Thống kê đặc biệt XSVT

Thống kê đặc biệt XSVT

Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
01/12 98378 24/11 39046 17/11 89710
10/11 92851 03/11 84378 27/10 01653
20/10 43938 13/10 02425 06/10 32397
29/09 70967 22/09 73785 15/09 34225
08/09 34386 01/09 39856 25/08 63950
18/08 69989 11/08 52704 04/08 01784
28/07 05101 21/07 25117 14/07 72029
07/07 24136 30/06 36953 23/06 52434
16/06 70856 09/06 55910 02/06 34362
26/05 50134 19/05 67634 12/05 89499

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Vũng Tàu về nhiều nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
34 3 lần 53 2 lần
25 2 lần 78 2 lần
56 2 lần 10 2 lần
51 1 lần 04 1 lần
84 1 lần 38 1 lần
01 1 lần 17 1 lần
97 1 lần 29 1 lần
67 1 lần 36 1 lần
85 1 lần 86 1 lần
62 1 lần 99 1 lần
46 1 lần 50 1 lần
89 1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Vũng Tàu về ít nhất

Con số Số lần về Con số Số lần về
51 1 lần 04 1 lần
84 1 lần 38 1 lần
01 1 lần 17 1 lần
97 1 lần 29 1 lần
67 1 lần 36 1 lần
85 1 lần 86 1 lần
62 1 lần 99 1 lần
46 1 lần 50 1 lần
89 1 lần 53 2 lần
25 2 lần 78 2 lần
56 2 lần 10 2 lần
34 3 lần

Thống kê đuôi số đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất

x2
183 ngày
x4
113 ngày
x9
106 ngày
x7
57 ngày
x5
50 ngày
x3
36 ngày
x1
22 ngày
x0
15 ngày
x6
8 ngày
x8
1 ngày

Thống kê đầu số đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất

0x
113 ngày
8x
71 ngày
6x
64 ngày
9x
57 ngày
2x
50 ngày
3x
43 ngày
5x
22 ngày
1x
15 ngày
4x
8 ngày
7x
1 ngày