Vietlott - Xổ Số Vietlott - Kết Quả Vietlott Hôm Nay Sớm Nhất

Vietlott
»
27/1/2021

Keno
»
27/1/2021

Kỳ quay #047587 - Thứ 4, ngày 27/1/2021

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #47587 20:30 27/1/2021
07 08 09 10 11 16 19 26 28 33 40 44 48 50 59 61 66 72 73 80
12/8 9/11
Kỳ: #47585 20:10 27/1/2021
02 03 04 08 17 19 22 33 43 44 47 48 50 52 54 56 64 72 74 76
14/6 12/8
Kỳ: #47584 20:00 27/1/2021
01 06 10 22 29 34 41 43 48 49 53 61 65 72 74 75 76 78 79 80
10/10 14/6
Kỳ: #47583 19:50 27/1/2021
07 13 23 24 34 37 38 41 45 47 51 55 56 58 66 68 69 71 78 80
9/11 13/7
Kỳ: #47582 19:40 27/1/2021
03 11 14 21 27 29 30 31 38 39 45 48 51 52 54 62 63 65 67 71
7/13 10/10

Mega 6/45
»
27/1/2021

Kỳ quay #00696 - Thứ 4, ngày 27/1/2021

01 07 11 28 41 44

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot:
19.736.887.000 đ
Tăng +1.751.275.000 đ so với kỳ trước

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 19.736.887.000
Giải nhất Trùng 5 số 14 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1155 300.000
Giải ba Trùng 3 số 18049 30.000

Max 3D
»
27/1/2021

Kỳ quay #00268 - Thứ 4, ngày 27/1/2021

Max 3D
Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
037 159
42 1 triệu
Giải 2
407 146 568 539
143 350 ngàn
Giải 3
525 896 240 750 101 600
105 210 ngàn
KK Khuyến khích
659 726 237 821 060 827 289 030
130 100 ngàn
Max 3D+
Giải 1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1 1 tỷ
Giải 2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40 triệu
Giải 3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10 triệu
Giải 4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5 triệu
Giải 5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 24 1 triệu
Giải 6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 356 150 ngàn
Giải 7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3703 40 ngàn

Vietlott
»
26/1/2021

Power 6/55
»
26/1/2021

Kỳ quay #00533 - Thứ 3, ngày 26/1/2021

07 16 32 42 44 47 35

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
44.953.625.550 đ
Tăng +2.208.767.400 đ so với kỳ trước

Giá trị Jackpot 2:
4.821.793.850 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 44.953.625.550
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4.821.793.850
Giải nhất 5 con số 11 40.000.000
Giải nhì 4 con số 593 500.000
Giải ba 3 con số 13620 50.000

Max 4D
»
26/1/2021

Kỳ quay #00641 - Thứ 3, ngày 26/1/2021

Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
9329
7 15 triệu
Giải 2
7840 0290
7 6.5 triệu
Giải 3
7934 2040 3285
2 3 triệu
Khuyến khích 1 KK 1
*329
23 1 triệu
Khuyến khích 2 KK 2
**29
370 100 ngàn

Vietlott
»
Keno
»
26/1/2021

Kỳ quay #047500 - Thứ 3, ngày 26/1/2021

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #47500 21:50 26/1/2021
10 14 20 23 24 34 35 40 41 44 47 52 53 54 61 63 67 69 76 80
11/9 12/8
Kỳ: #47499 21:40 26/1/2021
10 11 13 14 18 19 23 28 30 31 32 35 38 45 53 56 60 62 76 78
12/8 7/13
Kỳ: #47498 21:30 26/1/2021
03 05 08 11 12 19 20 22 23 27 28 29 32 47 52 53 65 73 76 80
9/11 7/13
Kỳ: #47497 21:20 26/1/2021
05 06 07 09 14 20 22 27 30 41 46 47 52 54 59 64 68 71 72 79
11/9 11/9
Kỳ: #47496 21:10 26/1/2021
03 07 08 15 18 20 25 33 39 40 41 47 50 51 52 53 60 61 72 78
9/11 10/10

