Thống kê đặc biệt XSVT

Thống kê đặc biệt XSVT

Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
22/09 73785 15/09 34225 08/09 34386
01/09 39856 25/08 63950 18/08 69989
11/08 52704 04/08 01784 28/07 05101
21/07 25117 14/07 72029 07/07 24136
30/06 36953 23/06 52434 16/06 70856
09/06 55910 02/06 34362 26/05 50134
19/05 67634 12/05 89499 05/05 86498
31/03 35163 24/03 61471 17/03 33956
10/03 73854 03/03 93181 25/02 51470
18/02 73754 11/02 26631 04/02 43718

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Vũng Tàu về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
34 3 lần 56 3 lần
54 2 lần 81 1 lần
85 1 lần 36 1 lần
70 1 lần 25 1 lần
53 1 lần 31 1 lần
86 1 lần 18 1 lần
10 1 lần 50 1 lần
62 1 lần 89 1 lần
99 1 lần 04 1 lần
98 1 lần 84 1 lần
63 1 lần 01 1 lần
71 1 lần 17 1 lần
29 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Vũng Tàu về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
81 1 lần 85 1 lần
36 1 lần 70 1 lần
25 1 lần 53 1 lần
31 1 lần 86 1 lần
18 1 lần 10 1 lần
50 1 lần 62 1 lần
89 1 lần 99 1 lần
04 1 lần 98 1 lần
84 1 lần 63 1 lần
01 1 lần 71 1 lần
17 1 lần 29 1 lần
54 2 lần 34 3 lần
56 3 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất

x8
142 ngày
x2
115 ngày
x3
87 ngày
x7
66 ngày
x1
59 ngày
x4
45 ngày
x9
38 ngày
x0
31 ngày
x6
17 ngày
x5
3 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất

7x
185 ngày
9x
136 ngày
6x
115 ngày
3x
80 ngày
1x
66 ngày
0x
45 ngày
5x
24 ngày
2x
10 ngày
8x
3 ngày

Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2018 25/09/2018 223412