Thống kê đặc biệt XSTG

Thống kê đặc biệt XSTG

Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Tiền Giang trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
20/09 35993 13/09 08031 06/09 70770
30/08 13008 23/08 79114 16/08 96813
09/08 28519 02/08 89165 26/07 94366
19/07 91760 12/07 14109 05/07 45309
28/06 34726 21/06 44712 14/06 73477
07/06 23871 31/05 62798 24/05 19271
17/05 76289 10/05 04618 03/05 05736
29/03 91613 22/03 00688 15/03 31456
08/03 82464 01/03 50839 23/02 11534
16/02 50411 09/02 74178 02/02 96671

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Tiền Giang về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
71 3 lần 13 2 lần
09 2 lần 08 1 lần
78 1 lần 14 1 lần
98 1 lần 89 1 lần
19 1 lần 18 1 lần
65 1 lần 36 1 lần
66 1 lần 88 1 lần
60 1 lần 56 1 lần
64 1 lần 93 1 lần
26 1 lần 39 1 lần
31 1 lần 12 1 lần
34 1 lần 70 1 lần
77 1 lần 11 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Tiền Giang về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
08 1 lần 78 1 lần
14 1 lần 98 1 lần
89 1 lần 19 1 lần
18 1 lần 65 1 lần
36 1 lần 66 1 lần
88 1 lần 60 1 lần
56 1 lần 64 1 lần
93 1 lần 26 1 lần
39 1 lần 31 1 lần
12 1 lần 34 1 lần
70 1 lần 77 1 lần
11 1 lần 13 2 lần
09 2 lần 71 3 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về nhất

x7
104 ngày
x2
97 ngày
x6
62 ngày
x5
55 ngày
x9
48 ngày
x4
34 ngày
x8
27 ngày
x0
20 ngày
x1
13 ngày
x3
6 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về nhất

5x
195 ngày
8x
132 ngày
2x
90 ngày
6x
55 ngày
1x
34 ngày
0x
27 ngày
7x
20 ngày
3x
13 ngày
9x
6 ngày