Vietlott - Xổ Số Vietlott - Kết Quả Vietlott Hôm Nay Sớm Nhất

Vietlott
»
30/9/2020

Vietlott
»
Keno
»
30/9/2020

Kỳ quay #036259 - Thứ 4, ngày 30/9/2020

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #36259 16:40 30/9/2020
05 09 15 18 22 24 27 30 32 36 37 41 42 44 49 54 58 71 74 77
11/9 9/11
Kỳ: #36258 16:30 30/9/2020
03 04 09 11 15 18 20 23 31 33 34 39 49 54 55 56 61 63 64 73
7/13 8/12
Kỳ: #36257 16:20 30/9/2020
01 03 07 10 14 19 24 26 27 34 38 39 42 45 47 48 75 76 78 79
10/10 8/12
Kỳ: #36256 16:10 30/9/2020
07 09 11 15 17 18 24 27 29 32 40 42 43 45 46 50 60 66 69 72
10/10 9/11
Kỳ: #36255 16:00 30/9/2020
05 13 14 17 18 22 23 24 26 31 32 33 35 55 59 66 67 68 74 76
10/10 7/13

Vietlott
»
27/9/2020

Vietlott
»
Mega 6/45
»
27/9/2020

Kỳ quay #00644 - Chủ Nhật, ngày 27/9/2020

01 12 26 31 37 38

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot:
13.062.466.000 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 13.062.466.000
Giải nhất Trùng 5 số 18 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 783 300.000
Giải ba Trùng 3 số 11192 30.000

Vietlott
»
Power 6/55
»
29/9/2020

Kỳ quay #00482 - Thứ 3, ngày 29/9/2020

01 06 07 13 30 55 34

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
59.665.659.600 đ
Tăng +1.494.948.600 đ so với kỳ trước

Giá trị Jackpot 2:
3.166.105.400 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 1 59.665.659.600
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3.166.105.400
Giải nhất 5 con số 27 40.000.000
Giải nhì 4 con số 713 500.000
Giải ba 3 con số 13967 50.000

Vietlott
»
Max 4D
»
29/9/2020

Kỳ quay #00590 - Thứ 3, ngày 29/9/2020

Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
3753
2 15 triệu
Giải 2
0897 9370
3 6.5 triệu
Giải 3
4236 7935 2184
9 3 triệu
Khuyến khích 1 KK 1
*753
42 1 triệu
Khuyến khích 2 KK 2
**53
310 100 ngàn

Vietlott
»
Max 3D
»
28/9/2020

Kỳ quay #00216 - Thứ 2, ngày 28/9/2020

Max 3D
Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
370 537
34 1 triệu
Giải 2
486 950 645 259
153 350 ngàn
Giải 3
650 305 458 795 784 325
111 210 ngàn
KK Khuyến khích
592 396 870 507 155 727 068 790
187 100 ngàn
Max 3D+
Giải 1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1 tỷ
Giải 2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40 triệu
Giải 3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10 triệu
Giải 4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5 triệu
Giải 5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 18 1 triệu
Giải 6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 471 150 ngàn
Giải 7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3181 40 ngàn

Vietlott
»
Keno
»
30/9/2020

Kỳ quay #036259 - Thứ 4, ngày 30/9/2020

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #36259 16:40 30/9/2020
05 09 15 18 22 24 27 30 32 36 37 41 42 44 49 54 58 71 74 77
11/9 9/11
Kỳ: #36258 16:30 30/9/2020
03 04 09 11 15 18 20 23 31 33 34 39 49 54 55 56 61 63 64 73
7/13 8/12
Kỳ: #36257 16:20 30/9/2020
01 03 07 10 14 19 24 26 27 34 38 39 42 45 47 48 75 76 78 79
10/10 8/12
Kỳ: #36256 16:10 30/9/2020
07 09 11 15 17 18 24 27 29 32 40 42 43 45 46 50 60 66 69 72
10/10 9/11
Kỳ: #36255 16:00 30/9/2020
05 13 14 17 18 22 23 24 26 31 32 33 35 55 59 66 67 68 74 76
10/10 7/13

Vietlott
»
25/9/2020

Vietlott
»
Mega 6/45
»
25/9/2020

Kỳ quay #00643 - Thứ 6, ngày 25/9/2020

14 20 22 35 44 45

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot:
39.137.122.000 đ
Tăng +3.229.829.500 đ so với kỳ trước

