Thống kê đặc biệt XSQNG

Thống kê đặc biệt XSQNG

Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Ngãi trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
19/09 06460 12/09 50994 05/09 94356
29/08 61642 22/08 24780 15/08 27028
08/08 22020 01/08 36012 25/07 77133
18/07 06749 11/07 05633 04/07 71664
27/06 98432 20/06 93386 13/06 02160
06/06 65488 30/05 55577 23/05 94961
16/05 17300 09/05 59620 02/05 84757
25/04 41926 28/03 41926 21/03 84973
14/03 65447 07/03 16145 29/02 64003
22/02 99700 15/02 77104 08/02 90143

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Quảng Ngãi về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
33 2 lần 60 2 lần
00 2 lần 20 2 lần
26 2 lần 73 1 lần
49 1 lần 47 1 lần
64 1 lần 45 1 lần
32 1 lần 03 1 lần
94 1 lần 86 1 lần
04 1 lần 56 1 lần
88 1 lần 43 1 lần
42 1 lần 77 1 lần
80 1 lần 61 1 lần
28 1 lần 57 1 lần
12 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Quảng Ngãi về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
73 1 lần 49 1 lần
47 1 lần 64 1 lần
45 1 lần 32 1 lần
03 1 lần 94 1 lần
86 1 lần 04 1 lần
56 1 lần 88 1 lần
43 1 lần 42 1 lần
77 1 lần 80 1 lần
61 1 lần 28 1 lần
57 1 lần 12 1 lần
33 2 lần 60 2 lần
00 2 lần 20 2 lần
26 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất

x5
201 ngày
x1
124 ngày
x7
117 ngày
x9
68 ngày
x3
61 ngày
x8
40 ngày
x2
26 ngày
x6
19 ngày
x4
12 ngày
x0
5 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất

0x
131 ngày
7x
117 ngày
3x
61 ngày
1x
54 ngày
2x
40 ngày
8x
33 ngày
4x
26 ngày
5x
19 ngày
9x
12 ngày
6x
5 ngày

Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2016 24/09/2016 48763