Vietlott - Xổ Số Vietlott - Kết Quả Vietlott Hôm Nay Sớm Nhất

Vietlott, xổ số Vietlott, kết quả Vietlott hôm nay được cập nhật sớm nhất, xem tất cả KQ Vietlott như: Mega 6/45, Power 6/55, Max 3d, Max 4d, Keno.

Vietlott
»
Vietlott 16/5/2022

Keno
»
Keno 16/5/2022

Kỳ quay #091089 - Thứ 2, ngày 16/5/2022

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #91089 19:10 16/5/2022
02 06 12 13 14 23 34 35 37 38 40 42 49 53 59 63 64 71 77 78
10/10 9/11
Kỳ: #91088 19:00 16/5/2022
03 04 09 10 11 14 27 29 33 35 51 52 56 57 59 62 63 68 70 80
9/11 10/10
Kỳ: #91087 18:50 16/5/2022
04 05 09 13 15 20 23 29 33 43 44 45 48 51 56 62 75 76 77 80
8/12 11/9
Kỳ: #91086 18:40 16/5/2022
03 04 07 11 12 25 26 33 41 43 48 55 59 60 61 64 70 72 74 79
9/11 12/8
Kỳ: #91085 18:30 16/5/2022
01 03 06 12 17 21 22 25 27 33 37 42 43 44 48 52 54 60 69 72
10/10 9/11

Vietlott
»
Vietlott 15/5/2022

Mega 6/45
»
Mega 6/45 15/5/2022

Kỳ quay #00888 - Chủ Nhật, ngày 15/5/2022

05 20 21 31 34 37

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot:
24.169.204.000 đ
Tăng +1.875.312.500 đ so với kỳ trước

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 24.169.204.000
Giải nhất Trùng 5 số 19 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 984 300.000
Giải ba Trùng 3 số 17246 30.000

Vietlott
»
Keno
»
Keno 15/5/2022

Kỳ quay #091010 - Chủ Nhật, ngày 15/5/2022

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #91010 21:50 15/5/2022
07 08 09 12 15 16 29 31 32 34 35 38 40 43 51 52 53 66 74 80
11/9 7/13
Kỳ: #91009 21:40 15/5/2022
04 07 13 14 18 20 27 33 34 43 48 52 53 55 56 60 62 66 75 79
11/9 11/9
Kỳ: #91008 21:30 15/5/2022
02 16 21 24 31 33 36 42 43 44 47 49 50 51 55 56 58 62 67 68
11/9 13/7
Kỳ: #91007 21:20 15/5/2022
13 15 18 22 24 28 32 40 43 44 46 47 54 60 61 64 65 71 73 78
12/8 12/8
Kỳ: #91006 21:10 15/5/2022
03 09 11 14 17 21 25 26 30 38 41 49 51 52 58 62 72 76 77 80
10/10 10/10

Vietlott
»
Vietlott 14/5/2022

Power 6/55
»
Power 6/55 14/5/2022

Kỳ quay #00723 - Thứ 7, ngày 14/5/2022

02 28 30 43 44 55 22

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
48.237.615.300 đ
Tăng +2.713.395.600 đ so với kỳ trước

Giá trị Jackpot 2:
4.647.230.750 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 48.237.615.300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 2 2.323.615.375
Giải nhất 5 con số 6 40.000.000
Giải nhì 4 con số 524 500.000
Giải ba 3 con số 12180 50.000

Vietlott
»
Keno
»
Keno 14/5/2022

Kỳ quay #090915 - Thứ 7, ngày 14/5/2022

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #90915 21:50 14/5/2022
07 10 12 18 21 25 27 28 29 35 37 41 44 58 62 74 75 76 77 79
9/11 9/11
Kỳ: #90914 21:40 14/5/2022
01 03 12 14 16 19 20 21 23 25 33 41 42 51 60 62 66 67 72 73
9/11 9/11
Kỳ: #90913 21:30 14/5/2022
03 14 17 19 23 31 33 39 47 50 56 61 62 63 66 67 70 73 74 75
7/13 12/8
Kỳ: #90912 21:20 14/5/2022
08 10 12 17 19 21 28 38 44 45 54 59 60 61 64 65 67 71 75 78
10/10 12/8
Kỳ: #90911 21:10 14/5/2022
02 06 10 13 16 18 19 20 23 24 25 29 31 50 52 66 67 75 76 77
11/9 7/13

Vietlott
»
Vietlott 13/5/2022

Mega 6/45
»
Mega 6/45 13/5/2022

Kỳ quay #00887 - Thứ 6, ngày 13/5/2022

07 08 18 29 41 44

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot:
22.293.891.500 đ
Tăng +1.671.592.000 đ so với kỳ trước

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 22.293.891.500
Giải nhất Trùng 5 số 25 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 969 300.000
Giải ba Trùng 3 số 16983 30.000

