Thống kê lô gan XSTP

Thống kê lô gan XSTP

Thống kê lo gan Hồ Chí Minh 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Hồ Chí Minh từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
90 24 lần quay 12/09/2020
91 22 lần quay 19/09/2020
20 20 lần quay 26/09/2020
89 18 lần quay 03/10/2020
33 17 lần quay 05/10/2020
96 16 lần quay 10/10/2020
06 15 lần quay 12/10/2020
36 13 lần quay 19/10/2020
67 12 lần quay 24/10/2020
65 12 lần quay 24/10/2020
62 12 lần quay 24/10/2020
93 11 lần quay 26/10/2020
34 10 lần quay 31/10/2020
18 10 lần quay 31/10/2020
47 10 lần quay 31/10/2020
30 10 lần quay 31/10/2020
82 10 lần quay 31/10/2020
23 9 lần quay 02/11/2020
27 9 lần quay 02/11/2020
46 9 lần quay 02/11/2020
29 8 lần quay 07/11/2020
03 8 lần quay 07/11/2020
73 8 lần quay 07/11/2020
59 8 lần quay 07/11/2020
80 8 lần quay 07/11/2020
58 8 lần quay 07/11/2020
38 7 lần quay 09/11/2020
39 7 lần quay 09/11/2020
44 6 lần quay 14/11/2020
60 6 lần quay 14/11/2020
05 6 lần quay 14/11/2020
15 6 lần quay 14/11/2020
49 6 lần quay 14/11/2020
78 6 lần quay 14/11/2020
41 5 lần quay 16/11/2020
56 5 lần quay 16/11/2020
00 5 lần quay 16/11/2020
13 5 lần quay 16/11/2020
86 5 lần quay 16/11/2020
69 5 lần quay 16/11/2020
22 5 lần quay 16/11/2020
79 5 lần quay 16/11/2020
66 4 lần quay 21/11/2020
32 4 lần quay 21/11/2020
31 4 lần quay 21/11/2020
71 4 lần quay 21/11/2020
72 4 lần quay 21/11/2020
84 4 lần quay 21/11/2020
77 4 lần quay 21/11/2020
17 4 lần quay 21/11/2020
50 3 lần quay 23/11/2020
75 3 lần quay 23/11/2020
55 3 lần quay 23/11/2020
99 3 lần quay 23/11/2020
25 3 lần quay 23/11/2020
42 3 lần quay 23/11/2020
21 3 lần quay 23/11/2020
43 3 lần quay 23/11/2020
14 3 lần quay 23/11/2020
35 3 lần quay 23/11/2020
51 3 lần quay 23/11/2020
81 2 lần quay 28/11/2020
02 2 lần quay 28/11/2020
08 2 lần quay 28/11/2020
94 2 lần quay 28/11/2020
88 2 lần quay 28/11/2020
24 2 lần quay 28/11/2020
10 2 lần quay 28/11/2020
09 2 lần quay 28/11/2020
45 2 lần quay 28/11/2020
63 2 lần quay 28/11/2020
68 1 lần quay 30/11/2020
57 1 lần quay 30/11/2020
52 1 lần quay 30/11/2020
04 1 lần quay 30/11/2020
92 1 lần quay 30/11/2020
01 1 lần quay 30/11/2020
98 1 lần quay 30/11/2020
16 1 lần quay 30/11/2020
19 1 lần quay 30/11/2020
12 1 lần quay 30/11/2020
26 1 lần quay 30/11/2020
53 1 lần quay 30/11/2020
40 1 lần quay 30/11/2020
95 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
37 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
97 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
64 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
48 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
85 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
83 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
11 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
28 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
3x 68 ngày 28/09/2020
6x 35 ngày 31/10/2020
2x 33 ngày 02/11/2020
9x 26 ngày 09/11/2020
1x 19 ngày 16/11/2020
5x 14 ngày 21/11/2020
7x 12 ngày 23/11/2020
0x 7 ngày 28/11/2020
4x 5 ngày 30/11/2020
8x 0 ngày 05/12/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x1 96 ngày 31/08/2020
x6 63 ngày 03/10/2020
x2 54 ngày 12/10/2020
x7 33 ngày 02/11/2020
x4 26 ngày 09/11/2020
x9 21 ngày 14/11/2020
x3 19 ngày 16/11/2020
x8 7 ngày 28/11/2020
x0 5 ngày 30/11/2020
x5 0 ngày 05/12/2020