Thống kê đặc biệt XSVL

Thống kê đặc biệt XSVL

Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Vĩnh Long trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
26/02 04684 19/02 56038 12/02 22386
05/02 46256 29/01 89955 22/01 24749
15/01 75321 08/01 64698 01/01 14543
25/12 38110 18/12 59660 11/12 29615
04/12 32742 27/11 95289 20/11 10753
13/11 43040 06/11 02630 30/10 76639
23/10 74995 16/10 02014 09/10 41972
02/10 26439 25/09 48986 18/09 29763
11/09 51099 04/09 82566 28/08 14589
21/08 09254 14/08 59021 07/08 23827

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Vĩnh Long về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
86 2 lần 89 2 lần
21 2 lần 39 2 lần
43 1 lần 14 1 lần
10 1 lần 72 1 lần
60 1 lần 63 1 lần
84 1 lần 15 1 lần
99 1 lần 38 1 lần
42 1 lần 66 1 lần
54 1 lần 56 1 lần
53 1 lần 27 1 lần
55 1 lần 40 1 lần
49 1 lần 30 1 lần
98 1 lần 95 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Vĩnh Long về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
43 1 lần 14 1 lần
10 1 lần 72 1 lần
60 1 lần 63 1 lần
84 1 lần 15 1 lần
99 1 lần 38 1 lần
42 1 lần 66 1 lần
54 1 lần 56 1 lần
53 1 lần 27 1 lần
55 1 lần 40 1 lần
49 1 lần 30 1 lần
98 1 lần 95 1 lần
86 2 lần 89 2 lần
21 2 lần 39 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về nhất

x7
208 ngày
x2
89 ngày
x0
68 ngày
x3
61 ngày
x1
47 ngày
x9
40 ngày
x5
33 ngày
x6
19 ngày
x8
12 ngày
x4
5 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về nhất

7x
145 ngày
6x
75 ngày
1x
68 ngày
9x
54 ngày
2x
47 ngày
4x
40 ngày
5x
26 ngày
3x
12 ngày
8x
5 ngày

Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2017 03/03/2017 401739