XSDL 30 Ngày - Kết Quả XSDL 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 25/9/2022

Giải XSDL
»
XSDL 25/9/2022
G.8 79
G.7 123
G.6 4293 8314 5814
G.5 5225
G.4 50052 16618 97970 98007 01985 29443 06586
G.3 74876 07691
G.2 25862
G.1 96441
ĐB 714730
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 18/9/2022

Giải XSDL
»
XSDL 18/9/2022
G.8 15
G.7 838
G.6 0516 4211 1889
G.5 2339
G.4 88400 44211 06564 75874 49375 76713 68656
G.3 10184 68940
G.2 19556
G.1 43856
ĐB 553647
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 11/9/2022

Giải XSDL
»
XSDL 11/9/2022
G.8 11
G.7 751
G.6 1634 9834 3533
G.5 9724
G.4 29322 95877 43524 24621 10251 74692 09142
G.3 29369 19437
G.2 72900
G.1 98342
ĐB 179361
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 4/9/2022

Giải XSDL
»
XSDL 4/9/2022
G.8 96
G.7 826
G.6 9822 6929 3354
G.5 6391
G.4 26281 03015 20758 46386 26570 99533 35187
G.3 57924 15386
G.2 51761
G.1 29176
ĐB 413754
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 28/8/2022

Giải XSDL
»
XSDL 28/8/2022
G.8 11
G.7 793
G.6 7005 4051 3606
G.5 0200
G.4 58644 01320 28588 50002 15969 04534 86579
G.3 46161 04848
G.2 45329
G.1 38979
ĐB 188658
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 21/8/2022

Giải XSDL
»
XSDL 21/8/2022
G.8 55
G.7 871
G.6 4399 7030 9171
G.5 3257
G.4 11370 69472 37768 87599 99607 56624 73317
G.3 69847 72405
G.2 14913
G.1 96547
ĐB 765189
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 14/8/2022

Giải XSDL
»
XSDL 14/8/2022
G.8 08
G.7 364
G.6 1596 8128 5348
G.5 7635
G.4 63621 21252 71015 57538 33855 83173 32257
G.3 98729 34846
G.2 98261
G.1 64359
ĐB 900955
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 7/8/2022

Giải XSDL
»
XSDL 7/8/2022
G.8 31
G.7 959
G.6 0171 2863 3957
G.5 1856
G.4 26342 51357 91733 97014 62598 50846 04427
G.3 44289 48738
G.2 89462
G.1 64149
ĐB 113913
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 31/7/2022

Giải XSDL
»
XSDL 31/7/2022
G.8 16
G.7 187
G.6 0742 5899 4294
G.5 4205
G.4 27348 85853 54743 83924 05938 81149 17144
G.3 02374 37028
G.2 14936
G.1 80861
ĐB 060002
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 24/7/2022

Giải XSDL
»
XSDL 24/7/2022
G.8 11
G.7 419
G.6 4137 7706 6316
G.5 9152
G.4 91209 26189 52578 02888 74552 94407 16451
G.3 94777 37894
G.2 66424
G.1 86219
ĐB 550785
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 17/7/2022

Giải XSDL
»
XSDL 17/7/2022
G.8 52
G.7 881
G.6 0120 6310 5286
G.5 4095
G.4 68145 39631 85651 89122 70715 09081 87224
G.3 16485 34381
G.2 82189
G.1 27976
ĐB 557045
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 10/7/2022

Giải XSDL
»
XSDL 10/7/2022
G.8 88
G.7 010
G.6 8094 4167 7096
G.5 6927
G.4 26121 61006 11759 57553 70795 97786 20521
G.3 21034 69586
G.2 77221
G.1 01150
ĐB 970291
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 3/7/2022

Giải XSDL
»
XSDL 3/7/2022
G.8 76
G.7 067
G.6 8167 6398 9669
G.5 8667
G.4 84966 50059 85010 20640 08220 84543 72755
G.3 43082 84811
G.2 94274
G.1 92588
ĐB 317995
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 26/6/2022

Giải XSDL
»
XSDL 26/6/2022
G.8 90
G.7 805
G.6 5428 8448 3755
G.5 4835
G.4 13361 96934 64079 00191 67637 43893 87331
G.3 21691 72971
G.2 40019
G.1 59994
ĐB 687533
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 19/6/2022

Giải XSDL
»
XSDL 19/6/2022
G.8 44
G.7 882
G.6 4765 7349 9723
G.5 5683
G.4 17740 40514 15253 14990 95222 09393 92551
G.3 31798 63035
G.2 84903
G.1 89955
ĐB 308825
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 12/6/2022

