XSDL 30 Ngày - Kết Quả XSDL 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 15/5/2022

Giải XSDL
»
XSDL 15/5/2022
G.8 87
G.7 531
G.6 4829 8727 7685
G.5 9431
G.4 26231 24990 75388 75998 12440 92224 76854
G.3 91736 70964
G.2 67429
G.1 46306
ĐB 143945
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 8/5/2022

Giải XSDL
»
XSDL 8/5/2022
G.8 70
G.7 434
G.6 3268 8864 5473
G.5 3210
G.4 19047 31728 39011 72689 91356 01205 14317
G.3 15799 71582
G.2 17822
G.1 65051
ĐB 836464
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 1/5/2022

Giải XSDL
»
XSDL 1/5/2022
G.8 20
G.7 783
G.6 9533 3634 0356
G.5 6957
G.4 05142 30698 44783 35320 54402 14074 10596
G.3 26625 67161
G.2 13415
G.1 88757
ĐB 453890
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 24/4/2022

Giải XSDL
»
XSDL 24/4/2022
G.8 30
G.7 279
G.6 2241 4327 3977
G.5 4593
G.4 08968 40304 07380 83882 03659 14529 72464
G.3 09367 38134
G.2 56056
G.1 34559
ĐB 603362
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 17/4/2022

Giải XSDL
»
XSDL 17/4/2022
G.8 07
G.7 106
G.6 9161 1561 1873
G.5 3847
G.4 17891 77521 98374 14047 65398 48660 23096
G.3 96915 65411
G.2 69649
G.1 82951
ĐB 877760
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 10/4/2022

Giải XSDL
»
XSDL 10/4/2022
G.8 09
G.7 134
G.6 0701 4612 9295
G.5 4596
G.4 44067 67659 11035 53223 57742 58226 22693
G.3 98493 40228
G.2 93673
G.1 82913
ĐB 277525
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 3/4/2022

Giải XSDL
»
XSDL 3/4/2022
G.8 35
G.7 132
G.6 9593 2942 5719
G.5 8514
G.4 78274 98820 44167 32719 25874 90481 73965
G.3 10762 11101
G.2 83107
G.1 57271
ĐB 118152
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 27/3/2022

Giải XSDL
»
XSDL 27/3/2022
G.8 29
G.7 422
G.6 9787 0916 1448
G.5 2625
G.4 28941 56882 10711 69238 85440 21485 01068
G.3 21663 29272
G.2 14461
G.1 86787
ĐB 417334
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 20/3/2022

Giải XSDL
»
XSDL 20/3/2022
G.8 70
G.7 194
G.6 5781 5013 5585
G.5 6112
G.4 04974 62966 93987 48525 92212 55510 03758
G.3 99068 17852
G.2 36335
G.1 20808
ĐB 894836
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 13/3/2022

Giải XSDL
»
XSDL 13/3/2022
G.8 73
G.7 341
G.6 5999 7460 4072
G.5 1473
G.4 47872 32741 08553 89300 65100 36130 96507
G.3 28743 28738
G.2 55854
G.1 24011
ĐB 264524
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 6/3/2022

Giải XSDL
»
XSDL 6/3/2022
G.8 73
G.7 717
G.6 7031 3580 1815
G.5 5058
G.4 96566 49370 34748 74678 20767 79120 93794
G.3 72784 24331
G.2 33299
G.1 01727
ĐB 170334
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 27/2/2022

Giải XSDL
»
XSDL 27/2/2022
G.8 26
G.7 346
G.6 9873 3572 4853
G.5 6086
G.4 04977 32912 92994 19071 62365 33119 60371
G.3 57930 79284
G.2 38192
G.1 90254
ĐB 697953
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 20/2/2022

Giải XSDL
»
XSDL 20/2/2022
G.8 24
G.7 515
G.6 8198 1603 5764
G.5 2993
G.4 41904 20753 78154 67357 97022 06329 49436
G.3 48414 72221
G.2 59589
G.1 18622
ĐB 501933
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 13/2/2022

Giải XSDL
»
XSDL 13/2/2022
G.8 06
G.7 086
G.6 6864 5669 2731
G.5 5064
G.4 62315 64166 71906 42019 19451 02391 82470
G.3 84577 90533
G.2 35404
G.1 95072
ĐB 452925
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 6/2/2022

Giải XSDL
»
XSDL 6/2/2022
G.8 58
G.7 887
G.6 0990 9454 2606
G.5 5290
G.4 15336 02445 08269 77692 17681 80376 07849
G.3 39838 84275
G.2 90430
G.1 18372
ĐB 789466
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 30/1/2022