Vietlott
»
25/1/2021

Max 3D
»
25/1/2021

Kỳ quay #00267 - Thứ 2, ngày 25/1/2021

Max 3D
Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
892 989
35 1 triệu
Giải 2
212 240 511 777
87 350 ngàn
Giải 3
880 717 172 149 716 984
154 210 ngàn
KK Khuyến khích
255 644 904 450 056 158 624 406
198 100 ngàn
Max 3D+
Giải 1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1 tỷ
Giải 2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40 triệu
Giải 3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10 triệu
Giải 4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5 triệu
Giải 5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1 triệu
Giải 6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 322 150 ngàn
Giải 7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4090 40 ngàn

Vietlott
»
Keno
»
25/1/2021

Kỳ quay #047405 - Thứ 2, ngày 25/1/2021

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #47405 21:50 25/1/2021
03 04 09 15 21 32 38 44 46 47 53 54 58 61 63 64 65 71 73 78
9/11 13/7
Kỳ: #47404 21:40 25/1/2021
03 06 08 15 16 18 29 33 34 40 46 52 58 60 62 69 72 73 78 79
13/7 10/10
Kỳ: #47403 21:30 25/1/2021
04 09 10 17 20 28 31 34 36 40 43 49 50 62 67 73 75 76 77 80
11/9 10/10
Kỳ: #47402 21:20 25/1/2021
02 08 09 10 12 18 22 25 30 34 42 46 47 55 58 61 63 73 75 76
12/8 10/10
Kỳ: #47401 21:10 25/1/2021
04 10 11 14 16 20 24 26 39 42 45 49 52 53 60 61 63 67 70 76
12/8 11/9

Vietlott
»
24/1/2021

Mega 6/45
»
24/1/2021

Kỳ quay #00695 - Chủ Nhật, ngày 24/1/2021

08 09 23 25 31 32

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot:
17.985.612.000 đ
Tăng +1.516.509.000 đ so với kỳ trước

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 17.985.612.000
Giải nhất Trùng 5 số 19 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 987 300.000
Giải ba Trùng 3 số 16863 30.000

Vietlott
»
Keno
»
24/1/2021

Kỳ quay #047310 - Chủ Nhật, ngày 24/1/2021

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #47310 21:50 24/1/2021
01 06 12 15 24 27 28 29 39 46 56 58 60 61 65 66 72 73 76 80
12/8 11/9
Kỳ: #47309 21:40 24/1/2021
05 08 14 18 25 41 45 46 47 49 50 54 61 62 65 69 72 74 78 80
11/9 15/5
Kỳ: #47308 21:30 24/1/2021
03 07 08 09 10 15 18 23 24 26 29 30 35 43 53 56 57 59 65 75
7/13 7/13
Kỳ: #47307 21:20 24/1/2021
02 08 10 14 19 22 25 34 35 38 40 44 51 52 53 56 60 72 78 80
15/5 9/11
Kỳ: #47306 21:10 24/1/2021
06 10 11 12 23 30 31 34 37 41 42 55 57 62 65 67 68 73 78 80
10/10 11/9

Vietlott
»
23/1/2021

Power 6/55
»
23/1/2021

Kỳ quay #00532 - Thứ 7, ngày 23/1/2021

12 31 39 41 45 55 34

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
42.744.858.150 đ
Tăng +2.092.230.450 đ so với kỳ trước

Giá trị Jackpot 2:
4.576.375.250 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 42.744.858.150
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4.576.375.250
Giải nhất 5 con số 4 40.000.000
Giải nhì 4 con số 523 500.000
Giải ba 3 con số 12181 50.000

Max 4D
»
23/1/2021

Kỳ quay #00640 - Thứ 7, ngày 23/1/2021

Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
0103
4 15 triệu
Giải 2
4675 6435
7 6.5 triệu
Giải 3
0650 3009 6133
14 3 triệu
Khuyến khích 1 KK 1
*103
39 1 triệu
Khuyến khích 2 KK 2
**03
274 100 ngàn

