Thống kê đặc biệt XSQB

Thống kê đặc biệt XSQB

Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Bình trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
21/01 62452 14/01 35457 07/01 14054
31/12 42316 24/12 91038 17/12 94018
10/12 23840 03/12 42366 26/11 31553
19/11 90788 12/11 02113 05/11 71157
29/10 45497 22/10 72819 15/10 59719
08/10 83416 01/10 38030 24/09 67767
17/09 12746 10/09 37910 03/09 45617
27/08 55329 20/08 48626 13/08 91377
06/08 97186 30/07 64221 23/07 53866
16/07 56350 09/07 25174 02/07 39991

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Quảng Bình về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
57 2 lần 19 2 lần
16 2 lần 66 2 lần
88 1 lần 77 1 lần
13 1 lần 86 1 lần
52 1 lần 97 1 lần
21 1 lần 50 1 lần
54 1 lần 30 1 lần
74 1 lần 67 1 lần
91 1 lần 38 1 lần
46 1 lần 18 1 lần
10 1 lần 40 1 lần
17 1 lần 29 1 lần
53 1 lần 26 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Quảng Bình về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
88 1 lần 77 1 lần
13 1 lần 86 1 lần
52 1 lần 97 1 lần
21 1 lần 50 1 lần
54 1 lần 30 1 lần
74 1 lần 67 1 lần
91 1 lần 38 1 lần
46 1 lần 18 1 lần
10 1 lần 40 1 lần
17 1 lần 29 1 lần
53 1 lần 26 1 lần
57 2 lần 19 2 lần
16 2 lần 66 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất

x1
176 ngày
x9
92 ngày
x3
57 ngày
x0
43 ngày
x8
29 ngày
x6
22 ngày
x4
15 ngày
x7
8 ngày
x2
1 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất

7x
162 ngày
2x
148 ngày
9x
85 ngày
8x
64 ngày
6x
50 ngày
4x
43 ngày
3x
29 ngày
1x
22 ngày
5x
1 ngày