Thống kê lô gan XSTP

Thống kê lô gan XSTP

Thống kê lo gan Hồ Chí Minh 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Hồ Chí Minh từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
81 24 lần quay 29/06/2020
31 21 lần quay 11/07/2020
50 19 lần quay 18/07/2020
74 17 lần quay 25/07/2020
78 15 lần quay 01/08/2020
57 15 lần quay 01/08/2020
82 14 lần quay 03/08/2020
75 14 lần quay 03/08/2020
63 13 lần quay 08/08/2020
16 13 lần quay 08/08/2020
36 12 lần quay 10/08/2020
19 11 lần quay 15/08/2020
47 10 lần quay 17/08/2020
32 10 lần quay 17/08/2020
00 10 lần quay 17/08/2020
27 9 lần quay 22/08/2020
58 9 lần quay 22/08/2020
68 9 lần quay 22/08/2020
59 8 lần quay 24/08/2020
22 8 lần quay 24/08/2020
56 8 lần quay 24/08/2020
93 8 lần quay 24/08/2020
45 8 lần quay 24/08/2020
44 8 lần quay 24/08/2020
13 8 lần quay 24/08/2020
76 7 lần quay 29/08/2020
92 7 lần quay 29/08/2020
88 7 lần quay 29/08/2020
94 6 lần quay 31/08/2020
72 6 lần quay 31/08/2020
64 6 lần quay 31/08/2020
01 6 lần quay 31/08/2020
41 6 lần quay 31/08/2020
80 5 lần quay 05/09/2020
54 5 lần quay 05/09/2020
73 5 lần quay 05/09/2020
95 5 lần quay 05/09/2020
17 5 lần quay 05/09/2020
23 4 lần quay 07/09/2020
98 4 lần quay 07/09/2020
43 4 lần quay 07/09/2020
42 4 lần quay 07/09/2020
33 4 lần quay 07/09/2020
77 4 lần quay 07/09/2020
48 4 lần quay 07/09/2020
18 4 lần quay 07/09/2020
71 3 lần quay 12/09/2020
61 3 lần quay 12/09/2020
79 3 lần quay 12/09/2020
90 3 lần quay 12/09/2020
28 3 lần quay 12/09/2020
29 3 lần quay 12/09/2020
25 3 lần quay 12/09/2020
20 3 lần quay 12/09/2020
83 3 lần quay 12/09/2020
39 3 lần quay 12/09/2020
40 3 lần quay 12/09/2020
65 3 lần quay 12/09/2020
97 2 lần quay 14/09/2020
84 2 lần quay 14/09/2020
70 2 lần quay 14/09/2020
89 2 lần quay 14/09/2020
86 2 lần quay 14/09/2020
26 2 lần quay 14/09/2020
52 2 lần quay 14/09/2020
12 2 lần quay 14/09/2020
14 2 lần quay 14/09/2020
35 2 lần quay 14/09/2020
05 2 lần quay 14/09/2020
38 2 lần quay 14/09/2020
15 1 lần quay 19/09/2020
21 1 lần quay 19/09/2020
85 1 lần quay 19/09/2020
99 1 lần quay 19/09/2020
10 1 lần quay 19/09/2020
91 1 lần quay 19/09/2020
07 1 lần quay 19/09/2020
06 1 lần quay 19/09/2020
02 1 lần quay 19/09/2020
62 1 lần quay 19/09/2020
24 1 lần quay 19/09/2020
34 1 lần quay 19/09/2020
37 1 lần quay 19/09/2020
60 1 lần quay 19/09/2020
69 1 lần quay 19/09/2020
30 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
96 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
08 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
11 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
49 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
3x 85 ngày 29/06/2020
1x 78 ngày 06/07/2020
7x 64 ngày 20/07/2020
0x 45 ngày 08/08/2020
6x 38 ngày 15/08/2020
5x 36 ngày 17/08/2020
4x 22 ngày 31/08/2020
8x 8 ngày 14/09/2020
2x 3 ngày 19/09/2020
9x 1 ngày 21/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x2 80 ngày 04/07/2020
x3 64 ngày 20/07/2020
x5 38 ngày 15/08/2020
x7 31 ngày 22/08/2020
x0 24 ngày 29/08/2020
x1 22 ngày 31/08/2020
x8 15 ngày 07/09/2020
x9 10 ngày 12/09/2020
x4 3 ngày 19/09/2020
x6 1 ngày 21/09/2020