Thống kê đặc biệt XSQNA

Thống kê đặc biệt XSQNA

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Nam trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
15/09 74613 08/09 36829 01/09 87807
25/08 72536 18/08 55978 11/08 61484
04/08 10299 28/07 12434 21/07 90861
14/07 97565 07/07 03832 30/06 51004
23/06 60984 16/06 01048 09/06 98453
02/06 40909 26/05 01169 19/05 70658
12/05 87764 05/05 99503 28/04 79353
31/03 79353 24/03 40245 17/03 43623
10/03 17479 03/03 59231 25/02 89612
18/02 02804 11/02 72356 04/02 07422

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Quảng Nam về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
53 3 lần 84 2 lần
04 2 lần 12 1 lần
07 1 lần 56 1 lần
36 1 lần 09 1 lần
22 1 lần 78 1 lần
69 1 lần 58 1 lần
99 1 lần 64 1 lần
34 1 lần 03 1 lần
61 1 lần 45 1 lần
65 1 lần 23 1 lần
32 1 lần 79 1 lần
13 1 lần 31 1 lần
29 1 lần 48 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Quảng Nam về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
12 1 lần 07 1 lần
56 1 lần 36 1 lần
09 1 lần 22 1 lần
78 1 lần 69 1 lần
58 1 lần 99 1 lần
64 1 lần 34 1 lần
03 1 lần 61 1 lần
45 1 lần 65 1 lần
23 1 lần 32 1 lần
79 1 lần 13 1 lần
31 1 lần 29 1 lần
48 1 lần 84 2 lần
04 2 lần 53 3 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất

x2
76 ngày
x5
69 ngày
x1
62 ngày
x4
41 ngày
x8
34 ngày
x6
27 ngày
x7
20 ngày
x9
13 ngày
x3
6 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất

5x
104 ngày
4x
97 ngày
6x
62 ngày
9x
48 ngày
8x
41 ngày
7x
34 ngày
3x
27 ngày
0x
20 ngày
2x
13 ngày
1x
6 ngày