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 1 39.137.122.000
Giải nhất Trùng 5 số 14 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1091 300.000
Giải ba Trùng 3 số 18180 30.000

Vietlott
»
Power 6/55
»
26/9/2020

Kỳ quay #00481 - Thứ 7, ngày 26/9/2020

07 10 13 15 40 48 01

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
58.170.711.000 đ
Tăng +1.751.026.050 đ so với kỳ trước

Giá trị Jackpot 2:
3.561.709.150 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 58.170.711.000
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3.561.709.150
Giải nhất 5 con số 14 40.000.000
Giải nhì 4 con số 525 500.000
Giải ba 3 con số 11612 50.000

Vietlott
»
Max 4D
»
24/9/2020

Kỳ quay #00588 - Thứ 5, ngày 24/9/2020

Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
7626
3 15 triệu
Giải 2
5481 1920
3 6.5 triệu
Giải 3
4626 3185 7077
24 3 triệu
Khuyến khích 1 KK 1
*626
24 1 triệu
Khuyến khích 2 KK 2
**26
335 100 ngàn

Vietlott
»
Max 3D
»
25/9/2020

Kỳ quay #00215 - Thứ 6, ngày 25/9/2020

Max 3D
Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
420 853
28 1 triệu
Giải 2
875 231 935 495
101 350 ngàn
Giải 3
443 834 508 494 047 100
87 210 ngàn
KK Khuyến khích
890 507 189 867 220 971 058 516
258 100 ngàn
Max 3D+
Giải 1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1 tỷ
Giải 2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40 triệu
Giải 3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10 triệu
Giải 4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5 triệu
Giải 5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 26 1 triệu
Giải 6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 277 150 ngàn
Giải 7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2591 40 ngàn

Vietlott
»
Keno
»
29/9/2020

Kỳ quay #036195 - Thứ 3, ngày 29/9/2020

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #36195 21:50 29/9/2020
01 03 04 06 13 14 18 22 29 32 39 41 47 51 56 65 66 69 76 77
9/11 9/11
Kỳ: #36194 21:40 29/9/2020
06 13 15 17 20 37 41 50 54 58 59 60 65 68 69 70 71 73 74 76
10/10 14/6
Kỳ: #36193 21:30 29/9/2020
01 04 05 10 11 12 13 15 19 27 29 30 35 39 40 56 61 72 74 75
8/12 5/15
Kỳ: #36192 21:20 29/9/2020
05 06 08 09 10 13 16 20 29 32 33 40 46 47 59 60 61 66 73 75
10/10 8/12
Kỳ: #36191 21:10 29/9/2020
01 07 09 13 22 29 30 40 41 49 51 52 55 60 62 63 66 72 75 77
8/12 12/8

Vietlott
»
23/9/2020

Vietlott
»
Mega 6/45
»
23/9/2020

Kỳ quay #00642 - Thứ 4, ngày 23/9/2020

02 08 17 23 30 41

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot:
35.907.292.500 đ
Tăng +3.240.165.500 đ so với kỳ trước

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 35.907.292.500
Giải nhất Trùng 5 số 27 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1057 300.000
Giải ba Trùng 3 số 17060 30.000

Vietlott
»
Power 6/55
»
24/9/2020

Kỳ quay #00480 - Thứ 5, ngày 24/9/2020

12 28 41 42 52 53 50

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
56.419.684.950 đ
Tăng +1.770.887.250 đ so với kỳ trước

Giá trị Jackpot 2:
3.367.150.700 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 56.419.684.950
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3.367.150.700
Giải nhất 5 con số 8 40.000.000
Giải nhì 4 con số 519 500.000
Giải ba 3 con số 10959 50.000

Vietlott
»
Max 4D
»
22/9/2020

Kỳ quay #00587 - Thứ 3, ngày 22/9/2020

Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
4296
4 15 triệu
Giải 2
7696 1171
7 6.5 triệu
Giải 3
9118 9924 5596
6 3 triệu
Khuyến khích 1 KK 1
*296
43 1 triệu
Khuyến khích 2 KK 2
**96
559 100 ngàn

