Vietlott - Xổ Số Vietlott - Kết Quả Vietlott Hôm Nay Sớm Nhất

Vietlott, xổ số Vietlott, kết quả Vietlott hôm nay được cập nhật sớm nhất, xem tất cả KQ Vietlott như: Mega 6/45, Power 6/55, Max 3d, Max 4d, Keno.

Vietlott
»
Vietlott 28/9/2022

Keno
»
Keno 27/9/2022

Kỳ quay #103834 - Thứ 3, ngày 27/9/2022

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #103834 21:40 27/9/2022
02 13 18 20 22 26 29 34 38 40 42 47 52 55 56 58 62 75 76 79
14/6 10/10
Kỳ: #103833 21:30 27/9/2022
02 12 15 19 20 21 23 40 42 49 50 53 54 56 59 63 68 73 74 79
10/10 12/8
Kỳ: #103832 21:20 27/9/2022
04 05 09 10 11 18 24 26 29 35 44 48 51 53 57 58 59 62 69 72
10/10 10/10
Kỳ: #103831 21:10 27/9/2022
02 13 15 25 26 34 38 41 42 45 46 58 60 61 65 66 70 76 77 78
12/8 13/7
Kỳ: #103830 21:00 27/9/2022
06 10 14 15 17 18 31 34 35 37 38 45 49 56 58 59 61 65 69 76
9/11 9/11

Vietlott
»
Vietlott 27/9/2022

Power 6/55
»
Power 6/55 27/9/2022

Kỳ quay #00781 - Thứ 3, ngày 27/9/2022

11 13 23 27 37 43 34

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
33.257.062.650 đ
Tăng +1.354.275.000 đ so với kỳ trước

Giá trị Jackpot 2:
3.361.895.850 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 33.257.062.650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3.361.895.850
Giải nhất 5 con số 21 40.000.000
Giải nhì 4 con số 784 500.000
Giải ba 3 con số 14439 50.000

Vietlott
»
Keno
»
Keno 27/9/2022

Kỳ quay #103834 - Thứ 3, ngày 27/9/2022

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #103834 21:40 27/9/2022
02 13 18 20 22 26 29 34 38 40 42 47 52 55 56 58 62 75 76 79
14/6 10/10
Kỳ: #103833 21:30 27/9/2022
02 12 15 19 20 21 23 40 42 49 50 53 54 56 59 63 68 73 74 79
10/10 12/8
Kỳ: #103832 21:20 27/9/2022
04 05 09 10 11 18 24 26 29 35 44 48 51 53 57 58 59 62 69 72
10/10 10/10
Kỳ: #103831 21:10 27/9/2022
02 13 15 25 26 34 38 41 42 45 46 58 60 61 65 66 70 76 77 78
12/8 13/7
Kỳ: #103830 21:00 27/9/2022
06 10 14 15 17 18 31 34 35 37 38 45 49 56 58 59 61 65 69 76
9/11 9/11

Vietlott
»
Vietlott 26/9/2022

Vietlott
»
Keno
»
Keno 26/9/2022

Kỳ quay #103739 - Thứ 2, ngày 26/9/2022

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #103739 21:40 26/9/2022
02 09 10 12 13 14 15 16 18 19 29 36 38 43 45 47 54 56 69 77
10/10 7/13
Kỳ: #103738 21:30 26/9/2022
07 08 09 18 23 25 27 29 31 32 33 48 49 61 62 69 75 76 77 79
6/14 9/11
Kỳ: #103737 21:20 26/9/2022
01 10 18 20 21 27 31 37 40 45 54 55 57 64 65 68 70 74 76 79
10/10 11/9
Kỳ: #103736 21:10 26/9/2022
07 11 15 17 19 22 29 30 33 34 46 56 57 58 59 61 62 63 71 74
8/12 10/10
Kỳ: #103735 21:00 26/9/2022
07 10 12 18 23 33 38 41 43 47 48 53 56 57 59 61 65 72 73 79
7/13 13/7

Vietlott
»
Vietlott 25/9/2022

Mega 6/45
»
Mega 6/45 25/9/2022

Kỳ quay #00945 - Chủ Nhật, ngày 25/9/2022

03 05 08 31 33 34

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot:
16.272.183.500 đ
Tăng +1.432.105.000 đ so với kỳ trước

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 16.272.183.500
Giải nhất Trùng 5 số 21 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 793 300.000
Giải ba Trùng 3 số 14773 30.000

