Thống kê đặc biệt XSQNG

Thống kê đặc biệt XSQNG

Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Ngãi trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
27/02 00760 20/02 46851 13/02 22773
06/02 84060 30/01 76086 23/01 66868
16/01 63161 09/01 43481 02/01 35925
26/12 23623 19/12 54636 12/12 62858
05/12 10470 28/11 85986 21/11 13920
14/11 21291 07/11 59745 31/10 79350
24/10 63997 17/10 24654 10/10 26610
03/10 00773 26/09 90359 19/09 06460
12/09 50994 05/09 94356 29/08 61642
22/08 24780 15/08 27028 08/08 22020

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Quảng Ngãi về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
60 3 lần 20 2 lần
73 2 lần 86 2 lần
70 1 lần 42 1 lần
51 1 lần 80 1 lần
91 1 lần 28 1 lần
45 1 lần 68 1 lần
50 1 lần 61 1 lần
97 1 lần 81 1 lần
54 1 lần 25 1 lần
10 1 lần 23 1 lần
59 1 lần 36 1 lần
94 1 lần 58 1 lần
56 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Quảng Ngãi về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
70 1 lần 42 1 lần
51 1 lần 80 1 lần
91 1 lần 28 1 lần
45 1 lần 68 1 lần
50 1 lần 61 1 lần
97 1 lần 81 1 lần
54 1 lần 25 1 lần
10 1 lần 23 1 lần
59 1 lần 36 1 lần
94 1 lần 58 1 lần
56 1 lần 20 2 lần
73 2 lần 86 2 lần
60 3 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất

x2
189 ngày
x9
161 ngày
x4
140 ngày
x7
133 ngày
x5
63 ngày
x8
42 ngày
x6
35 ngày
x3
21 ngày
x1
14 ngày
x0
7 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất

1x
147 ngày
4x
119 ngày
9x
112 ngày
3x
77 ngày
2x
63 ngày
8x
35 ngày
7x
21 ngày
5x
14 ngày
6x
7 ngày