Vietlott - Xổ Số Vietlott - Kết Quả Vietlott Hôm Nay Sớm Nhất

Vietlott, xổ số Vietlott, kết quả Vietlott hôm nay được cập nhật sớm nhất, xem tất cả KQ Vietlott như: Mega 6/45, Power 6/55, Max 3d, Max 4d, Keno.

Vietlott
»
Vietlott 27/10/2021

Keno
»
Keno 27/10/2021

Kỳ quay #071943 - Thứ 4, ngày 27/10/2021

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #71943 10:40 27/10/2021
03 07 08 10 12 17 18 19 21 30 35 41 45 51 52 61 63 74 76 79
8/12 9/11
Kỳ: #71942 10:30 27/10/2021
04 07 08 11 18 21 27 28 30 31 36 41 55 57 62 68 71 72 75 79
9/11 9/11
Kỳ: #71941 10:20 27/10/2021
01 04 07 09 18 19 21 22 34 36 38 42 43 45 51 53 54 60 75 79
9/11 9/11
Kỳ: #71940 10:10 27/10/2021
08 13 14 22 25 34 36 44 58 60 62 63 66 68 72 74 75 77 78 80
15/5 13/7
Kỳ: #71939 10:00 27/10/2021
09 11 13 14 16 21 30 35 37 39 42 47 53 57 61 63 65 68 70 71
6/14 10/10

Vietlott
»
Vietlott 26/10/2021

Power 6/55
»
Power 6/55 26/10/2021

Kỳ quay #00638 - Thứ 3, ngày 26/10/2021

21 24 29 34 39 53 20

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
91.883.861.400 đ
Tăng +3.506.388.300 đ so với kỳ trước

Giá trị Jackpot 2:
3.389.598.700 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 91.883.861.400
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3.389.598.700
Giải nhất 5 con số 15 40.000.000
Giải nhì 4 con số 874 500.000
Giải ba 3 con số 19933 50.000

Vietlott
»
Keno
»
Keno 26/10/2021

Kỳ quay #071915 - Thứ 3, ngày 26/10/2021

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #71915 21:50 26/10/2021
02 05 11 12 13 17 22 25 27 29 32 35 37 43 54 58 61 63 67 70
7/13 7/13
Kỳ: #71914 21:40 26/10/2021
04 05 06 14 16 18 26 27 31 38 47 53 56 59 60 66 68 74 78 79
13/7 10/10
Kỳ: #71913 21:30 26/10/2021
08 09 15 19 25 27 35 45 46 49 50 51 52 53 61 62 64 66 67 69
7/13 13/7
Kỳ: #71912 21:20 26/10/2021
07 08 10 15 16 18 22 31 35 36 38 40 44 60 61 65 67 69 71 76
11/9 8/12
Kỳ: #71911 21:10 26/10/2021
01 10 12 15 23 27 32 42 43 45 47 48 50 57 59 61 62 70 71 79
8/12 13/7

Vietlott
»
Vietlott 25/10/2021

Vietlott
»
Keno
»
Keno 25/10/2021

Kỳ quay #071820 - Thứ 2, ngày 25/10/2021

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #71820 21:50 25/10/2021
03 09 20 21 24 27 35 39 47 49 51 55 56 61 62 63 76 77 78 79
6/14 12/8
Kỳ: #71819 21:40 25/10/2021
05 10 11 27 32 33 36 37 41 46 47 48 49 60 65 67 70 75 76 79
8/12 12/8
Kỳ: #71818 21:30 25/10/2021
04 05 07 09 12 14 16 21 24 37 39 45 55 56 58 64 69 70 72 74
11/9 9/11
Kỳ: #71817 21:20 25/10/2021
03 04 05 10 11 17 20 25 28 32 33 35 36 39 40 50 53 67 70 77
9/11 5/15
Kỳ: #71816 21:10 25/10/2021
01 10 16 19 22 24 32 34 53 54 55 59 60 69 70 71 75 77 78 80
11/9 12/8

Vietlott
»
Vietlott 24/10/2021

Mega 6/45
»
Mega 6/45 24/10/2021

Kỳ quay #00801 - Chủ Nhật, ngày 24/10/2021

06 29 31 32 39 44

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot:
17.106.173.500 đ
Tăng +1.304.904.500 đ so với kỳ trước

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 17.106.173.500
Giải nhất Trùng 5 số 24 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 782 300.000
Giải ba Trùng 3 số 13841 30.000

