Thống kê đặc biệt XSTTH

Thống kê đặc biệt XSTTH

Thống kê giải đặc biệt Huế 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Huế trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
30/11 92731 23/11 05698 16/11 77414
09/11 88601 02/11 90040 26/10 33829
19/10 54336 12/10 88404 05/10 49992
28/09 10060 21/09 46599 14/09 83032
07/09 06829 31/08 44112 24/08 08714
17/08 96810 10/08 27497 03/08 26151
27/07 63422 20/07 37469 13/07 87113
06/07 50906 29/06 58906 22/06 70200
15/06 30113 08/06 85792 01/06 98836
25/05 00672 18/05 05961 11/05 48192

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Huế về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
92 3 lần 14 2 lần
29 2 lần 36 2 lần
13 2 lần 06 2 lần
98 1 lần 12 1 lần
10 1 lần 01 1 lần
97 1 lần 40 1 lần
51 1 lần 22 1 lần
69 1 lần 04 1 lần
60 1 lần 00 1 lần
99 1 lần 72 1 lần
31 1 lần 32 1 lần
61 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Huế về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
98 1 lần 12 1 lần
10 1 lần 01 1 lần
97 1 lần 40 1 lần
51 1 lần 22 1 lần
69 1 lần 04 1 lần
60 1 lần 00 1 lần
99 1 lần 72 1 lần
31 1 lần 32 1 lần
61 1 lần 14 2 lần
29 2 lần 36 2 lần
13 2 lần 06 2 lần
92 3 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Huế lâu chưa về nhất

x3
142 ngày
x7
114 ngày
x2
58 ngày
x6
44 ngày
x9
37 ngày
x0
30 ngày
x4
16 ngày
x8
9 ngày
x1
2 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Huế lâu chưa về nhất

7x
191 ngày
5x
121 ngày
6x
65 ngày
2x
37 ngày
4x
30 ngày
0x
23 ngày
1x
16 ngày
9x
9 ngày
3x
2 ngày

Thống kê giải đặc biệt Huế ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2019 02/12/2019 177256