Thống kê đặc biệt XSTP

Thống kê đặc biệt XSTP

Thống kê giải đặc biệt Hồ Chí Minh 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
28/11 33308 23/11 49975 21/11 63350
16/11 80813 14/11 37149 09/11 40994
07/11 10080 02/11 05427 31/10 05764
26/10 86714 24/10 23073 19/10 56763
17/10 54154 12/10 17322 10/10 97175
05/10 61447 03/10 47666 28/09 55232
26/09 91768 21/09 39196 19/09 61024
14/09 21786 12/09 15129 07/09 96898
05/09 09798 31/08 14341 29/08 60290
24/08 16344 22/08 66627 17/08 74951

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Hồ Chí Minh về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
98 2 lần 75 2 lần
27 2 lần 73 1 lần
29 1 lần 08 1 lần
63 1 lần 54 1 lần
41 1 lần 50 1 lần
22 1 lần 90 1 lần
13 1 lần 47 1 lần
44 1 lần 49 1 lần
66 1 lần 51 1 lần
94 1 lần 32 1 lần
80 1 lần 68 1 lần
96 1 lần 64 1 lần
24 1 lần 14 1 lần
86 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Hồ Chí Minh về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
73 1 lần 29 1 lần
08 1 lần 63 1 lần
54 1 lần 41 1 lần
50 1 lần 22 1 lần
90 1 lần 13 1 lần
47 1 lần 44 1 lần
49 1 lần 66 1 lần
51 1 lần 94 1 lần
32 1 lần 80 1 lần
68 1 lần 96 1 lần
64 1 lần 24 1 lần
14 1 lần 86 1 lần
98 2 lần 75 2 lần
27 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất

x1
91 ngày
x6
58 ngày
x2
49 ngày
x7
28 ngày
x4
21 ngày
x9
16 ngày
x3
14 ngày
x0
9 ngày
x5
7 ngày
x8
2 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất

3x
63 ngày
6x
30 ngày
2x
28 ngày
8x
23 ngày
9x
21 ngày
4x
16 ngày
1x
14 ngày
5x
9 ngày
7x
7 ngày
0x
2 ngày

Thống kê giải đặc biệt Hồ Chí Minh ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2019 30/11/2019 283598