Thống kê đặc biệt XSST

Thống kê đặc biệt XSST

Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Sóc Trăng trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
24/02 06211 17/02 14911 10/02 36559
03/02 67328 27/01 79966 20/01 77926
13/01 18085 06/01 80403 30/12 52016
23/12 40649 16/12 89636 09/12 30521
02/12 77153 25/11 07417 18/11 32211
11/11 76061 04/11 73757 28/10 97237
21/10 71023 14/10 05854 07/10 97009
30/09 20351 23/09 31452 16/09 85979
09/09 56483 02/09 83479 26/08 94023
19/08 96638 12/08 59821 05/08 35718

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Sóc Trăng về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
11 3 lần 21 2 lần
79 2 lần 23 2 lần
36 1 lần 52 1 lần
53 1 lần 83 1 lần
59 1 lần 17 1 lần
38 1 lần 28 1 lần
61 1 lần 18 1 lần
66 1 lần 57 1 lần
26 1 lần 37 1 lần
85 1 lần 03 1 lần
54 1 lần 16 1 lần
09 1 lần 49 1 lần
51 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Sóc Trăng về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
36 1 lần 52 1 lần
53 1 lần 83 1 lần
59 1 lần 17 1 lần
38 1 lần 28 1 lần
61 1 lần 18 1 lần
66 1 lần 57 1 lần
26 1 lần 37 1 lần
85 1 lần 03 1 lần
54 1 lần 16 1 lần
09 1 lần 49 1 lần
51 1 lần 21 2 lần
79 2 lần 23 2 lần
11 3 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất

x2
161 ngày
x4
140 ngày
x7
98 ngày
x3
56 ngày
x5
49 ngày
x6
35 ngày
x8
28 ngày
x9
21 ngày
x1
7 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất

7x
168 ngày
3x
77 ngày
4x
70 ngày
0x
56 ngày
8x
49 ngày
6x
35 ngày
2x
28 ngày
5x
21 ngày
1x
7 ngày