Thống kê đặc biệt XSTN

Thống kê đặc biệt XSTN

Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Tây Ninh trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
04/03 96210 25/02 30941 18/02 23211
11/02 72434 04/02 14208 28/01 68409
21/01 14015 14/01 06006 07/01 04717
31/12 28131 24/12 87049 17/12 74787
10/12 10035 03/12 54622 26/11 66355
19/11 76836 12/11 26817 05/11 22021
29/10 75459 22/10 70292 15/10 02982
08/10 45306 01/10 00057 24/09 43812
17/09 50833 10/09 63528 03/09 90054
27/08 80743 20/08 43061 13/08 19434

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Tây Ninh về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
34 2 lần 06 2 lần
17 2 lần 31 1 lần
57 1 lần 49 1 lần
12 1 lần 10 1 lần
87 1 lần 33 1 lần
41 1 lần 35 1 lần
28 1 lần 11 1 lần
22 1 lần 54 1 lần
55 1 lần 43 1 lần
08 1 lần 36 1 lần
61 1 lần 09 1 lần
21 1 lần 15 1 lần
59 1 lần 92 1 lần
82 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Tây Ninh về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
31 1 lần 57 1 lần
49 1 lần 12 1 lần
10 1 lần 87 1 lần
33 1 lần 41 1 lần
35 1 lần 28 1 lần
11 1 lần 22 1 lần
54 1 lần 55 1 lần
43 1 lần 08 1 lần
36 1 lần 61 1 lần
09 1 lần 21 1 lần
15 1 lần 59 1 lần
92 1 lần 82 1 lần
34 2 lần 06 2 lần
17 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất

x3
170 ngày
x2
93 ngày
x7
58 ngày
x6
51 ngày
x5
44 ngày
x9
37 ngày
x8
30 ngày
x4
23 ngày
x1
9 ngày
x0
2 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất

6x
198 ngày
9x
135 ngày
5x
100 ngày
2x
93 ngày
8x
79 ngày
0x
30 ngày
3x
23 ngày
4x
9 ngày
1x
2 ngày