Giải XSDL
»
XSDL 30/1/2022
G.8 38
G.7 643
G.6 3683 8200 6152
G.5 1477
G.4 58241 35223 93007 53191 05414 93773 70172
G.3 90166 88342
G.2 77877
G.1 92685
ĐB 650339
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 23/1/2022

Giải XSDL
»
XSDL 23/1/2022
G.8 79
G.7 044
G.6 7427 5519 6746
G.5 0918
G.4 60348 50209 45678 99801 41650 42716 20310
G.3 96072 48650
G.2 42913
G.1 11788
ĐB 651612
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 16/1/2022

Giải XSDL
»
XSDL 16/1/2022
G.8 06
G.7 930
G.6 6819 3118 3836
G.5 7771
G.4 58176 55621 58221 29241 10486 12514 53280
G.3 50129 94795
G.2 08020
G.1 80235
ĐB 990167
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 9/1/2022

Giải XSDL
»
XSDL 9/1/2022
G.8 14
G.7 226
G.6 9357 2668 3318
G.5 6790
G.4 20837 23401 20753 73686 87602 27570 49199
G.3 81376 93781
G.2 96891
G.1 70684
ĐB 425471
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 2/1/2022

Giải XSDL
»
XSDL 2/1/2022
G.8 87
G.7 520
G.6 6920 0255 4000
G.5 3296
G.4 97583 64063 56256 32287 42247 32746 45299
G.3 47936 90418
G.2 46692
G.1 07031
ĐB 054164
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 26/12/2021

Giải XSDL
»
XSDL 26/12/2021
G.8 17
G.7 956
G.6 8758 9334 5948
G.5 0461
G.4 69838 87985 41764 44971 02567 38573 31187
G.3 01756 13832
G.2 44001
G.1 30126
ĐB 586580
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 19/12/2021

Giải XSDL
»
XSDL 19/12/2021
G.8 39
G.7 432
G.6 3339 0256 2710
G.5 2302
G.4 60909 29171 67462 55586 67426 99566 61182
G.3 22449 86700
G.2 07664
G.1 87827
ĐB 150010
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 12/12/2021

Giải XSDL
»
XSDL 12/12/2021
G.8 80
G.7 065
G.6 0329 2378 2582
G.5 5764
G.4 13212 96525 49222 67543 60587 54229 88279
G.3 02888 32361
G.2 24344
G.1 64203
ĐB 124298
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 5/12/2021

Giải XSDL
»
XSDL 5/12/2021
G.8 28
G.7 780
G.6 5767 4955 1112
G.5 6194
G.4 34755 49698 35970 06372 22822 97915 17765
G.3 18815 05990
G.2 35311
G.1 51753
ĐB 974845
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 28/11/2021

Giải XSDL
»
XSDL 28/11/2021
G.8 90
G.7 927
G.6 6225 5970 4678
G.5 1613
G.4 02467 18228 18764 55687 12559 68082 96897
G.3 20993 10438
G.2 09303
G.1 03226
ĐB 896523
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 21/11/2021

Giải XSDL
»
XSDL 21/11/2021
G.8 46
G.7 205
G.6 2332 3778 2286
G.5 1883
G.4 56103 90549 81975 60214 70634 04749 63462
G.3 03084 53528
G.2 10318
G.1 86515
ĐB 224710
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 14/11/2021

Giải XSDL
»
XSDL 14/11/2021
G.8 67
G.7 266
G.6 2540 1566 9226
G.5 9179
G.4 70633 49603 53034 69742 32678 65076 65950
G.3 97804 15609
G.2 99957
G.1 88266
ĐB 547508
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 7/11/2021

Giải XSDL
»
XSDL 7/11/2021
G.8 56
G.7 065
G.6 2806 2335 5373
G.5 8899
G.4 62669 83659 69008 96862 31257 76541 52115
G.3 09759 84171
G.2 15155
G.1 01168
ĐB 897354
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 31/10/2021

Giải XSDL
»
XSDL 31/10/2021
G.8 37
G.7 373
G.6 8701 0732 1242
G.5 0894
G.4 18446 59448 78454 32532 87516 73838 37587
G.3 33570 45727
G.2 62840
G.1 77872
ĐB 798468
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 24/10/2021

Giải XSDL
»
XSDL 24/10/2021
G.8 94
G.7 416
G.6 5586 9458 1651
G.5 7835
G.4 03729 03622 71097 52049 52631 74916 72448
G.3 79082 26858
G.2 71593
G.1 89397
ĐB 423221
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Đà Lạt

XSDL 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Đà Lạt 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSDL 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Đà Lạt 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSDL trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.