XSAG 30 Ngày - Kết Quả XSAG 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 12/5/2022

Giải XSAG
»
XSAG 12/5/2022
G.8 76
G.7 204
G.6 6914 6480 5108
G.5 7765
G.4 37138 03305 29312 79610 02520 76481 91647
G.3 49358 22928
G.2 14198
G.1 77699
ĐB 233451
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 5/5/2022

Giải XSAG
»
XSAG 5/5/2022
G.8 49
G.7 085
G.6 2971 7148 2215
G.5 2526
G.4 73323 00076 37388 00711 02921 60870 90392
G.3 35384 10295
G.2 88954
G.1 47784
ĐB 954164
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 28/4/2022

Giải XSAG
»
XSAG 28/4/2022
G.8 78
G.7 088
G.6 7144 1092 3995
G.5 3801
G.4 58808 11169 88610 09406 96938 46961 98190
G.3 53795 87746
G.2 75308
G.1 67922
ĐB 429901
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 21/4/2022

Giải XSAG
»
XSAG 21/4/2022
G.8 74
G.7 846
G.6 4663 6512 0658
G.5 6858
G.4 63831 38180 51089 52898 92399 50420 00780
G.3 45925 77448
G.2 36688
G.1 05792
ĐB 592307
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 14/4/2022

Giải XSAG
»
XSAG 14/4/2022
G.8 77
G.7 630
G.6 9216 1212 8083
G.5 2954
G.4 37147 78652 95165 26246 06916 99637 39288
G.3 34627 97947
G.2 16544
G.1 92806
ĐB 193502
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 7/4/2022

Giải XSAG
»
XSAG 7/4/2022
G.8 11
G.7 976
G.6 0151 0742 9444
G.5 4850
G.4 71940 48291 48222 27080 26443 47195 94294
G.3 13862 26654
G.2 22170
G.1 19054
ĐB 649311
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 31/3/2022

Giải XSAG
»
XSAG 31/3/2022
G.8 44
G.7 841
G.6 8220 8275 6810
G.5 2814
G.4 31846 85653 83424 95373 48673 12530 82176
G.3 98970 73665
G.2 64795
G.1 87457
ĐB 431838
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 24/3/2022

Giải XSAG
»
XSAG 24/3/2022
G.8 66
G.7 625
G.6 4557 4210 2221
G.5 9111
G.4 88956 28133 17095 31421 80128 44971 95883
G.3 95299 40218
G.2 23434
G.1 79367
ĐB 499466
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 17/3/2022

Giải XSAG
»
XSAG 17/3/2022
G.8 79
G.7 966
G.6 4216 3683 3130
G.5 8697
G.4 17720 03621 56678 90791 14892 11753 58442
G.3 46642 84067
G.2 48124
G.1 56787
ĐB 719740
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 10/3/2022

Giải XSAG
»
XSAG 10/3/2022
G.8 97
G.7 493
G.6 1560 1666 0528
G.5 2852
G.4 95742 07678 45420 71249 68087 75475 35530
G.3 38385 58976
G.2 32989
G.1 55154
ĐB 160820
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 3/3/2022

Giải XSAG
»
XSAG 3/3/2022
G.8 80
G.7 054
G.6 5284 1447 2877
G.5 3326
G.4 37383 00971 77142 75076 79106 58837 64039
G.3 44578 36108
G.2 44038
G.1 70740
ĐB 879328
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 17/2/2022

Giải XSAG
»
XSAG 17/2/2022
G.8 64
G.7 373
G.6 3213 5369 6364
G.5 9052
G.4 27117 74602 40169 31017 03860 60556 65072
G.3 30863 99523
G.2 63368
G.1 20088
ĐB 100221
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 10/2/2022

Giải XSAG
»
XSAG 10/2/2022
G.8 65
G.7 090
G.6 2067 7831 9498
G.5 0884
G.4 76976 98637 14188 43446 51133 34650 85054
G.3 10144 86872
G.2 29407
G.1 23783
ĐB 625778
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 3/2/2022

Giải XSAG
»
XSAG 3/2/2022
G.8 64
G.7 116
G.6 0094 0492 1648
G.5 0738
G.4 01652 31802 22670 79252 83770 78951 17624
G.3 82420 75114
G.2 43645
G.1 77606
ĐB 546159
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 27/1/2022

Giải XSAG
»
XSAG 27/1/2022
G.8 06
G.7 388
G.6 4352 2205 0674
G.5 6502
G.4 80869 16030 00920 09114 38497 76185 89010
G.3 01600 02009
G.2 22656
G.1 06279
ĐB 024550
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 20/1/2022

