Thống kê đặc biệt XSTP

Thống kê đặc biệt XSTP

Thống kê giải đặc biệt Hồ Chí Minh 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
01/03 00007 27/02 37616 22/02 59403
20/02 00123 15/02 56956 13/02 34615
08/02 50217 06/02 53064 01/02 72274
30/01 03431 25/01 14583 23/01 70583
18/01 77704 16/01 02128 11/01 95326
09/01 16048 04/01 69324 02/01 22814
28/12 54644 26/12 20467 21/12 00862
19/12 81800 14/12 09113 12/12 67801
07/12 58053 05/12 57585 30/11 91140
28/11 33308 23/11 49975 21/11 63350

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Hồ Chí Minh về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
83 2 lần 15 1 lần
14 1 lần 75 1 lần
17 1 lần 44 1 lần
50 1 lần 64 1 lần
67 1 lần 74 1 lần
62 1 lần 31 1 lần
00 1 lần 13 1 lần
07 1 lần 04 1 lần
01 1 lần 16 1 lần
28 1 lần 53 1 lần
03 1 lần 26 1 lần
85 1 lần 23 1 lần
48 1 lần 40 1 lần
56 1 lần 24 1 lần
08 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Hồ Chí Minh về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
15 1 lần 14 1 lần
75 1 lần 17 1 lần
44 1 lần 50 1 lần
64 1 lần 67 1 lần
74 1 lần 62 1 lần
31 1 lần 00 1 lần
13 1 lần 07 1 lần
04 1 lần 01 1 lần
16 1 lần 28 1 lần
53 1 lần 03 1 lần
26 1 lần 85 1 lần
23 1 lần 48 1 lần
40 1 lần 56 1 lần
24 1 lần 08 1 lần
83 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất

x0
77 ngày
x2
75 ngày
x8
49 ngày
x1
35 ngày
x4
28 ngày
x5
21 ngày
x3
12 ngày
x6
7 ngày
x7
5 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất

4x
56 ngày
8x
40 ngày
3x
35 ngày
7x
33 ngày
6x
28 ngày
5x
19 ngày
2x
14 ngày
1x
7 ngày
0x
5 ngày

Thống kê giải đặc biệt Hồ Chí Minh ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2017 06/03/2017 245495