Vietlott - Xổ Số Vietlott - Kết Quả Vietlott Hôm Nay Sớm Nhất

Vietlott, xổ số Vietlott, kết quả Vietlott hôm nay được cập nhật sớm nhất, xem tất cả KQ Vietlott như: Mega 6/45, Power 6/55, Max 3d, Max 4d, Keno.

Vietlott
»
Vietlott 28/7/2021

Keno
»
Keno 24/7/2021

Kỳ quay #064505 - Thứ 7, ngày 24/7/2021

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #64505 21:50 24/7/2021
05 10 13 16 17 23 25 26 28 32 34 35 40 44 52 63 65 70 74 79
11/9 7/13
Kỳ: #64504 21:40 24/7/2021
02 08 13 16 20 21 22 24 27 28 35 37 39 40 51 53 54 56 58 62
12/8 6/14
Kỳ: #64503 21:30 24/7/2021
06 15 16 19 28 29 34 38 42 44 48 49 56 58 61 68 69 70 74 78
14/6 12/8
Kỳ: #64502 21:20 24/7/2021
06 07 15 24 25 28 29 31 35 40 44 53 55 61 62 63 64 66 71 79
8/12 10/10
Kỳ: #64501 21:10 24/7/2021
08 11 15 18 21 32 33 36 37 45 51 53 60 63 74 75 76 78 79 80
9/11 11/9

Vietlott
»
Vietlott 24/7/2021

Max 4D
»
Max 4D 24/7/2021

Kỳ quay #00716 - Thứ 7, ngày 24/7/2021

Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
7990
0 15 triệu
Giải 2
3298 0786
2 6.5 triệu
Giải 3
0289 0750 1500
3 3 triệu
Khuyến khích 1 KK 1
*990
17 1 triệu
Khuyến khích 2 KK 2
**90
138 100 ngàn

Vietlott
»
Keno
»
Keno 24/7/2021

Kỳ quay #064505 - Thứ 7, ngày 24/7/2021

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #64505 21:50 24/7/2021
05 10 13 16 17 23 25 26 28 32 34 35 40 44 52 63 65 70 74 79
11/9 7/13
Kỳ: #64504 21:40 24/7/2021
02 08 13 16 20 21 22 24 27 28 35 37 39 40 51 53 54 56 58 62
12/8 6/14
Kỳ: #64503 21:30 24/7/2021
06 15 16 19 28 29 34 38 42 44 48 49 56 58 61 68 69 70 74 78
14/6 12/8
Kỳ: #64502 21:20 24/7/2021
06 07 15 24 25 28 29 31 35 40 44 53 55 61 62 63 64 66 71 79
8/12 10/10
Kỳ: #64501 21:10 24/7/2021
08 11 15 18 21 32 33 36 37 45 51 53 60 63 74 75 76 78 79 80
9/11 11/9

Vietlott
»
Vietlott 23/7/2021

Mega 6/45
»
Mega 6/45 23/7/2021

Kỳ quay #00771 - Thứ 6, ngày 23/7/2021

19 26 31 33 41 42

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot:
17.106.759.000 đ
Tăng +1.018.794.500 đ so với kỳ trước

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 17.106.759.000
Giải nhất Trùng 5 số 17 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 609 300.000
Giải ba Trùng 3 số 9659 30.000

Max 3D
»
Max 3D 23/7/2021

Kỳ quay #00342 - Thứ 6, ngày 23/7/2021

Max 3D
Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
859 330
16 1 triệu
Giải 2
863 931 816 141
38 350 ngàn
Giải 3
764 903 106 927 721 579
84 210 ngàn
KK Khuyến khích
803 058 250 128 969 653 152 416
77 100 ngàn
Max 3D+
Giải 1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1 tỷ
Giải 2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40 triệu
Giải 3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10 triệu
Giải 4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5 triệu
Giải 5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1 triệu
Giải 6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 171 150 ngàn
Giải 7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2221 40 ngàn

