Thống kê đặc biệt XSTTH

Thống kê đặc biệt XSTTH

Thống kê giải đặc biệt Huế 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Huế trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
01/03 80586 22/02 66520 15/02 74123
08/02 40089 01/02 19779 25/01 14254
18/01 10391 11/01 23496 04/01 32864
28/12 29380 21/12 91785 14/12 14540
07/12 99311 30/11 92731 23/11 05698
16/11 77414 09/11 88601 02/11 90040
26/10 33829 19/10 54336 12/10 88404
05/10 49992 28/09 10060 21/09 46599
14/09 83032 07/09 06829 31/08 44112
24/08 08714 17/08 96810 10/08 27497

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Huế về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
40 2 lần 14 2 lần
29 2 lần 80 1 lần
92 1 lần 85 1 lần
60 1 lần 86 1 lần
99 1 lần 20 1 lần
11 1 lần 32 1 lần
23 1 lần 31 1 lần
12 1 lần 89 1 lần
98 1 lần 10 1 lần
79 1 lần 97 1 lần
54 1 lần 01 1 lần
91 1 lần 96 1 lần
36 1 lần 64 1 lần
04 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Huế về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
80 1 lần 92 1 lần
85 1 lần 60 1 lần
86 1 lần 99 1 lần
20 1 lần 11 1 lần
32 1 lần 23 1 lần
31 1 lần 12 1 lần
89 1 lần 98 1 lần
10 1 lần 79 1 lần
97 1 lần 54 1 lần
01 1 lần 91 1 lần
96 1 lần 36 1 lần
64 1 lần 04 1 lần
40 2 lần 14 2 lần
29 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Huế lâu chưa về nhất

x7
208 ngày
x2
152 ngày
x8
103 ngày
x5
75 ngày
x1
47 ngày
x4
40 ngày
x9
26 ngày
x3
19 ngày
x0
12 ngày
x6
5 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Huế lâu chưa về nhất

0x
117 ngày
3x
96 ngày
1x
89 ngày
4x
82 ngày
6x
61 ngày
9x
47 ngày
5x
40 ngày
7x
33 ngày
2x
12 ngày
8x
5 ngày

Thống kê giải đặc biệt Huế ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2017 06/03/2017 38127