Thống kê đặc biệt XSQNA

Thống kê đặc biệt XSQNA

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Nam trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
02/03 43967 23/02 41036 16/02 67442
09/02 95140 02/02 34988 26/01 26889
19/01 99511 12/01 42036 05/01 71952
29/12 64853 22/12 24218 15/12 57350
08/12 92117 01/12 44274 24/11 91119
17/11 11724 10/11 24699 03/11 35750
27/10 52350 20/10 84039 13/10 03045
06/10 76564 29/09 59478 22/09 51415
15/09 74613 08/09 36829 01/09 87807
25/08 72536 18/08 55978 11/08 61484

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Quảng Nam về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
50 3 lần 36 3 lần
78 2 lần 18 1 lần
15 1 lần 13 1 lần
67 1 lần 17 1 lần
29 1 lần 74 1 lần
07 1 lần 42 1 lần
19 1 lần 84 1 lần
40 1 lần 24 1 lần
88 1 lần 99 1 lần
89 1 lần 39 1 lần
11 1 lần 45 1 lần
52 1 lần 64 1 lần
53 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Quảng Nam về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
18 1 lần 15 1 lần
13 1 lần 67 1 lần
17 1 lần 29 1 lần
74 1 lần 07 1 lần
42 1 lần 19 1 lần
84 1 lần 40 1 lần
24 1 lần 88 1 lần
99 1 lần 89 1 lần
39 1 lần 11 1 lần
45 1 lần 52 1 lần
64 1 lần 53 1 lần
78 2 lần 50 3 lần
36 3 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất

x5
141 ngày
x4
92 ngày
x3
64 ngày
x1
43 ngày
x9
36 ngày
x8
29 ngày
x0
22 ngày
x2
15 ngày
x6
8 ngày
x7
1 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất

0x
183 ngày
9x
113 ngày
2x
106 ngày
7x
92 ngày
5x
57 ngày
1x
43 ngày
8x
29 ngày
4x
15 ngày
3x
8 ngày
6x
1 ngày

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2020 03/03/2020 592831