Vietlott
»
Keno
»
23/1/2021

Kỳ quay #047215 - Thứ 7, ngày 23/1/2021

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #47215 21:50 23/1/2021
04 05 13 18 21 24 25 31 32 35 36 39 42 45 55 56 60 70 73 78
10/10 8/12
Kỳ: #47214 21:40 23/1/2021
09 10 16 20 22 25 27 29 37 41 48 51 53 54 56 61 63 64 73 77
8/12 11/9
Kỳ: #47213 21:30 23/1/2021
03 04 05 06 09 29 31 34 36 37 41 43 46 49 53 56 62 65 79 80
8/12 10/10
Kỳ: #47212 21:20 23/1/2021
05 08 10 14 19 23 29 41 43 45 46 47 48 49 56 61 62 71 76 78
9/11 13/7
Kỳ: #47211 21:10 23/1/2021
01 03 04 05 07 08 12 32 35 46 57 59 64 67 70 71 72 75 76 80
10/10 11/9

Vietlott
»
22/1/2021

Mega 6/45
»
22/1/2021

Kỳ quay #00694 - Thứ 6, ngày 22/1/2021

01 06 07 20 28 43

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot:
16.469.103.000 đ
Tăng +1.564.731.000 đ so với kỳ trước

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 16.469.103.000
Giải nhất Trùng 5 số 12 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 912 300.000
Giải ba Trùng 3 số 15377 30.000

Max 3D
»
22/1/2021

Kỳ quay #00266 - Thứ 6, ngày 22/1/2021

Max 3D
Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
747 385
45 1 triệu
Giải 2
716 586 212 932
80 350 ngàn
Giải 3
842 396 886 376 681 215
213 210 ngàn
KK Khuyến khích
732 892 964 742 601 329 532 326
188 100 ngàn
Max 3D+
Giải 1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1 tỷ
Giải 2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40 triệu
Giải 3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10 triệu
Giải 4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5 triệu
Giải 5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 26 1 triệu
Giải 6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 339 150 ngàn
Giải 7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3690 40 ngàn

Vietlott
»
Keno
»
22/1/2021

Kỳ quay #047120 - Thứ 6, ngày 22/1/2021

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #47120 21:50 22/1/2021
11 13 14 19 25 32 34 35 37 40 42 45 50 58 61 63 64 72 77 78
10/10 10/10
Kỳ: #47119 21:40 22/1/2021
01 02 06 07 09 10 12 15 18 19 30 31 37 52 56 61 64 68 71 80
11/9 7/13
Kỳ: #47118 21:30 22/1/2021
09 16 19 22 27 29 34 36 42 43 44 51 53 59 72 74 75 77 78 79
9/11 12/8
Kỳ: #47117 21:20 22/1/2021
02 04 09 15 18 19 25 30 34 37 41 42 53 54 55 61 75 76 77 80
9/11 10/10
Kỳ: #47116 21:10 22/1/2021
04 09 11 12 15 22 25 28 42 44 47 48 51 56 60 67 70 72 73 75
11/9 12/8

Thông tin về Vietlott

Vietlott là xổ số do công ty điện toán Vietlott phát hành trên toàn quốc. Vietlott bao gồm các sản phẩm như: Mega 6/45, Power 6/55, Max 3d, Max 4d, Keno được mở thưởng thay phiên nhau vào tất cả các ngày trong tuần. 

VIETLOTT là chữ viết tắt của “VIETNAM” và “LOTTERY” với ý nghĩa khẳng định vị trí của Xổ số điện toán, đó là Xổ số “Việt” – Xổ số của quốc gia, dân tộc Việt Nam.

Lịch mở Vietlott:

  • Mega 6/45: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 4, Thứ 6 và Chủ Nhật. 
  • Power 6/55: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 3, Thứ 5 và Thứ 7. 
  • Max 3d: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 6. 
  • Max 4d: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 4, Thứ 6 và Chủ Nhật. 
  • Keno: mở thưởng 10 phút/kỳ vào tất cả các ngày trong tuần. 

Điều kiện lĩnh thưởng:

+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.

+ Quá thời gian 60 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.

+ Việc tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng được thực hiện sau 60 phút kể từ khi kết quả quay số mở thưởng chính thức được công bố trên website của Công ty.