Thống kê đặc biệt XSTG

Thống kê đặc biệt XSTG

Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Tiền Giang trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
29/11 04418 22/11 11172 15/11 99281
08/11 84462 01/11 46850 25/10 65853
18/10 68048 11/10 21249 04/10 39507
27/09 90293 20/09 35993 13/09 08031
06/09 70770 30/08 13008 23/08 79114
16/08 96813 09/08 28519 02/08 89165
26/07 94366 19/07 91760 12/07 14109
05/07 45309 28/06 34726 21/06 44712
14/06 73477 07/06 23871 31/05 62798
24/05 19271 17/05 76289 10/05 04618

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Tiền Giang về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
18 2 lần 71 2 lần
09 2 lần 93 2 lần
12 1 lần 70 1 lần
77 1 lần 72 1 lần
08 1 lần 81 1 lần
14 1 lần 98 1 lần
62 1 lần 13 1 lần
89 1 lần 50 1 lần
19 1 lần 53 1 lần
65 1 lần 48 1 lần
66 1 lần 49 1 lần
60 1 lần 07 1 lần
26 1 lần 31 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Tiền Giang về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
12 1 lần 70 1 lần
77 1 lần 72 1 lần
08 1 lần 81 1 lần
14 1 lần 98 1 lần
62 1 lần 13 1 lần
89 1 lần 50 1 lần
19 1 lần 53 1 lần
65 1 lần 48 1 lần
66 1 lần 49 1 lần
60 1 lần 07 1 lần
26 1 lần 31 1 lần
18 2 lần 71 2 lần
09 2 lần 93 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về nhất

x6
129 ngày
x5
122 ngày
x4
101 ngày
x7
59 ngày
x9
52 ngày
x3
38 ngày
x0
31 ngày
x1
17 ngày
x2
10 ngày
x8
3 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về nhất

2x
157 ngày
3x
80 ngày
9x
66 ngày
0x
59 ngày
4x
45 ngày
5x
31 ngày
6x
24 ngày
8x
17 ngày
7x
10 ngày
1x
3 ngày

Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2018 02/12/2018 549272