Thống kê đặc biệt XSQNG

Thống kê đặc biệt XSQNG

Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Ngãi trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
28/11 85986 21/11 13920 14/11 21291
07/11 59745 31/10 79350 24/10 63997
17/10 24654 10/10 26610 03/10 00773
26/09 90359 19/09 06460 12/09 50994
05/09 94356 29/08 61642 22/08 24780
15/08 27028 08/08 22020 01/08 36012
25/07 77133 18/07 06749 11/07 05633
04/07 71664 27/06 98432 20/06 93386
13/06 02160 06/06 65488 30/05 55577
23/05 94961 16/05 17300 09/05 59620

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Quảng Ngãi về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
20 3 lần 33 2 lần
60 2 lần 86 2 lần
97 1 lần 12 1 lần
54 1 lần 10 1 lần
49 1 lần 73 1 lần
64 1 lần 59 1 lần
32 1 lần 88 1 lần
94 1 lần 77 1 lần
56 1 lần 61 1 lần
91 1 lần 42 1 lần
00 1 lần 45 1 lần
80 1 lần 50 1 lần
28 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Quảng Ngãi về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
97 1 lần 12 1 lần
54 1 lần 10 1 lần
49 1 lần 73 1 lần
64 1 lần 59 1 lần
32 1 lần 88 1 lần
94 1 lần 77 1 lần
56 1 lần 61 1 lần
91 1 lần 42 1 lần
00 1 lần 45 1 lần
80 1 lần 50 1 lần
28 1 lần 33 2 lần
60 2 lần 86 2 lần
20 3 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất

x8
109 ngày
x2
95 ngày
x9
67 ngày
x3
60 ngày
x4
46 ngày
x7
39 ngày
x5
25 ngày
x1
18 ngày
x0
11 ngày
x6
4 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất

0x
200 ngày
3x
130 ngày
6x
74 ngày
7x
60 ngày
1x
53 ngày
5x
32 ngày
4x
25 ngày
9x
18 ngày
2x
11 ngày
8x
4 ngày

Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2017 02/12/2017 918025