 1 lần 67 1 lần
50 1 lần 53 1 lần
65 1 lần 08 1 lần
90 1 lần 28 1 lần
40 1 lần 37 1 lần
44 1 lần 45 1 lần
98 1 lần 97 1 lần
24 1 lần 41 1 lần
21 1 lần 89 1 lần
96 1 lần 87 1 lần
57 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Phú Yên về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
16 1 lần 78 1 lần
61 1 lần 69 1 lần
67 1 lần 50 1 lần
53 1 lần 65 1 lần
08 1 lần 90 1 lần
28 1 lần 40 1 lần
37 1 lần 44 1 lần
45 1 lần 98 1 lần
97 1 lần 24 1 lần
41 1 lần 21 1 lần
89 1 lần 96 1 lần
87 1 lần 57 1 lần
18 2 lần 93 2 lần
36 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất

x9
138 ngày
x0
89 ngày
x6
61 ngày
x3
54 ngày
x1
47 ngày
x4
33 ngày
x5
19 ngày
x7
12 ngày
x8
5 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất

8x
138 ngày
0x
96 ngày
5x
89 ngày
1x
75 ngày
3x
68 ngày
9x
40 ngày
4x
33 ngày
2x
26 ngày
6x
12 ngày
7x
5 ngày

Thống kê giải đặc biệt Phú Yên ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2016 05/12/2016 93000