Thống kê đặc biệt XSTP

Thống kê đặc biệt XSTP

Thống kê giải đặc biệt Hồ Chí Minh 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
19/09 61024 14/09 21786 12/09 15129
07/09 96898 05/09 09798 31/08 14341
29/08 60290 24/08 16344 22/08 66627
17/08 74951 15/08 59965 10/08 70380
08/08 34606 03/08 17197 01/08 12657
27/07 47061 25/07 97128 20/07 99873
18/07 25050 13/07 08044 11/07 34775
06/07 72111 04/07 83202 29/06 61735
27/06 18165 22/06 00825 20/06 40067
15/06 45626 13/06 10807 08/06 00164

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Hồ Chí Minh về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
44 2 lần 65 2 lần
98 2 lần 50 1 lần
27 1 lần 75 1 lần
51 1 lần 11 1 lần
02 1 lần 80 1 lần
35 1 lần 24 1 lần
06 1 lần 25 1 lần
86 1 lần 97 1 lần
67 1 lần 29 1 lần
57 1 lần 26 1 lần
61 1 lần 07 1 lần
41 1 lần 28 1 lần
64 1 lần 90 1 lần
73 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Hồ Chí Minh về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
50 1 lần 27 1 lần
75 1 lần 51 1 lần
11 1 lần 02 1 lần
80 1 lần 35 1 lần
24 1 lần 06 1 lần
25 1 lần 86 1 lần
97 1 lần 67 1 lần
29 1 lần 57 1 lần
26 1 lần 61 1 lần
07 1 lần 41 1 lần
28 1 lần 64 1 lần
90 1 lần 73 1 lần
44 2 lần 65 2 lần
98 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất

x2
79 ngày
x3
63 ngày
x5
37 ngày
x7
30 ngày
x0
23 ngày
x1
21 ngày
x8
14 ngày
x9
9 ngày
x6
7 ngày
x4
2 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất

3x
84 ngày
1x
77 ngày
7x
63 ngày
0x
44 ngày
6x
37 ngày
5x
35 ngày
4x
21 ngày
9x
14 ngày
8x
7 ngày
2x
2 ngày

Thống kê giải đặc biệt Hồ Chí Minh ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2019 21/09/2019 391303