Thống kê đặc biệt XSQNA

Thống kê đặc biệt XSQNA

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Nam trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
01/12 44274 24/11 91119 17/11 11724
10/11 24699 03/11 35750 27/10 52350
20/10 84039 13/10 03045 06/10 76564
29/09 59478 22/09 51415 15/09 74613
08/09 36829 01/09 87807 25/08 72536
18/08 55978 11/08 61484 04/08 10299
28/07 12434 21/07 90861 14/07 97565
07/07 03832 30/06 51004 23/06 60984
16/06 01048 09/06 98453 02/06 40909
26/05 01169 19/05 70658 12/05 87764

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Quảng Nam về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
99 2 lần 84 2 lần
50 2 lần 64 2 lần
78 2 lần 69 1 lần
24 1 lần 36 1 lần
58 1 lần 34 1 lần
39 1 lần 61 1 lần
45 1 lần 65 1 lần
32 1 lần 04 1 lần
15 1 lần 48 1 lần
13 1 lần 53 1 lần
74 1 lần 29 1 lần
09 1 lần 19 1 lần
07 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Quảng Nam về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
69 1 lần 24 1 lần
36 1 lần 58 1 lần
34 1 lần 39 1 lần
61 1 lần 45 1 lần
65 1 lần 32 1 lần
04 1 lần 15 1 lần
48 1 lần 13 1 lần
53 1 lần 74 1 lần
29 1 lần 09 1 lần
19 1 lần 07 1 lần
99 2 lần 84 2 lần
50 2 lần 64 2 lần
78 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất

x2
151 ngày
x1
137 ngày
x6
102 ngày
x7
95 ngày
x3
81 ngày
x8
67 ngày
x5
53 ngày
x0
32 ngày
x9
11 ngày
x4
4 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất

8x
116 ngày
0x
95 ngày
6x
60 ngày
4x
53 ngày
3x
46 ngày
5x
32 ngày
9x
25 ngày
2x
18 ngày
1x
11 ngày
7x
4 ngày

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2017 05/12/2017 244221