Thống kê đặc biệt XSQB

Thống kê đặc biệt XSQB

Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Bình trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
24/09 67767 17/09 12746 10/09 37910
03/09 45617 27/08 55329 20/08 48626
13/08 91377 06/08 97186 30/07 64221
23/07 53866 16/07 56350 09/07 25174
02/07 39991 25/06 55093 18/06 78544
11/06 31174 04/06 81205 28/05 49414
21/05 48919 14/05 77073 07/05 99570
30/04 04849 26/03 81414 19/03 44434
12/03 05277 05/03 21557 27/02 99481
20/02 18915 13/02 34519 06/02 97288

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Quảng Bình về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
74 2 lần 14 2 lần
77 2 lần 19 2 lần
70 1 lần 66 1 lần
49 1 lần 50 1 lần
34 1 lần 67 1 lần
57 1 lần 46 1 lần
91 1 lần 81 1 lần
10 1 lần 93 1 lần
15 1 lần 17 1 lần
44 1 lần 88 1 lần
29 1 lần 05 1 lần
26 1 lần 86 1 lần
73 1 lần 21 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Quảng Bình về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
70 1 lần 66 1 lần
49 1 lần 50 1 lần
34 1 lần 67 1 lần
57 1 lần 46 1 lần
91 1 lần 81 1 lần
10 1 lần 93 1 lần
15 1 lần 17 1 lần
44 1 lần 88 1 lần
29 1 lần 05 1 lần
26 1 lần 86 1 lần
73 1 lần 21 1 lần
74 2 lần 14 2 lần
77 2 lần 19 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất

x5
119 ngày
x3
98 ngày
x4
84 ngày
x1
63 ngày
x9
35 ngày
x0
21 ngày
x6
14 ngày
x7
7 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất

3x
196 ngày
0x
119 ngày
9x
91 ngày
5x
77 ngày
8x
56 ngày
7x
49 ngày
2x
35 ngày
1x
21 ngày
4x
14 ngày
6x
7 ngày