Vietlott
»
Keno
»
Keno 23/7/2021

Kỳ quay #064410 - Thứ 6, ngày 23/7/2021

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #64410 21:50 23/7/2021
01 05 08 16 17 20 23 26 28 30 37 39 40 54 55 59 65 68 70 77
10/10 7/13
Kỳ: #64409 21:40 23/7/2021
01 07 08 11 14 16 26 31 33 36 39 41 44 53 55 56 64 65 68 70
10/10 9/11
Kỳ: #64408 21:30 23/7/2021
08 09 10 15 19 37 38 39 40 41 43 45 47 58 63 65 71 72 76 77
7/13 11/9
Kỳ: #64407 21:20 23/7/2021
07 08 10 12 14 16 18 22 26 29 42 51 54 58 59 61 62 68 72 78
15/5 10/10
Kỳ: #64406 21:10 23/7/2021
01 08 10 14 28 29 30 43 45 48 49 50 56 61 65 66 71 73 79 80
10/10 13/7

Vietlott
»
Vietlott 22/7/2021

Power 6/55
»
Power 6/55 22/7/2021

Kỳ quay #00608 - Thứ 5, ngày 22/7/2021

02 20 24 39 46 53 55

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
39.750.460.500 đ
Tăng +1.425.770.100 đ so với kỳ trước

Giá trị Jackpot 2:
3.663.492.450 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 39.750.460.500
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3.663.492.450
Giải nhất 5 con số 4 40.000.000
Giải nhì 4 con số 313 500.000
Giải ba 3 con số 7028 50.000

Max 4D
»
Max 4D 22/7/2021

Kỳ quay #00715 - Thứ 5, ngày 22/7/2021

Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
2041
0 15 triệu
Giải 2
5774 1402
3 6.5 triệu
Giải 3
8665 8217 6416
2 3 triệu
Khuyến khích 1 KK 1
*041
19 1 triệu
Khuyến khích 2 KK 2
**41
184 100 ngàn

Vietlott
»
Keno
»
Keno 22/7/2021

Kỳ quay #064315 - Thứ 5, ngày 22/7/2021

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #64315 21:50 22/7/2021
05 06 08 19 20 22 24 25 26 33 35 39 43 44 54 58 65 71 78 79
10/10 8/12
Kỳ: #64314 21:40 22/7/2021
02 03 04 09 12 20 23 26 29 32 35 36 44 47 53 59 68 70 73 75
10/10 8/12
Kỳ: #64313 21:30 22/7/2021
01 06 07 12 18 19 20 24 29 31 37 41 43 47 51 56 62 63 68 79
8/12 9/11
Kỳ: #64312 21:20 22/7/2021
03 04 05 13 17 22 23 24 26 37 43 51 54 55 59 61 62 64 71 76
8/12 10/10
Kỳ: #64311 21:10 22/7/2021
04 05 10 14 15 19 24 29 30 35 41 42 46 49 53 55 60 68 77 79
9/11 10/10

Vietlott
»
Vietlott 21/7/2021

Mega 6/45
»
Mega 6/45 21/7/2021

Kỳ quay #00770 - Thứ 4, ngày 21/7/2021

08 10 12 29 34 37

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot:
16.087.964.500 đ
Tăng +1.070.131.000 đ so với kỳ trước

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 16.087.964.500
Giải nhất Trùng 5 số 15 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 652 300.000
Giải ba Trùng 3 số 10877 30.000

Max 3D
»
Max 3D 21/7/2021

Kỳ quay #00341 - Thứ 4, ngày 21/7/2021

Max 3D
Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
226 409
10 1 triệu
Giải 2
372 404 137 989
76 350 ngàn
Giải 3
155 001 499 153 176 885
78 210 ngàn
KK Khuyến khích
574 167 473 618 919 597 722 632
150 100 ngàn
Max 3D+
Giải 1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1 tỷ
Giải 2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3 40 triệu
Giải 3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10 triệu
Giải 4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5 triệu
Giải 5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 19 1 triệu
Giải 6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 329 150 ngàn
Giải 7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2309 40 ngàn

