Thống kê đặc biệt XSTV

Thống kê đặc biệt XSTV

Thống kê giải đặc biệt Trà Vinh 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Trà Vinh trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
15/01 29588 08/01 55916 01/01 01744
25/12 20384 18/12 05205 11/12 35203
04/12 50361 27/11 08431 20/11 35836
13/11 66615 06/11 84463 30/10 06243
23/10 56246 16/10 83089 09/10 11460
02/10 26121 25/09 71142 18/09 57986
11/09 07403 04/09 64567 28/08 33735
21/08 72590 14/08 25397 07/08 18511
31/07 61917 24/07 84813 17/07 20163
10/07 54451 03/07 58057 26/06 33123

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Trà Vinh về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
63 2 lần 03 2 lần
35 1 lần 15 1 lần
90 1 lần 97 1 lần
88 1 lần 43 1 lần
11 1 lần 16 1 lần
46 1 lần 17 1 lần
44 1 lần 89 1 lần
13 1 lần 84 1 lần
60 1 lần 51 1 lần
05 1 lần 21 1 lần
57 1 lần 42 1 lần
23 1 lần 61 1 lần
86 1 lần 31 1 lần
67 1 lần 36 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Trà Vinh về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
35 1 lần 15 1 lần
90 1 lần 97 1 lần
88 1 lần 43 1 lần
11 1 lần 16 1 lần
46 1 lần 17 1 lần
44 1 lần 89 1 lần
13 1 lần 84 1 lần
60 1 lần 51 1 lần
05 1 lần 21 1 lần
57 1 lần 42 1 lần
23 1 lần 61 1 lần
86 1 lần 31 1 lần
67 1 lần 36 1 lần
63 2 lần 03 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về nhất

x7
140 ngày
x2
119 ngày
x0
105 ngày
x9
98 ngày
x1
49 ngày
x3
42 ngày
x5
35 ngày
x4
21 ngày
x6
14 ngày
x8
7 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về nhất

5x
196 ngày
9x
154 ngày
2x
112 ngày
3x
56 ngày
6x
49 ngày
0x
35 ngày
4x
21 ngày
1x
14 ngày
8x
7 ngày

Thống kê giải đặc biệt Trà Vinh ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2016 22/01/2016 136079