Thống kê đặc biệt XSTN

Thống kê đặc biệt XSTN

Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Tây Ninh trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
19/11 76836 12/11 26817 05/11 22021
29/10 75459 22/10 70292 15/10 02982
08/10 45306 01/10 00057 24/09 43812
17/09 50833 10/09 63528 03/09 90054
27/08 80743 20/08 43061 13/08 19434
06/08 37637 30/07 96467 23/07 66335
16/07 03055 09/07 98035 02/07 68714
25/06 11179 18/06 70040 11/06 66488
04/06 03389 28/05 64625 21/05 75936
14/05 71576 07/05 24857 30/04 28608

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Tây Ninh về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
35 2 lần 57 2 lần
36 2 lần 82 1 lần
67 1 lần 06 1 lần
55 1 lần 12 1 lần
14 1 lần 33 1 lần
79 1 lần 28 1 lần
40 1 lần 54 1 lần
88 1 lần 17 1 lần
43 1 lần 89 1 lần
21 1 lần 61 1 lần
25 1 lần 59 1 lần
34 1 lần 76 1 lần
92 1 lần 37 1 lần
08 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Tây Ninh về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
82 1 lần 67 1 lần
06 1 lần 55 1 lần
12 1 lần 14 1 lần
33 1 lần 79 1 lần
28 1 lần 40 1 lần
54 1 lần 88 1 lần
17 1 lần 43 1 lần
89 1 lần 21 1 lần
61 1 lần 25 1 lần
59 1 lần 34 1 lần
76 1 lần 92 1 lần
37 1 lần 08 1 lần
35 2 lần 57 2 lần
36 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất

x0
161 ngày
x5
126 ngày
x4
84 ngày
x8
77 ngày
x3
70 ngày
x2
35 ngày
x9
28 ngày
x1
21 ngày
x7
14 ngày
x6
7 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất

7x
154 ngày
6x
98 ngày
4x
91 ngày
0x
49 ngày
8x
42 ngày
9x
35 ngày
5x
28 ngày
2x
21 ngày
1x
14 ngày
3x
7 ngày