Thống kê đặc biệt XSQT

Thống kê đặc biệt XSQT

Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Trị trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
03/12 25262 26/11 84681 19/11 07065
12/11 59440 05/11 34867 29/10 80761
22/10 16671 15/10 43826 08/10 31906
01/10 57772 24/09 01942 17/09 65900
10/09 47438 03/09 83960 27/08 91388
20/08 95136 13/08 83293 06/08 90659
30/07 38824 23/07 26493 16/07 05604
09/07 39855 02/07 67806 25/06 07550
18/06 71018 11/06 64286 04/06 23341
28/05 14990 21/05 35550 14/05 29941

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Quảng Trị về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
50 2 lần 41 2 lần
93 2 lần 06 2 lần
62 1 lần 00 1 lần
18 1 lần 81 1 lần
38 1 lần 86 1 lần
65 1 lần 60 1 lần
40 1 lần 88 1 lần
90 1 lần 67 1 lần
36 1 lần 61 1 lần
71 1 lần 59 1 lần
26 1 lần 24 1 lần
04 1 lần 72 1 lần
55 1 lần 42 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Quảng Trị về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
62 1 lần 00 1 lần
18 1 lần 81 1 lần
38 1 lần 86 1 lần
65 1 lần 60 1 lần
40 1 lần 88 1 lần
90 1 lần 67 1 lần
36 1 lần 61 1 lần
71 1 lần 59 1 lần
26 1 lần 24 1 lần
04 1 lần 72 1 lần
55 1 lần 42 1 lần
50 2 lần 41 2 lần
93 2 lần 06 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất

x4
128 ngày
x9
121 ngày
x3
114 ngày
x8
86 ngày
x6
51 ngày
x7
30 ngày
x0
23 ngày
x5
16 ngày
x1
9 ngày
x2
2 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất

1x
170 ngày
5x
121 ngày
9x
114 ngày
3x
86 ngày
0x
58 ngày
2x
51 ngày
7x
44 ngày
4x
23 ngày
8x
9 ngày
6x
2 ngày

Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2019 05/12/2019 261138