Vietlott
»
Keno
»
Keno 25/9/2022

Kỳ quay #103645 - Chủ Nhật, ngày 25/9/2022

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #103645 21:50 25/9/2022
05 11 20 21 22 23 25 28 33 35 40 41 46 48 50 56 71 75 76 79
9/11 9/11
Kỳ: #103644 21:40 25/9/2022
01 04 07 16 19 25 27 29 37 38 42 44 45 47 57 59 65 67 71 80
6/14 10/10
Kỳ: #103643 21:30 25/9/2022
01 03 04 07 10 16 25 26 32 34 35 42 49 51 61 63 64 65 67 68
9/11 9/11
Kỳ: #103642 21:20 25/9/2022
04 11 16 18 21 22 25 30 34 35 39 44 47 52 53 58 59 61 64 76
11/9 9/11
Kỳ: #103641 21:10 25/9/2022
06 11 18 20 21 22 24 25 32 37 39 43 45 55 56 57 68 72 75 79
9/11 9/11

Vietlott
»
Vietlott 24/9/2022

Power 6/55
»
Power 6/55 24/9/2022

Kỳ quay #00780 - Thứ 7, ngày 24/9/2022

01 04 05 17 42 47 09

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
31.902.787.650 đ
Tăng +1.902.787.650 đ so với kỳ trước

Giá trị Jackpot 2:
3.211.420.850 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 31.902.787.650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3.211.420.850
Giải nhất 5 con số 5 40.000.000
Giải nhì 4 con số 379 500.000
Giải ba 3 con số 9757 50.000

Vietlott
»
Keno
»
Keno 24/9/2022

Kỳ quay #103550 - Thứ 7, ngày 24/9/2022

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #103550 21:50 24/9/2022
02 12 19 20 23 25 26 27 29 30 33 35 39 49 52 60 65 66 69 76
9/11 7/13
Kỳ: #103549 21:40 24/9/2022
04 05 07 10 13 25 26 27 28 31 35 41 44 45 54 56 59 69 74 80
9/11 9/11
Kỳ: #103548 21:30 24/9/2022
02 03 07 08 19 20 27 34 37 39 43 44 57 60 62 66 71 73 77 79
8/12 10/10
Kỳ: #103547 21:20 24/9/2022
09 10 14 15 16 24 29 31 32 33 38 50 57 59 63 65 70 71 77 80
9/11 9/11
Kỳ: #103546 21:10 24/9/2022
22 23 26 28 29 33 35 36 47 56 61 63 65 66 68 69 72 73 74 76
10/10 12/8

Vietlott
»
Vietlott 23/9/2022

Mega 6/45
»
Mega 6/45 23/9/2022

Kỳ quay #00944 - Thứ 6, ngày 23/9/2022

01 12 21 28 30 44

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot:
14.840.078.500 đ
Tăng +1.442.209.500 đ so với kỳ trước

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 14.840.078.500
Giải nhất Trùng 5 số 18 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 788 300.000
Giải ba Trùng 3 số 14836 30.000

Vietlott
»
Keno
»
Keno 23/9/2022

Kỳ quay #103455 - Thứ 6, ngày 23/9/2022

Ngày/Kỳ Kết quả Chẵn
/Lẻ
Lớn
/Nhỏ
Kỳ: #103455 21:50 23/9/2022
04 05 06 14 15 18 25 29 34 36 38 41 42 49 54 57 60 61 74 75
11/9 9/11
Kỳ: #103454 21:40 23/9/2022
08 09 16 20 21 25 27 28 29 39 40 45 52 54 61 63 64 68 73 79
9/11 9/11
Kỳ: #103453 21:30 23/9/2022
02 08 09 14 25 26 27 31 34 36 38 42 47 48 50 54 63 71 75 77
11/9 9/11
Kỳ: #103452 21:20 23/9/2022
03 05 08 10 11 12 19 28 31 32 39 42 43 48 52 58 63 66 69 80
11/9 9/11
Kỳ: #103451 21:10 23/9/2022
02 03 07 12 16 17 20 24 41 42 44 46 50 52 56 57 61 71 75 79
11/9 12/8

Giới thiệu

Vietlott là xổ số do công ty điện toán Vietlott phát hành trên toàn quốc. Vietlott bao gồm các sản phẩm như: Mega 6/45, Power 6/55, Max 3d, Max 4d, Keno được mở thưởng thay phiên nhau vào tất cả các ngày trong tuần. 

VIETLOTT là chữ viết tắt của “VIETNAM” và “LOTTERY” với ý nghĩa khẳng định vị trí của Xổ số điện toán, đó là Xổ số “Việt” – Xổ số của quốc gia, dân tộc Việt Nam.

Lịch mở Vietlott:

  • Mega 6/45: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 4, Thứ 6 và Chủ Nhật. 
  • Power 6/55: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 3, Thứ 5 và Thứ 7. 
  • Max 3d: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 6. 
  • Max 4d: mở thưởng lúc 18h00 - 18h30 vào Thứ 4, Thứ 6 và Chủ Nhật. 
  • Keno: mở thưởng 10 phút/kỳ vào tất cả các ngày trong tuần. 

Điều kiện lĩnh thưởng:

+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.

+ Quá thời gian 60 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.

+ Việc tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng được thực hiện sau 60 phút kể từ khi kết quả quay số mở thưởng chính thức được công bố trên website của Công ty.