Thống kê đặc biệt XSQT

Thống kê đặc biệt XSQT

Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Trị trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
24/09 01942 17/09 65900 10/09 47438
03/09 83960 27/08 91388 20/08 95136
13/08 83293 06/08 90659 30/07 38824
23/07 26493 16/07 05604 09/07 39855
02/07 67806 25/06 07550 18/06 71018
11/06 64286 04/06 23341 28/05 14990
21/05 35550 14/05 29941 07/05 90407
30/04 07542 26/03 65795 19/03 70134
12/03 65125 05/03 95731 27/02 42074
20/02 32185 13/02 54979 06/02 19334

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Quảng Trị về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
42 2 lần 50 2 lần
41 2 lần 93 2 lần
34 2 lần 04 1 lần
25 1 lần 55 1 lần
31 1 lần 06 1 lần
74 1 lần 00 1 lần
85 1 lần 38 1 lần
18 1 lần 79 1 lần
60 1 lần 86 1 lần
88 1 lần 36 1 lần
90 1 lần 07 1 lần
59 1 lần 95 1 lần
24 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Quảng Trị về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
04 1 lần 25 1 lần
55 1 lần 31 1 lần
06 1 lần 74 1 lần
00 1 lần 85 1 lần
38 1 lần 18 1 lần
79 1 lần 60 1 lần
86 1 lần 88 1 lần
36 1 lần 90 1 lần
07 1 lần 59 1 lần
95 1 lần 24 1 lần
42 2 lần 50 2 lần
41 2 lần 93 2 lần
34 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất

x7
141 ngày
x1
113 ngày
x5
78 ngày
x4
57 ngày
x9
50 ngày
x3
43 ngày
x6
36 ngày
x8
15 ngày
x0
8 ngày
x2
1 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất

7x
211 ngày
1x
99 ngày
2x
57 ngày
5x
50 ngày
9x
43 ngày
8x
29 ngày
6x
22 ngày
3x
15 ngày
0x
8 ngày
4x
1 ngày