Vietlott - Xổ Số Vietlott - Kết Quả Vietlott Hôm Nay Sớm Nhất

Vietlott
»
Vietlott 16/4/2021

Keno
»
Keno 16/4/2021

Kỳ quay #055028 - Thứ 6, ngày 16/4/2021

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #55028 09:50 16/4/2021
05 07 09 14 17 24 30 32 34 36 46 47 48 50 52 53 67 68 71 78
12/8 10/10
Kỳ: #55027 09:40 16/4/2021
03 13 15 20 28 29 38 39 42 49 50 57 58 59 60 64 65 70 77 78
10/10 12/8
Kỳ: #55026 09:30 16/4/2021
07 08 12 13 22 23 26 29 30 31 33 38 39 40 47 53 55 61 75 78
8/12 6/14
Kỳ: #55025 09:20 16/4/2021
01 03 05 06 07 08 10 11 12 14 24 35 45 57 65 68 71 72 73 74
9/11 8/12
Kỳ: #55024 09:10 16/4/2021
01 02 03 06 07 10 11 15 16 21 22 23 24 29 31 36 37 43 59 71
7/13 3/17

Vietlott
»
Vietlott 15/4/2021

Power 6/55
»
Power 6/55 15/4/2021

Kỳ quay #00566 - Thứ 5, ngày 15/4/2021

05 08 27 42 47 51 36

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
38.923.540.050 đ
Tăng +1.808.154.450 đ so với kỳ trước

Giá trị Jackpot 2:
3.411.051.450 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 38.923.540.050
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3.411.051.450
Giải nhất 5 con số 10 40.000.000
Giải nhì 4 con số 489 500.000
Giải ba 3 con số 10916 50.000

Max 4D
»
Max 4D 15/4/2021

Kỳ quay #00673 - Thứ 5, ngày 15/4/2021

Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
3281
3 15 triệu
Giải 2
7715 1576
4 6.5 triệu
Giải 3
8634 5180 3846
7 3 triệu
Khuyến khích 1 KK 1
*281
25 1 triệu
Khuyến khích 2 KK 2
**81
312 100 ngàn

Vietlott
»
Keno
»
Keno 15/4/2021

Kỳ quay #055005 - Thứ 5, ngày 15/4/2021

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #55005 21:50 15/4/2021
02 10 11 13 20 22 25 30 39 43 46 48 55 60 63 64 69 75 76 78
11/9 11/9
Kỳ: #55004 21:40 15/4/2021
05 09 15 17 20 29 33 39 45 51 57 58 60 61 66 67 70 72 76 80
8/12 12/8
Kỳ: #55003 21:30 15/4/2021
04 15 16 19 20 22 29 32 34 35 37 40 42 48 49 54 69 76 78 80
13/7 8/12
Kỳ: #55002 21:20 15/4/2021
07 12 14 15 18 28 32 36 37 39 42 44 59 60 61 63 71 76 78 79
11/9 10/10
Kỳ: #55001 21:10 15/4/2021
06 07 09 11 13 20 25 34 37 42 45 48 59 60 62 67 71 72 73 80
9/11 11/9

Vietlott
»
Vietlott 14/4/2021

Mega 6/45
»
Mega 6/45 14/4/2021

Kỳ quay #00728 - Thứ 4, ngày 14/4/2021

11 12 16 18 33 35

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot:
22.996.078.000 đ
Tăng +1.744.220.000 đ so với kỳ trước

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 22.996.078.000
Giải nhất Trùng 5 số 24 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 986 300.000
Giải ba Trùng 3 số 18525 30.000

Max 3D
»
Max 3D 14/4/2021

Kỳ quay #00299 - Thứ 4, ngày 14/4/2021

Max 3D
Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
654 993
19 1 triệu
Giải 2
070 378 803 281
97 350 ngàn
Giải 3
715 395 241 720 654 827
108 210 ngàn
KK Khuyến khích
734 007 091 849 430 029 301 111
119 100 ngàn
Max 3D+
Giải 1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1 tỷ
Giải 2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40 triệu
Giải 3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10 triệu
Giải 4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5 triệu
Giải 5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 17 1 triệu
Giải 6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 249 150 ngàn
Giải 7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3192 40 ngàn

Vietlott
»
Keno
»
Keno 14/4/2021

Kỳ quay #054910 - Thứ 4, ngày 14/4/2021

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #54910 21:50 14/4/2021
03 05 06 07 08 09 17 18 23 25 32 39 45 48 49 55 57 61 64 72
7/13 8/12
Kỳ: #54909 21:40 14/4/2021
06 09 12 13 14 21 31 32 40 46 48 58 61 66 69 70 75 76 78 80
13/7 11/9
Kỳ: #54908 21:30 14/4/2021
01 02 06 08 09 12 13 17 22 26 29 30 35 40 43 56 63 64 66 80
12/8 6/14
Kỳ: #54907 21:20 14/4/2021
03 06 07 08 12 13 14 22 23 28 32 34 35 42 47 51 57 66 71 72
11/9 7/13
Kỳ: #54906 21:10 14/4/2021
02 03 07 08 09 22 34 39 41 42 44 46 54 57 61 63 66 67 77 78
10/10 12/8

Vietlott
»
Vietlott 13/4/2021

Power 6/55
»
Power 6/55 13/4/2021

Kỳ quay #00565 - Thứ 3, ngày 13/4/2021

25 33 39 45 49 55 36

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
37.115.385.600 đ
Tăng +1.891.308.600 đ so với kỳ trước

Giá trị Jackpot 2:
3.210.145.400 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 37.115.385.600
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3.210.145.400
Giải nhất 5 con số 14 40.000.000
Giải nhì 4 con số 656 500.000
Giải ba 3 con số 13616 50.000