Vietlott
»
Max 3D
»
23/9/2020

Kỳ quay #00214 - Thứ 4, ngày 23/9/2020

Max 3D
Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
881 531
50 1 triệu
Giải 2
099 211 277 489
105 350 ngàn
Giải 3
748 529 608 472 716 962
115 210 ngàn
KK Khuyến khích
841 567 000 520 518 761 471 153
248 100 ngàn
Max 3D+
Giải 1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1 tỷ
Giải 2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40 triệu
Giải 3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10 triệu
Giải 4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5 triệu
Giải 5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 23 1 triệu
Giải 6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 339 150 ngàn
Giải 7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2941 40 ngàn

Vietlott
»
Keno
»
28/9/2020

Kỳ quay #036100 - Thứ 2, ngày 28/9/2020

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #36100 21:50 28/9/2020
01 04 10 12 13 15 20 23 25 27 29 32 42 55 59 62 65 71 75 79
7/13 8/12
Kỳ: #36099 21:40 28/9/2020
01 07 15 18 20 25 26 30 33 34 36 41 42 48 49 60 67 68 73 75
10/10 9/11
Kỳ: #36098 21:30 28/9/2020
01 03 04 07 19 26 39 41 48 50 52 55 60 61 63 64 67 75 76 80
9/11 13/7
Kỳ: #36097 21:20 28/9/2020
03 05 15 16 17 20 24 27 31 33 42 44 52 57 60 61 68 72 73 77
9/11 10/10
Kỳ: #36096 21:10 28/9/2020
04 15 17 19 25 31 33 35 37 43 45 48 49 51 61 64 69 72 77 80
5/15 11/9

Vietlott
»
20/9/2020

Vietlott
»
Mega 6/45
»
20/9/2020

Kỳ quay #00641 - Chủ Nhật, ngày 20/9/2020

05 07 09 13 15 16

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot:
32.667.127.000 đ
Tăng +1.288.563.000 đ so với kỳ trước

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 32.667.127.000
Giải nhất Trùng 5 số 39 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1361 300.000
Giải ba Trùng 3 số 18706 30.000

Vietlott
»
Power 6/55
»
22/9/2020

Kỳ quay #00479 - Thứ 3, ngày 22/9/2020

05 08 15 18 36 45 06

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
54.648.797.700 đ
Tăng +1.533.469.050 đ so với kỳ trước

Giá trị Jackpot 2:
3.170.385.450 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 54.648.797.700
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3.170.385.450
Giải nhất 5 con số 16 40.000.000
Giải nhì 4 con số 764 500.000
Giải ba 3 con số 14859 50.000

Vietlott
»
Max 4D
»
19/9/2020

Kỳ quay #00586 - Thứ 7, ngày 19/9/2020

Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
2716
4 15 triệu
Giải 2
2554 1828
11 6.5 triệu
Giải 3
1119 6686 3567
46 3 triệu
Khuyến khích 1 KK 1
*716
20 1 triệu
Khuyến khích 2 KK 2
**16
211 100 ngàn

Vietlott
»
Max 3D
»
21/9/2020

Kỳ quay #00213 - Thứ 2, ngày 21/9/2020

Max 3D
Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
725 389
52 1 triệu
Giải 2
542 810 993 537
86 350 ngàn
Giải 3
022 270 734 050 499 608
220 210 ngàn
KK Khuyến khích
221 219 224 646 367 967 239 019
234 100 ngàn
Max 3D+
Giải 1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 2 1 tỷ
Giải 2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40 triệu
Giải 3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 6 10 triệu
Giải 4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 12 5 triệu
Giải 5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 59 1 triệu
Giải 6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 570 150 ngàn
Giải 7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4429 40 ngàn

Vietlott
»
Keno
»
27/9/2020

Kỳ quay #036005 - Chủ Nhật, ngày 27/9/2020

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #36005 21:50 27/9/2020
01 03 20 25 26 28 30 32 38 44 46 47 48 52 54 61 68 71 72 79
13/7 11/9
Kỳ: #36004 21:40 27/9/2020
06 08 16 17 22 24 28 34 36 38 39 44 55 60 62 63 67 72 77 79
13/7 9/11
Kỳ: #36003 21:30 27/9/2020
05 06 15 22 25 26 27 35 37 41 45 46 48 51 56 57 73 74 78 79
8/12 11/9
Kỳ: #36002 21:20 27/9/2020
09 10 13 16 22 26 35 36 39 41 43 53 60 61 66 67 68 70 78 80
11/9 11/9
Kỳ: #36001 21:10 27/9/2020
01 04 06 09 10 16 19 21 22 25 30 35 38 47 52 57 60 64 67 77
10/10 7/13

