Thống kê đặc biệt XSTTH

Thống kê đặc biệt XSTTH

Thống kê giải đặc biệt Huế 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Huế trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
21/09 46599 14/09 83032 07/09 06829
31/08 44112 24/08 08714 17/08 96810
10/08 27497 03/08 26151 27/07 63422
20/07 37469 13/07 87113 06/07 50906
29/06 58906 22/06 70200 15/06 30113
08/06 85792 01/06 98836 25/05 00672
18/05 05961 11/05 48192 04/05 55068
27/04 38155 30/03 38155 23/03 52407
16/03 69055 09/03 74561 02/03 73783
24/02 82817 17/02 65849 10/02 98681

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Huế về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
55 3 lần 06 2 lần
92 2 lần 61 2 lần
13 2 lần 49 1 lần
32 1 lần 00 1 lần
81 1 lần 29 1 lần
12 1 lần 36 1 lần
14 1 lần 72 1 lần
10 1 lần 97 1 lần
68 1 lần 51 1 lần
22 1 lần 07 1 lần
69 1 lần 83 1 lần
17 1 lần 99 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Huế về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
49 1 lần 32 1 lần
00 1 lần 81 1 lần
29 1 lần 12 1 lần
36 1 lần 14 1 lần
72 1 lần 10 1 lần
97 1 lần 68 1 lần
51 1 lần 22 1 lần
07 1 lần 69 1 lần
83 1 lần 17 1 lần
99 1 lần 06 2 lần
92 2 lần 61 2 lần
13 2 lần 55 3 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Huế lâu chưa về nhất

x8
143 ngày
x5
143 ngày
x6
82 ngày
x3
75 ngày
x1
54 ngày
x7
47 ngày
x0
40 ngày
x4
33 ngày
x2
12 ngày
x9
5 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Huế lâu chưa về nhất

4x
222 ngày
8x
208 ngày
7x
124 ngày
0x
82 ngày
6x
68 ngày
5x
54 ngày
1x
26 ngày
2x
19 ngày
3x
12 ngày
9x
5 ngày

Thống kê giải đặc biệt Huế ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2016 26/09/2016 04811