Thống kê lô gan XSTP

Thống kê lô gan XSTP

Thống kê lo gan Hồ Chí Minh 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Hồ Chí Minh từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
57 24 lần quay 07/12/2020
59 22 lần quay 14/12/2020
38 22 lần quay 14/12/2020
70 17 lần quay 02/01/2021
87 17 lần quay 02/01/2021
41 16 lần quay 04/01/2021
63 13 lần quay 16/01/2021
01 13 lần quay 16/01/2021
77 12 lần quay 18/01/2021
61 11 lần quay 23/01/2021
53 11 lần quay 23/01/2021
46 10 lần quay 25/01/2021
24 10 lần quay 25/01/2021
45 10 lần quay 25/01/2021
83 10 lần quay 25/01/2021
84 10 lần quay 25/01/2021
47 9 lần quay 30/01/2021
98 9 lần quay 30/01/2021
99 9 lần quay 30/01/2021
68 9 lần quay 30/01/2021
31 9 lần quay 30/01/2021
34 8 lần quay 01/02/2021
32 8 lần quay 01/02/2021
80 8 lần quay 01/02/2021
74 8 lần quay 01/02/2021
02 8 lần quay 01/02/2021
42 7 lần quay 06/02/2021
28 7 lần quay 06/02/2021
92 7 lần quay 06/02/2021
05 7 lần quay 06/02/2021
14 7 lần quay 06/02/2021
06 7 lần quay 06/02/2021
13 7 lần quay 06/02/2021
81 6 lần quay 08/02/2021
00 6 lần quay 08/02/2021
35 6 lần quay 08/02/2021
17 6 lần quay 08/02/2021
08 6 lần quay 08/02/2021
20 5 lần quay 13/02/2021
97 5 lần quay 13/02/2021
89 5 lần quay 13/02/2021
40 5 lần quay 13/02/2021
82 5 lần quay 13/02/2021
56 4 lần quay 15/02/2021
52 4 lần quay 15/02/2021
79 4 lần quay 15/02/2021
96 4 lần quay 15/02/2021
66 4 lần quay 15/02/2021
18 3 lần quay 20/02/2021
10 3 lần quay 20/02/2021
85 3 lần quay 20/02/2021
62 3 lần quay 20/02/2021
23 3 lần quay 20/02/2021
33 3 lần quay 20/02/2021
43 3 lần quay 20/02/2021
26 3 lần quay 20/02/2021
93 3 lần quay 20/02/2021
88 2 lần quay 22/02/2021
69 2 lần quay 22/02/2021
39 2 lần quay 22/02/2021
64 2 lần quay 22/02/2021
50 2 lần quay 22/02/2021
94 2 lần quay 22/02/2021
25 2 lần quay 22/02/2021
12 2 lần quay 22/02/2021
86 2 lần quay 22/02/2021
90 2 lần quay 22/02/2021
11 1 lần quay 27/02/2021
78 1 lần quay 27/02/2021
95 1 lần quay 27/02/2021
75 1 lần quay 27/02/2021
16 1 lần quay 27/02/2021
72 1 lần quay 27/02/2021
55 1 lần quay 27/02/2021
54 1 lần quay 27/02/2021
49 1 lần quay 27/02/2021
21 1 lần quay 27/02/2021
44 1 lần quay 27/02/2021
29 1 lần quay 27/02/2021
65 1 lần quay 27/02/2021
67 1 lần quay 27/02/2021
76 1 lần quay 27/02/2021
30 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
27 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
48 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
37 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
36 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
60 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
4x 53 ngày 09/01/2021
8x 37 ngày 25/01/2021
3x 32 ngày 30/01/2021
7x 30 ngày 01/02/2021
6x 25 ngày 06/02/2021
5x 16 ngày 15/02/2021
2x 11 ngày 20/02/2021
1x 4 ngày 27/02/2021
0x 2 ngày 01/03/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x0 74 ngày 19/12/2020
x2 72 ngày 21/12/2020
x8 46 ngày 16/01/2021
x1 32 ngày 30/01/2021
x4 25 ngày 06/02/2021
x5 18 ngày 13/02/2021
x3 9 ngày 22/02/2021
x6 4 ngày 27/02/2021
x7 2 ngày 01/03/2021