Thống kê đặc biệt XSVL

Thống kê đặc biệt XSVL

Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Vĩnh Long trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
04/12 32742 27/11 95289 20/11 10753
13/11 43040 06/11 02630 30/10 76639
23/10 74995 16/10 02014 09/10 41972
02/10 26439 25/09 48986 18/09 29763
11/09 51099 04/09 82566 28/08 14589
21/08 09254 14/08 59021 07/08 23827
31/07 67349 24/07 47691 17/07 12306
10/07 18806 03/07 22742 26/06 84802
19/06 51625 12/06 07171 05/06 77738
29/05 81365 22/05 45423 15/05 51411

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Vĩnh Long về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
42 2 lần 89 2 lần
39 2 lần 06 2 lần
71 1 lần 99 1 lần
38 1 lần 66 1 lần
65 1 lần 53 1 lần
54 1 lần 23 1 lần
40 1 lần 21 1 lần
11 1 lần 30 1 lần
27 1 lần 49 1 lần
95 1 lần 91 1 lần
14 1 lần 72 1 lần
02 1 lần 86 1 lần
25 1 lần 63 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Vĩnh Long về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
71 1 lần 99 1 lần
38 1 lần 66 1 lần
65 1 lần 53 1 lần
54 1 lần 23 1 lần
40 1 lần 21 1 lần
11 1 lần 30 1 lần
27 1 lần 49 1 lần
95 1 lần 91 1 lần
14 1 lần 72 1 lần
02 1 lần 86 1 lần
25 1 lần 63 1 lần
42 2 lần 89 2 lần
39 2 lần 06 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về nhất

x8
183 ngày
x7
120 ngày
x1
113 ngày
x6
71 ngày
x4
50 ngày
x5
43 ngày
x0
22 ngày
x3
15 ngày
x9
8 ngày
x2
1 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về nhất

0x
141 ngày
2x
113 ngày
6x
78 ngày
7x
57 ngày
1x
50 ngày
9x
43 ngày
3x
29 ngày
5x
15 ngày
8x
8 ngày
4x
1 ngày