Thống kê đặc biệt XSST

Thống kê đặc biệt XSST

Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Sóc Trăng trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
02/12 77153 25/11 07417 18/11 32211
11/11 76061 04/11 73757 28/10 97237
21/10 71023 14/10 05854 07/10 97009
30/09 20351 23/09 31452 16/09 85979
09/09 56483 02/09 83479 26/08 94023
19/08 96638 12/08 59821 05/08 35718
29/07 64942 22/07 18635 15/07 04732
08/07 63574 01/07 39533 24/06 25700
17/06 97994 10/06 96030 03/06 09038
27/05 87419 20/05 46345 13/05 22329

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Sóc Trăng về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
38 2 lần 23 2 lần
79 2 lần 17 1 lần
83 1 lần 30 1 lần
11 1 lần 19 1 lần
61 1 lần 21 1 lần
45 1 lần 57 1 lần
18 1 lần 29 1 lần
37 1 lần 42 1 lần
35 1 lần 54 1 lần
32 1 lần 09 1 lần
74 1 lần 51 1 lần
33 1 lần 52 1 lần
00 1 lần 53 1 lần
94 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Sóc Trăng về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
17 1 lần 83 1 lần
30 1 lần 11 1 lần
19 1 lần 61 1 lần
21 1 lần 45 1 lần
57 1 lần 18 1 lần
29 1 lần 37 1 lần
42 1 lần 35 1 lần
54 1 lần 32 1 lần
09 1 lần 74 1 lần
51 1 lần 33 1 lần
52 1 lần 00 1 lần
53 1 lần 94 1 lần
38 2 lần 23 2 lần
79 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất

x0
164 ngày
x5
136 ngày
x8
108 ngày
x2
73 ngày
x9
59 ngày
x4
52 ngày
x1
17 ngày
x7
10 ngày
x3
3 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất

9x
171 ngày
4x
129 ngày
8x
87 ngày
7x
80 ngày
0x
59 ngày
2x
45 ngày
3x
38 ngày
6x
24 ngày
1x
10 ngày
5x
3 ngày

Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2018 05/12/2018 844496