Thống kê đặc biệt XSTV

Thống kê đặc biệt XSTV

Thống kê giải đặc biệt Trà Vinh 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Trà Vinh trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
25/09 71142 18/09 57986 11/09 07403
04/09 64567 28/08 33735 21/08 72590
14/08 25397 07/08 18511 31/07 61917
24/07 84813 17/07 20163 10/07 54451
03/07 58057 26/06 33123 19/06 23879
12/06 16917 05/06 82765 29/05 16016
22/05 21699 15/05 35058 08/05 87169
01/05 52502 27/03 25309 20/03 23058
13/03 43848 06/03 11868 28/02 60690
21/02 97673 14/02 39151 07/02 22127

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Trà Vinh về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
90 2 lần 58 2 lần
17 2 lần 51 2 lần
27 1 lần 35 1 lần
65 1 lần 16 1 lần
97 1 lần 99 1 lần
11 1 lần 69 1 lần
13 1 lần 02 1 lần
63 1 lần 09 1 lần
42 1 lần 48 1 lần
86 1 lần 57 1 lần
68 1 lần 03 1 lần
23 1 lần 73 1 lần
67 1 lần 79 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Trà Vinh về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
27 1 lần 35 1 lần
65 1 lần 16 1 lần
97 1 lần 99 1 lần
11 1 lần 69 1 lần
13 1 lần 02 1 lần
63 1 lần 09 1 lần
42 1 lần 48 1 lần
86 1 lần 57 1 lần
68 1 lần 03 1 lần
23 1 lần 73 1 lần
67 1 lần 79 1 lần
90 2 lần 58 2 lần
17 2 lần 51 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về nhất

x8
134 ngày
x9
99 ngày
x1
50 ngày
x0
36 ngày
x5
29 ngày
x7
22 ngày
x3
15 ngày
x6
8 ngày
x2
1 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về nhất

7x
99 ngày
2x
92 ngày
5x
78 ngày
1x
50 ngày
9x
36 ngày
3x
29 ngày
6x
22 ngày
0x
15 ngày
8x
8 ngày
4x
1 ngày