Vietlott
»
18/9/2020

Vietlott
»
Mega 6/45
»
18/9/2020

Kỳ quay #00640 - Thứ 6, ngày 18/9/2020

10 19 21 23 27 33

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot:
31.378.564.000 đ
Tăng +1.531.267.500 đ so với kỳ trước

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 31.378.564.000
Giải nhất Trùng 5 số 20 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 872 300.000
Giải ba Trùng 3 số 15537 30.000

Vietlott
»
Power 6/55
»
19/9/2020

Kỳ quay #00478 - Thứ 7, ngày 19/9/2020

04 07 08 29 31 41 38

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
53.115.328.650 đ
Tăng +1.616.494.950 đ so với kỳ trước

Giá trị Jackpot 2:
3.600.520.850 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 53.115.328.650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3.600.520.850
Giải nhất 5 con số 9 40.000.000
Giải nhì 4 con số 502 500.000
Giải ba 3 con số 11251 50.000

Vietlott
»
Max 4D
»
17/9/2020

Kỳ quay #00585 - Thứ 5, ngày 17/9/2020

Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
8946
1 15 triệu
Giải 2
0082 5085
7 6.5 triệu
Giải 3
4013 3800 5449
7 3 triệu
Khuyến khích 1 KK 1
*946
31 1 triệu
Khuyến khích 2 KK 2
**46
440 100 ngàn

Vietlott
»
Max 3D
»
18/9/2020

Kỳ quay #00212 - Thứ 6, ngày 18/9/2020

Max 3D
Giải Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải 1
760 809
17 1 triệu
Giải 2
789 436 295 569
116 350 ngàn
Giải 3
570 380 896 379 971 780
152 210 ngàn
KK Khuyến khích
330 148 814 153 751 757 208 856
221 100 ngàn
Max 3D+
Giải 1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1 tỷ
Giải 2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40 triệu
Giải 3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10 triệu
Giải 4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5 triệu
Giải 5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 31 1 triệu
Giải 6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 326 150 ngàn
Giải 7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3222 40 ngàn

Vietlott
»
Keno
»
26/9/2020

Kỳ quay #035909 - Thứ 7, ngày 26/9/2020

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #35909 21:40 26/9/2020
08 12 13 14 17 22 31 33 47 48 50 51 57 58 62 65 75 78 79 80
10/10 12/8
Kỳ: #35908 21:30 26/9/2020
02 07 09 13 14 15 24 30 34 39 41 43 45 47 51 53 54 55 71 76
7/13 10/10
Kỳ: #35907 21:20 26/9/2020
02 03 07 18 27 31 39 41 45 47 50 54 59 62 63 65 73 75 76 78
7/13 13/7
Kỳ: #35906 21:10 26/9/2020
02 07 10 20 21 23 31 36 39 40 43 44 45 47 58 61 67 70 71 72
9/11 10/10
Kỳ: #35905 21:00 26/9/2020
01 05 08 16 17 18 30 33 36 38 40 43 45 47 51 60 69 73 76 77
9/11 9/11

Thông tin về Vietlott

Vietlott là xổ số do công ty điện toán Vietlott phát hành trên toàn quốc. Vietlott bao gồm các sản phẩm như: Mega 6/45, Power 6/55, Max 3d, Max 4d, Keno được mở thưởng thay phiên nhau vào tất cả các ngày trong tuần. 

VIETLOTT là chữ viết tắt của “VIETNAM” và “LOTTERY” với ý nghĩa khẳng định vị trí của Xổ số điện toán, đó là Xổ số “Việt” – Xổ số của quốc gia, dân tộc Việt Nam.

Lịch mở Vietlott:

  • Mega 6/45: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 4, Thứ 6 và Chủ Nhật. 
  • Power 6/55: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 3, Thứ 5 và Thứ 7. 
  • Max 3d: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 6. 
  • Max 4d: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 4, Thứ 6 và Chủ Nhật. 
  • Keno: mở thưởng 10 phút/kỳ vào tất cả các ngày trong tuần. 

Điều kiện lĩnh thưởng:

+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.

+ Quá thời gian 60 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.

+ Việc tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng được thực hiện sau 60 phút kể từ khi kết quả quay số mở thưởng chính thức được công bố trên website của Công ty.