Vietlott
»
Keno
»
Keno 21/7/2021

Kỳ quay #064220 - Thứ 4, ngày 21/7/2021

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #64220 21:50 21/7/2021
03 07 09 15 22 31 34 36 38 41 43 45 53 57 61 64 67 75 78 79
6/14 11/9
Kỳ: #64219 21:40 21/7/2021
02 03 06 08 18 19 31 34 35 45 46 49 53 54 57 59 69 76 77 79
8/12 11/9
Kỳ: #64218 21:30 21/7/2021
02 07 12 13 16 18 23 25 27 28 32 34 45 46 50 57 62 72 73 77
11/9 8/12
Kỳ: #64217 21:20 21/7/2021
03 06 10 11 14 20 25 26 33 39 41 43 45 56 57 69 71 74 78 79
8/12 10/10
Kỳ: #64216 21:10 21/7/2021
01 04 06 08 10 17 22 30 34 35 46 47 53 54 59 60 67 72 77 79
11/9 10/10

Vietlott
»
Vietlott 20/7/2021

Power 6/55
»
Power 6/55 20/7/2021

Kỳ quay #00607 - Thứ 3, ngày 20/7/2021

02 08 11 13 17 26 53

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
38.324.690.400 đ
Tăng +1.057.274.100 đ so với kỳ trước

Giá trị Jackpot 2:
3.505.073.550 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 38.324.690.400
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3.505.073.550
Giải nhất 5 con số 11 40.000.000
Giải nhì 4 con số 594 500.000
Giải ba 3 con số 10605 50.000

Max 4D
»
Max 4D 20/7/2021

Kỳ quay #00714 - Thứ 3, ngày 20/7/2021

Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
6077
0 15 triệu
Giải 2
2324 0797
2 6.5 triệu
Giải 3
8734 9002 2239
6 3 triệu
Khuyến khích 1 KK 1
*077
22 1 triệu
Khuyến khích 2 KK 2
**77
419 100 ngàn

Vietlott
»
Keno
»
Keno 20/7/2021

Kỳ quay #064125 - Thứ 3, ngày 20/7/2021

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #64125 21:50 20/7/2021
03 14 16 26 28 29 37 38 41 42 47 50 51 52 57 64 73 74 75 77
10/10 12/8
Kỳ: #64124 21:40 20/7/2021
02 09 10 11 18 21 24 25 26 27 29 32 35 41 51 55 59 74 78 79
8/12 7/13
Kỳ: #64123 21:30 20/7/2021
11 15 18 24 26 27 36 40 48 50 55 56 57 58 61 62 64 75 79 80
12/8 12/8
Kỳ: #64122 21:20 20/7/2021
02 08 13 18 19 20 26 27 29 31 34 36 42 43 57 65 66 67 74 76
11/9 8/12
Kỳ: #64121 21:10 20/7/2021
04 05 17 19 23 27 29 31 35 37 43 45 56 58 60 67 68 69 79 80
6/14 10/10

Giới thiệu

Vietlott là xổ số do công ty điện toán Vietlott phát hành trên toàn quốc. Vietlott bao gồm các sản phẩm như: Mega 6/45, Power 6/55, Max 3d, Max 4d, Keno được mở thưởng thay phiên nhau vào tất cả các ngày trong tuần. 

VIETLOTT là chữ viết tắt của “VIETNAM” và “LOTTERY” với ý nghĩa khẳng định vị trí của Xổ số điện toán, đó là Xổ số “Việt” – Xổ số của quốc gia, dân tộc Việt Nam.

Lịch mở Vietlott:

  • Mega 6/45: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 4, Thứ 6 và Chủ Nhật. 
  • Power 6/55: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 3, Thứ 5 và Thứ 7. 
  • Max 3d: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 6. 
  • Max 4d: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 4, Thứ 6 và Chủ Nhật. 
  • Keno: mở thưởng 10 phút/kỳ vào tất cả các ngày trong tuần. 

Điều kiện lĩnh thưởng:

+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.

+ Quá thời gian 60 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.

+ Việc tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng được thực hiện sau 60 phút kể từ khi kết quả quay số mở thưởng chính thức được công bố trên website của Công ty.