Vietlott
»
Keno
»
Keno 24/10/2021

Kỳ quay #071725 - Chủ Nhật, ngày 24/10/2021

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #71725 21:50 24/10/2021
03 07 09 12 13 23 26 28 32 33 37 40 42 48 54 61 68 71 72 78
11/9 8/12
Kỳ: #71724 21:40 24/10/2021
01 06 12 16 24 27 31 32 35 43 44 47 49 51 53 57 63 72 76 80
9/11 11/9
Kỳ: #71723 21:30 24/10/2021
14 16 18 21 26 30 45 46 49 51 54 55 56 65 66 70 71 78 79 80
12/8 14/6
Kỳ: #71722 21:20 24/10/2021
01 02 03 04 08 09 11 14 17 34 37 39 43 45 50 63 64 70 71 72
9/11 8/12
Kỳ: #71721 21:10 24/10/2021
01 02 06 08 15 19 27 28 33 35 45 51 55 61 65 68 71 73 76 79
6/14 10/10

Vietlott
»
Vietlott 23/10/2021

Power 6/55
»
Power 6/55 23/10/2021

Kỳ quay #00637 - Thứ 7, ngày 23/10/2021

05 11 19 26 28 33 09

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
88.377.473.100 đ
Tăng +88.377.473.100 đ so với kỳ trước

Giá trị Jackpot 2:
3.603.944.700 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 88.377.473.100
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3.603.944.700
Giải nhất 5 con số 22 40.000.000
Giải nhì 4 con số 1274 500.000
Giải ba 3 con số 22995 50.000

Vietlott
»
Keno
»
Keno 23/10/2021

Kỳ quay #071630 - Thứ 7, ngày 23/10/2021

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #71630 21:50 23/10/2021
10 22 23 25 26 32 34 38 44 46 50 55 56 59 61 65 66 68 73 79
12/8 12/8
Kỳ: #71629 21:40 23/10/2021
01 02 09 16 18 19 20 21 23 36 38 41 44 50 51 59 61 63 74 75
9/11 9/11
Kỳ: #71628 21:30 23/10/2021
04 15 20 23 25 26 33 35 36 42 43 52 62 71 74 75 76 77 78 79
10/10 11/9
Kỳ: #71627 21:20 23/10/2021
04 08 14 21 29 30 35 37 38 40 41 45 47 52 57 59 60 65 74 79
9/11 10/10
Kỳ: #71626 21:10 23/10/2021
02 05 07 09 20 23 25 30 33 37 40 45 47 48 53 73 75 76 77 80
7/13 9/11

Vietlott
»
Vietlott 22/10/2021

Mega 6/45
»
Mega 6/45 22/10/2021

Kỳ quay #00800 - Thứ 6, ngày 22/10/2021

03 05 06 09 28 43

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot:
15.801.269.000 đ
Tăng +1.297.140.500 đ so với kỳ trước

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 15.801.269.000
Giải nhất Trùng 5 số 11 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 773 300.000
Giải ba Trùng 3 số 14206 30.000

Vietlott
»
Keno
»
Keno 22/10/2021

Kỳ quay #071535 - Thứ 6, ngày 22/10/2021

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #71535 21:50 22/10/2021
07 11 12 23 25 29 30 39 42 49 50 53 63 65 69 73 75 78 79 80
6/14 12/8
Kỳ: #71534 21:40 22/10/2021
02 06 09 11 17 18 19 20 23 27 31 42 48 49 55 56 60 64 78 79
10/10 9/11
Kỳ: #71533 21:30 22/10/2021
01 03 04 05 09 12 13 15 20 27 30 31 43 52 54 57 61 65 67 71
6/14 8/12
Kỳ: #71532 21:20 22/10/2021
06 07 09 12 17 24 29 32 33 34 37 38 45 51 57 58 70 72 74 75
10/10 8/12
Kỳ: #71531 21:10 22/10/2021
02 03 09 16 20 23 31 34 36 42 53 57 59 61 62 64 68 71 72 77
10/10 11/9

Giới thiệu

Vietlott là xổ số do công ty điện toán Vietlott phát hành trên toàn quốc. Vietlott bao gồm các sản phẩm như: Mega 6/45, Power 6/55, Max 3d, Max 4d, Keno được mở thưởng thay phiên nhau vào tất cả các ngày trong tuần. 

VIETLOTT là chữ viết tắt của “VIETNAM” và “LOTTERY” với ý nghĩa khẳng định vị trí của Xổ số điện toán, đó là Xổ số “Việt” – Xổ số của quốc gia, dân tộc Việt Nam.

Lịch mở Vietlott:

  • Mega 6/45: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 4, Thứ 6 và Chủ Nhật. 
  • Power 6/55: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 3, Thứ 5 và Thứ 7. 
  • Max 3d: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 6. 
  • Max 4d: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 4, Thứ 6 và Chủ Nhật. 
  • Keno: mở thưởng 10 phút/kỳ vào tất cả các ngày trong tuần. 

Điều kiện lĩnh thưởng:

+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.

+ Quá thời gian 60 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.

+ Việc tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng được thực hiện sau 60 phút kể từ khi kết quả quay số mở thưởng chính thức được công bố trên website của Công ty.