Max 4D
»
Max 4D 13/4/2021

Kỳ quay #00672 - Thứ 3, ngày 13/4/2021

Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
9567
0 15 triệu
Giải 2
3671 5295
9 6.5 triệu
Giải 3
2430 6826 7918
10 3 triệu
Khuyến khích 1 KK 1
*567
63 1 triệu
Khuyến khích 2 KK 2
**67
423 100 ngàn

Vietlott
»
Keno
»
Keno 13/4/2021

Kỳ quay #054815 - Thứ 3, ngày 13/4/2021

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #54815 21:50 13/4/2021
01 07 08 09 19 20 26 28 30 33 35 36 37 40 43 46 58 69 72 78
11/9 6/14
Kỳ: #54814 21:40 13/4/2021
03 06 07 13 16 22 24 26 31 34 36 41 43 48 51 60 65 70 71 75
10/10 9/11
Kỳ: #54813 21:30 13/4/2021
15 24 32 33 41 42 44 47 50 52 58 59 64 68 70 71 74 75 76 79
12/8 16/4
Kỳ: #54812 21:20 13/4/2021
02 03 14 16 24 25 27 31 32 37 40 41 45 47 48 56 59 68 69 78
10/10 9/11
Kỳ: #54811 21:10 13/4/2021
08 09 12 17 18 20 21 25 29 30 38 45 46 48 52 55 57 62 72 78
12/8 9/11

Vietlott
»
Vietlott 12/4/2021

Max 3D
»
Max 3D 12/4/2021

Kỳ quay #00298 - Thứ 2, ngày 12/4/2021

Max 3D
Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
702 591
31 1 triệu
Giải 2
679 636 743 853
111 350 ngàn
Giải 3
551 211 786 668 012 977
199 210 ngàn
KK Khuyến khích
398 797 937 877 459 441 004 709
211 100 ngàn
Max 3D+
Giải 1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1 tỷ
Giải 2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 5 40 triệu
Giải 3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 17 10 triệu
Giải 4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5 triệu
Giải 5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 60 1 triệu
Giải 6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 374 150 ngàn
Giải 7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4876 40 ngàn

Vietlott
»
Keno
»
Keno 12/4/2021

Kỳ quay #054720 - Thứ 2, ngày 12/4/2021

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #54720 21:50 12/4/2021
02 08 10 13 14 21 26 39 42 49 50 51 52 61 64 65 66 68 73 74
12/8 12/8
Kỳ: #54719 21:40 12/4/2021
03 10 15 18 20 25 26 28 31 32 40 45 49 51 54 57 59 61 63 64
9/11 9/11
Kỳ: #54718 21:30 12/4/2021
02 03 06 32 34 42 51 52 53 54 59 61 63 64 68 69 72 73 78 80
12/8 15/5
Kỳ: #54717 21:20 12/4/2021
11 16 20 23 24 26 27 30 32 38 40 41 46 49 53 57 61 64 66 71
11/9 9/11
Kỳ: #54716 21:10 12/4/2021
03 04 13 14 20 23 24 27 33 35 36 47 48 49 63 65 67 69 70 79
7/13 9/11

Vietlott
»
Vietlott 11/4/2021

Mega 6/45
»
Mega 6/45 11/4/2021

Kỳ quay #00727 - Chủ Nhật, ngày 11/4/2021

03 23 27 32 34 39

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot:
21.251.858.000 đ
Tăng +1.726.985.000 đ so với kỳ trước

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 21.251.858.000
Giải nhất Trùng 5 số 14 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 986 300.000
Giải ba Trùng 3 số 16260 30.000

Vietlott
»
Keno
»
Keno 11/4/2021

Kỳ quay #054625 - Chủ Nhật, ngày 11/4/2021

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #54625 21:50 11/4/2021
07 13 17 18 23 28 30 31 34 37 39 40 44 48 49 51 53 55 70 75
8/12 8/12
Kỳ: #54624 21:40 11/4/2021
02 03 05 11 13 25 29 31 34 38 39 40 42 58 62 64 68 75 77 78
10/10 8/12
Kỳ: #54623 21:30 11/4/2021
02 05 12 13 19 20 24 27 32 38 43 51 52 64 66 68 70 77 79 80
12/8 10/10
Kỳ: #54622 21:20 11/4/2021
02 08 17 23 27 30 36 37 40 43 54 59 60 61 62 66 68 73 74 80
12/8 11/9
Kỳ: #54621 21:10 11/4/2021
03 12 17 18 23 25 31 32 35 39 42 43 45 46 50 51 58 61 63 70
8/12 10/10

Giới thiệu

Vietlott là xổ số do công ty điện toán Vietlott phát hành trên toàn quốc. Vietlott bao gồm các sản phẩm như: Mega 6/45, Power 6/55, Max 3d, Max 4d, Keno được mở thưởng thay phiên nhau vào tất cả các ngày trong tuần. 

VIETLOTT là chữ viết tắt của “VIETNAM” và “LOTTERY” với ý nghĩa khẳng định vị trí của Xổ số điện toán, đó là Xổ số “Việt” – Xổ số của quốc gia, dân tộc Việt Nam.

Lịch mở Vietlott:

  • Mega 6/45: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 4, Thứ 6 và Chủ Nhật. 
  • Power 6/55: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 3, Thứ 5 và Thứ 7. 
  • Max 3d: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 6. 
  • Max 4d: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 4, Thứ 6 và Chủ Nhật. 
  • Keno: mở thưởng 10 phút/kỳ vào tất cả các ngày trong tuần. 

Điều kiện lĩnh thưởng:

+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.

+ Quá thời gian 60 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.

+ Việc tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng được thực hiện sau 60 phút kể từ khi kết quả quay số mở thưởng chính thức được công bố trên website của Công ty.