Giải XSDL
»
XSDL 12/6/2022
G.8 03
G.7 095
G.6 5432 4169 0244
G.5 6898
G.4 49461 48634 29954 29552 24089 39723 74515
G.3 34323 37137
G.2 49356
G.1 56890
ĐB 598137
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 5/6/2022

Giải XSDL
»
XSDL 5/6/2022
G.8 71
G.7 847
G.6 8118 5836 3237
G.5 2989
G.4 09222 37398 15307 78814 61986 12065 07287
G.3 38422 36404
G.2 47921
G.1 99083
ĐB 835209
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 29/5/2022

Giải XSDL
»
XSDL 29/5/2022
G.8 60
G.7 547
G.6 1324 9335 5418
G.5 6712
G.4 26937 16726 45282 75065 32970 69513 10248
G.3 75023 70368
G.2 72393
G.1 84508
ĐB 055559
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 22/5/2022

Giải XSDL
»
XSDL 22/5/2022
G.8 71
G.7 770
G.6 0127 1901 4983
G.5 8249
G.4 24271 35995 68453 39808 27488 51177 63751
G.3 87361 26516
G.2 10930
G.1 42292
ĐB 250168
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 15/5/2022

Giải XSDL
»
XSDL 15/5/2022
G.8 87
G.7 531
G.6 4829 8727 7685
G.5 9431
G.4 26231 24990 75388 75998 12440 92224 76854
G.3 91736 70964
G.2 67429
G.1 46306
ĐB 143945
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 8/5/2022

Giải XSDL
»
XSDL 8/5/2022
G.8 70
G.7 434
G.6 3268 8864 5473
G.5 3210
G.4 19047 31728 39011 72689 91356 01205 14317
G.3 15799 71582
G.2 17822
G.1 65051
ĐB 836464
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 1/5/2022

Giải XSDL
»
XSDL 1/5/2022
G.8 20
G.7 783
G.6 9533 3634 0356
G.5 6957
G.4 05142 30698 44783 35320 54402 14074 10596
G.3 26625 67161
G.2 13415
G.1 88757
ĐB 453890
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 24/4/2022

Giải XSDL
»
XSDL 24/4/2022
G.8 30
G.7 279
G.6 2241 4327 3977
G.5 4593
G.4 08968 40304 07380 83882 03659 14529 72464
G.3 09367 38134
G.2 56056
G.1 34559
ĐB 603362
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 17/4/2022

Giải XSDL
»
XSDL 17/4/2022
G.8 07
G.7 106
G.6 9161 1561 1873
G.5 3847
G.4 17891 77521 98374 14047 65398 48660 23096
G.3 96915 65411
G.2 69649
G.1 82951
ĐB 877760
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 10/4/2022

Giải XSDL
»
XSDL 10/4/2022
G.8 09
G.7 134
G.6 0701 4612 9295
G.5 4596
G.4 44067 67659 11035 53223 57742 58226 22693
G.3 98493 40228
G.2 93673
G.1 82913
ĐB 277525
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 3/4/2022

Giải XSDL
»
XSDL 3/4/2022
G.8 35
G.7 132
G.6 9593 2942 5719
G.5 8514
G.4 78274 98820 44167 32719 25874 90481 73965
G.3 10762 11101
G.2 83107
G.1 57271
ĐB 118152
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 27/3/2022

Giải XSDL
»
XSDL 27/3/2022
G.8 29
G.7 422
G.6 9787 0916 1448
G.5 2625
G.4 28941 56882 10711 69238 85440 21485 01068
G.3 21663 29272
G.2 14461
G.1 86787
ĐB 417334
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 20/3/2022

Giải XSDL
»
XSDL 20/3/2022
G.8 70
G.7 194
G.6 5781 5013 5585
G.5 6112
G.4 04974 62966 93987 48525 92212 55510 03758
G.3 99068 17852
G.2 36335
G.1 20808
ĐB 894836
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 13/3/2022

Giải XSDL
»
XSDL 13/3/2022
G.8 73
G.7 341
G.6 5999 7460 4072
G.5 1473
G.4 47872 32741 08553 89300 65100 36130 96507
G.3 28743 28738
G.2 55854
G.1 24011
ĐB 264524
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 6/3/2022

Giải XSDL
»
XSDL 6/3/2022
G.8 73
G.7 717
G.6 7031 3580 1815
G.5 5058
G.4 96566 49370 34748 74678 20767 79120 93794
G.3 72784 24331
G.2 33299
G.1 01727
ĐB 170334
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Đà Lạt

XSDL 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Đà Lạt 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSDL 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Đà Lạt 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSDL trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.