Thống kê đặc biệt XSVL

Thống kê đặc biệt XSVL

Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Vĩnh Long trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
18/09 29763 11/09 51099 04/09 82566
28/08 14589 21/08 09254 14/08 59021
07/08 23827 31/07 67349 24/07 47691
17/07 12306 10/07 18806 03/07 22742
26/06 84802 19/06 51625 12/06 07171
05/06 77738 29/05 81365 22/05 45423
15/05 51411 08/05 66407 01/05 91478
27/03 30115 20/03 21121 13/03 95151
06/03 62865 28/02 34814 21/02 15338
14/02 99367 07/02 37196 31/01 98950

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Vĩnh Long về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
38 2 lần 65 2 lần
21 2 lần 06 2 lần
67 1 lần 66 1 lần
71 1 lần 96 1 lần
89 1 lần 50 1 lần
54 1 lần 23 1 lần
27 1 lần 11 1 lần
49 1 lần 07 1 lần
91 1 lần 78 1 lần
15 1 lần 42 1 lần
51 1 lần 63 1 lần
02 1 lần 14 1 lần
99 1 lần 25 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Vĩnh Long về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
67 1 lần 66 1 lần
71 1 lần 96 1 lần
89 1 lần 50 1 lần
54 1 lần 23 1 lần
27 1 lần 11 1 lần
49 1 lần 07 1 lần
91 1 lần 78 1 lần
15 1 lần 42 1 lần
51 1 lần 63 1 lần
02 1 lần 14 1 lần
99 1 lần 25 1 lần
38 2 lần 65 2 lần
21 2 lần 06 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về nhất

x8
112 ngày
x5
98 ngày
x2
84 ngày
x7
49 ngày
x1
42 ngày
x4
35 ngày
x6
21 ngày
x9
14 ngày
x3
7 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về nhất

1x
133 ngày
3x
112 ngày
7x
105 ngày
0x
70 ngày
4x
56 ngày
2x
42 ngày
5x
35 ngày
8x
28 ngày
9x
14 ngày
6x
7 ngày