Thống kê đặc biệt XSQT

Thống kê đặc biệt XSQT

Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Trị trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
25/02 69227 18/02 55272 11/02 10203
04/02 09390 28/01 92095 21/01 01636
14/01 41448 07/01 11221 31/12 24487
24/12 15100 17/12 53631 10/12 89326
03/12 25262 26/11 84681 19/11 07065
12/11 59440 05/11 34867 29/10 80761
22/10 16671 15/10 43826 08/10 31906
01/10 57772 24/09 01942 17/09 65900
10/09 47438 03/09 83960 27/08 91388
20/08 95136 13/08 83293 06/08 90659

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Quảng Trị về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
00 2 lần 26 2 lần
72 2 lần 36 2 lần
06 1 lần 42 1 lần
31 1 lần 38 1 lần
27 1 lần 60 1 lần
62 1 lần 88 1 lần
03 1 lần 81 1 lần
93 1 lần 90 1 lần
65 1 lần 59 1 lần
95 1 lần 40 1 lần
67 1 lần 48 1 lần
61 1 lần 21 1 lần
71 1 lần 87 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Quảng Trị về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
06 1 lần 42 1 lần
31 1 lần 38 1 lần
27 1 lần 60 1 lần
62 1 lần 88 1 lần
03 1 lần 81 1 lần
93 1 lần 90 1 lần
65 1 lần 59 1 lần
95 1 lần 40 1 lần
67 1 lần 48 1 lần
61 1 lần 21 1 lần
71 1 lần 87 1 lần
00 2 lần 26 2 lần
72 2 lần 36 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất

x9
209 ngày
x1
55 ngày
x8
48 ngày
x6
41 ngày
x5
34 ngày
x0
27 ngày
x3
20 ngày
x2
13 ngày
x7
6 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất

5x
209 ngày
6x
90 ngày
8x
62 ngày
4x
48 ngày
3x
41 ngày
9x
27 ngày
0x
20 ngày
7x
13 ngày
2x
6 ngày

Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2016 03/03/2016 588041