Giải XSAG
»
XSAG 20/1/2022
G.8 50
G.7 998
G.6 4257 8348 8922
G.5 5472
G.4 41452 71121 97879 14332 23584 37129 08745
G.3 19508 13768
G.2 91213
G.1 27119
ĐB 783134
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 13/1/2022

Giải XSAG
»
XSAG 13/1/2022
G.8 64
G.7 675
G.6 1846 9767 4164
G.5 0763
G.4 12849 59312 58886 96676 15886 62902 28628
G.3 10090 27011
G.2 48149
G.1 44173
ĐB 309921
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 6/1/2022

Giải XSAG
»
XSAG 6/1/2022
G.8 44
G.7 826
G.6 2519 9758 1431
G.5 2560
G.4 96117 96598 79707 69816 44228 41222 67709
G.3 16389 99855
G.2 07029
G.1 65065
ĐB 516610
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 30/12/2021

Giải XSAG
»
XSAG 30/12/2021
G.8 13
G.7 878
G.6 3059 5634 6526
G.5 2289
G.4 43243 16891 86576 88945 45498 55106 43553
G.3 20526 43430
G.2 10485
G.1 34212
ĐB 356952
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 23/12/2021

Giải XSAG
»
XSAG 23/12/2021
G.8 31
G.7 060
G.6 1933 2922 1680
G.5 8802
G.4 29768 20222 77571 33887 27952 45008 72101
G.3 09293 38238
G.2 70102
G.1 09895
ĐB 706349
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 16/12/2021

Giải XSAG
»
XSAG 16/12/2021
G.8 87
G.7 814
G.6 6645 6420 1391
G.5 4691
G.4 94766 59328 39247 31837 08330 64193 55672
G.3 75274 99148
G.2 60038
G.1 32450
ĐB 414784
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 9/12/2021

Giải XSAG
»
XSAG 9/12/2021
G.8 48
G.7 830
G.6 3781 1328 8318
G.5 9359
G.4 89839 70208 91344 09011 77842 89386 39534
G.3 85488 75975
G.2 74514
G.1 05152
ĐB 812950
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 2/12/2021

Giải XSAG
»
XSAG 2/12/2021
G.8 93
G.7 082
G.6 1624 6948 1810
G.5 8739
G.4 79186 44210 66908 35047 31849 93339 97892
G.3 64370 95187
G.2 40549
G.1 43362
ĐB 467992
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 25/11/2021

Giải XSAG
»
XSAG 25/11/2021
G.8 84
G.7 436
G.6 9517 5891 6233
G.5 3562
G.4 78673 82437 88660 71199 32407 74825 49057
G.3 30197 80263
G.2 33706
G.1 23181
ĐB 604416
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 18/11/2021

Giải XSAG
»
XSAG 18/11/2021
G.8 30
G.7 138
G.6 4223 6829 6644
G.5 9424
G.4 15061 85395 55190 06592 19014 48296 84515
G.3 90980 26937
G.2 23980
G.1 97521
ĐB 691122
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 11/11/2021

Giải XSAG
»
XSAG 11/11/2021
G.8 10
G.7 610
G.6 5040 4403 5695
G.5 0801
G.4 73391 91233 96236 37584 14826 59105 05337
G.3 64073 44833
G.2 23141
G.1 31109
ĐB 931748
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 4/11/2021

Giải XSAG
»
XSAG 4/11/2021
G.8 96
G.7 455
G.6 6369 8376 2771
G.5 7846
G.4 58373 21107 66993 81874 47642 28173 50720
G.3 32437 26408
G.2 56013
G.1 27742
ĐB 681879
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 28/10/2021

Giải XSAG
»
XSAG 28/10/2021
G.8 68
G.7 504
G.6 8283 7070 0328
G.5 0000
G.4 36138 75274 38736 03338 65523 39655 97507
G.3 28169 81825
G.2 99129
G.1 99916
ĐB 481554
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 8/7/2021

Giải XSAG
»
XSAG 8/7/2021
G.8 42
G.7 239
G.6 0941 8493 9556
G.5 3654
G.4 05008 60386 48408 40791 11262 24174 94512
G.3 09097 36808
G.2 94519
G.1 97593
ĐB 942923
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 1/7/2021

Giải XSAG
»
XSAG 1/7/2021
G.8 79
G.7 367
G.6 2735 8116 4659
G.5 0294
G.4 20488 35592 64383 96831 78159 95204 40535
G.3 03622 62191
G.2 29667
G.1 31495
ĐB 474758
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số An Giang

XSAG 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số An Giang 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSAG 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số An Giang 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSAG trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.