Vietlott
»
Keno
»
Keno 13/5/2022

Kỳ quay #090820 - Thứ 6, ngày 13/5/2022

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #90820 21:50 13/5/2022
08 09 10 15 16 19 37 40 43 45 47 48 52 58 63 67 70 74 76 78
11/9 12/8
Kỳ: #90819 21:40 13/5/2022
04 05 07 16 24 28 33 34 36 42 48 50 56 62 70 71 72 73 78 79
14/6 11/9
Kỳ: #90818 21:30 13/5/2022
02 04 05 21 28 30 36 38 41 43 45 48 50 52 60 64 65 73 75 79
11/9 12/8
Kỳ: #90817 21:20 13/5/2022
01 03 04 06 10 15 17 19 25 26 27 31 40 45 55 61 62 71 73 80
7/13 7/13
Kỳ: #90816 21:10 13/5/2022
04 07 10 12 14 16 39 47 48 49 53 55 57 60 62 63 70 73 79 80
10/10 13/7

Vietlott
»
Vietlott 12/5/2022

Power 6/55
»
Power 6/55 12/5/2022

Kỳ quay #00722 - Thứ 5, ngày 12/5/2022

09 18 24 43 44 50 15

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
45.524.219.700 đ
Tăng +2.156.168.700 đ so với kỳ trước

Giá trị Jackpot 2:
4.345.742.350 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 45.524.219.700
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4.345.742.350
Giải nhất 5 con số 10 40.000.000
Giải nhì 4 con số 600 500.000
Giải ba 3 con số 13433 50.000

Vietlott
»
Keno
»
Keno 12/5/2022

Kỳ quay #090725 - Thứ 5, ngày 12/5/2022

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #90725 21:50 12/5/2022
04 06 08 10 19 23 25 28 35 38 40 48 49 56 58 62 63 67 71 77
11/9 9/11
Kỳ: #90724 21:40 12/5/2022
03 06 14 15 18 20 22 32 33 40 41 43 51 52 54 57 60 61 71 79
10/10 10/10
Kỳ: #90723 21:30 12/5/2022
03 10 12 16 17 24 37 39 41 43 50 51 58 61 65 66 70 71 73 76
9/11 12/8
Kỳ: #90722 21:20 12/5/2022
01 08 15 20 26 34 41 43 44 45 50 55 57 58 60 63 64 72 75 76
11/9 14/6
Kỳ: #90721 21:10 12/5/2022
09 13 15 16 21 29 33 40 43 51 55 57 59 61 62 64 65 72 75 80
6/14 12/8

Vietlott
»
Vietlott 11/5/2022

Mega 6/45
»
Mega 6/45 11/5/2022

Kỳ quay #00886 - Thứ 4, ngày 11/5/2022

02 06 07 18 34 41

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot:
20.622.299.500 đ
Tăng +1.599.231.500 đ so với kỳ trước

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 20.622.299.500
Giải nhất Trùng 5 số 30 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1025 300.000
Giải ba Trùng 3 số 17700 30.000

Vietlott
»
Keno
»
Keno 11/5/2022

Kỳ quay #090630 - Thứ 4, ngày 11/5/2022

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #90630 21:50 11/5/2022
03 04 05 10 13 25 26 27 28 29 32 33 42 53 61 63 66 68 70 72
10/10 8/12
Kỳ: #90629 21:40 11/5/2022
03 05 07 13 14 15 18 23 31 32 35 40 49 57 58 60 61 62 67 73
7/13 8/12
Kỳ: #90628 21:30 11/5/2022
23 24 31 32 41 42 43 45 46 49 50 51 52 54 55 61 65 69 71 78
8/12 16/4
Kỳ: #90627 21:20 11/5/2022
05 12 19 23 26 27 28 31 34 42 44 47 52 55 56 60 64 71 72 79
11/9 11/9
Kỳ: #90626 21:10 11/5/2022
01 02 04 15 17 18 19 23 25 29 32 37 52 55 57 60 64 65 71 75
7/13 8/12

Giới thiệu

Vietlott là xổ số do công ty điện toán Vietlott phát hành trên toàn quốc. Vietlott bao gồm các sản phẩm như: Mega 6/45, Power 6/55, Max 3d, Max 4d, Keno được mở thưởng thay phiên nhau vào tất cả các ngày trong tuần. 

VIETLOTT là chữ viết tắt của “VIETNAM” và “LOTTERY” với ý nghĩa khẳng định vị trí của Xổ số điện toán, đó là Xổ số “Việt” – Xổ số của quốc gia, dân tộc Việt Nam.

Lịch mở Vietlott:

  • Mega 6/45: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 4, Thứ 6 và Chủ Nhật. 
  • Power 6/55: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 3, Thứ 5 và Thứ 7. 
  • Max 3d: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 6. 
  • Max 4d: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 4, Thứ 6 và Chủ Nhật. 
  • Keno: mở thưởng 10 phút/kỳ vào tất cả các ngày trong tuần. 

Điều kiện lĩnh thưởng:

+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.

+ Quá thời gian 60 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.

+ Việc tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng được thực hiện sau 60 phút kể từ khi kết quả quay số mở thưởng chính thức được công bố trên website của Công ty.