Thống kê đặc biệt XSTN

Thống kê đặc biệt XSTN

Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Tây Ninh trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
24/09 43812 17/09 50833 10/09 63528
03/09 90054 27/08 80743 20/08 43061
13/08 19434 06/08 37637 30/07 96467
23/07 66335 16/07 03055 09/07 98035
02/07 68714 25/06 11179 18/06 70040
11/06 66488 04/06 03389 28/05 64625
21/05 75936 14/05 71576 07/05 24857
30/04 28608 26/03 21352 19/03 81935
12/03 44453 05/03 88846 27/02 16306
20/02 70958 13/02 39221 06/02 85711

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Tây Ninh về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
35 3 lần 37 1 lần
76 1 lần 67 1 lần
57 1 lần 08 1 lần
55 1 lần 52 1 lần
12 1 lần 14 1 lần
53 1 lần 33 1 lần
79 1 lần 46 1 lần
28 1 lần 40 1 lần
06 1 lần 54 1 lần
88 1 lần 58 1 lần
43 1 lần 89 1 lần
21 1 lần 61 1 lần
25 1 lần 11 1 lần
34 1 lần 36 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Tây Ninh về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
37 1 lần 76 1 lần
67 1 lần 57 1 lần
08 1 lần 55 1 lần
52 1 lần 12 1 lần
14 1 lần 53 1 lần
33 1 lần 79 1 lần
46 1 lần 28 1 lần
40 1 lần 06 1 lần
54 1 lần 88 1 lần
58 1 lần 43 1 lần
89 1 lần 21 1 lần
61 1 lần 25 1 lần
11 1 lần 34 1 lần
36 1 lần 35 3 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất

x6
128 ngày
x0
100 ngày
x9
93 ngày
x5
65 ngày
x7
51 ngày
x1
37 ngày
x4
23 ngày
x8
16 ngày
x3
9 ngày
x2
2 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất

0x
143 ngày
8x
107 ngày
7x
93 ngày
6x
37 ngày
4x
30 ngày
5x
23 ngày
2x
16 ngày
3x
9 ngày
1x
2 ngày

Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2019 26/09/2019 483718