Thống kê đặc biệt XSVT

Thống kê đặc biệt XSVT

Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
02/03 15689 23/02 09926 16/02 92809
09/02 00475 02/02 45410 26/01 97264
19/01 50262 12/01 18768 05/01 28263
29/12 58531 22/12 15193 15/12 46272
08/12 34009 01/12 98378 24/11 39046
17/11 89710 10/11 92851 03/11 84378
27/10 01653 20/10 43938 13/10 02425
06/10 32397 29/09 70967 22/09 73785
15/09 34225 08/09 34386 01/09 39856
25/08 63950 18/08 69989 11/08 52704

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Vũng Tàu về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
10 2 lần 25 2 lần
89 2 lần 78 2 lần
09 2 lần 75 1 lần
51 1 lần 53 1 lần
64 1 lần 38 1 lần
62 1 lần 68 1 lần
97 1 lần 63 1 lần
67 1 lần 31 1 lần
85 1 lần 93 1 lần
86 1 lần 72 1 lần
56 1 lần 26 1 lần
50 1 lần 46 1 lần
04 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Vũng Tàu về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
75 1 lần 51 1 lần
53 1 lần 64 1 lần
38 1 lần 62 1 lần
68 1 lần 97 1 lần
63 1 lần 67 1 lần
31 1 lần 85 1 lần
93 1 lần 86 1 lần
72 1 lần 56 1 lần
26 1 lần 50 1 lần
46 1 lần 04 1 lần
10 2 lần 25 2 lần
89 2 lần 78 2 lần
09 2 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất

x7
151 ngày
x1
67 ngày
x3
60 ngày
x8
53 ngày
x2
46 ngày
x4
39 ngày
x0
32 ngày
x5
25 ngày
x6
11 ngày
x9
4 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất

5x
116 ngày
4x
102 ngày
9x
74 ngày
3x
67 ngày
6x
39 ngày
1x
32 ngày
7x
25 ngày
0x
18 ngày
2x
11 ngày
8x
4 ngày

Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2018 06/03/2018 144119