XSKG 30 Ngày - Kết Quả XSKG 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 29/1/2023

G.864
G.7749
G.6801872311820
G.58530
G.418551407608358300361556739917840171
G.36383612901
G.293357
G.136163
ĐB201243
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 29/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Dự đoán soi cầu xổ số Kiên Giang

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 22/1/2023

G.899
G.7356
G.6481209487517
G.50290
G.467998124433539425392989396973054892
G.31058605172
G.218434
G.174636
ĐB332403
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 22/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 15/1/2023

G.880
G.7482
G.6174604665869
G.51904
G.430076888328183200454482643368877145
G.33808687725
G.252814
G.127423
ĐB515546
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 15/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 8/1/2023

G.828
G.7124
G.6140028693021
G.59267
G.462746445567931707016812740595384765
G.38933184056
G.262855
G.181332
ĐB140182
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 8/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 1/1/2023

G.864
G.7528
G.6263650295020
G.57486
G.476611294331319891143950076959935731
G.34406779309
G.245354
G.113089
ĐB104380
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 1/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 25/12/2022

G.825
G.7674
G.6948895510754
G.59479
G.444154162307903569626951378018987317
G.39258659327
G.255393
G.128866
ĐB845155
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 25/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 18/12/2022

G.860
G.7440
G.6335773053161
G.58597
G.498154774112935334116938068978749418
G.30370020858
G.257985
G.113145
ĐB480954
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 18/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 11/12/2022

G.866
G.7630
G.6205978902868
G.57524
G.442532206023749059975867763586896978
G.32890974579
G.236961
G.158658
ĐB718871
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 11/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 4/12/2022

G.843
G.7564
G.6360468826607
G.50655
G.431071424986697171588792053263049996
G.37617218120
G.262651
G.118321
ĐB410089
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 4/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 27/11/2022

G.867
G.7866
G.6457164266705
G.57982
G.492509344899164504083365671210657238
G.33697728973
G.256054
G.142499
ĐB515051
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 27/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 20/11/2022

G.882
G.7905
G.6275999859389
G.55773
G.475349496661990187836930239135147269
G.32299360368
G.273570
G.194935
ĐB719984
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 20/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 13/11/2022

G.801
G.7144
G.6990059711999
G.57303
G.410037101605829417330747429278315120
G.31420150408
G.227681
G.132250
ĐB928658
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 13/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 6/11/2022

G.887
G.7888
G.6410490656719
G.55400
G.404974356479050216663206641033184927
G.36269937191
G.200021
G.198412
ĐB175812
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 6/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 30/10/2022

G.890
G.7280
G.6132707966042
G.54864
G.451763890187684478479426355061682915
G.36140397394
G.224146
G.144948
ĐB556519
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 30/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 23/10/2022

G.890
G.7078
G.6995195568758
G.58296
G.435601182532132379986644757669104130
G.35874257029
G.200205
G.124407
ĐB409935
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 23/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 16/10/2022

G.889
G.7183
G.6851321720648
G.54146
G.437749561587840573852405846131350578
G.39228214953
G.268253
G.106875
ĐB993169
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 16/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 9/10/2022

G.864
G.7160
G.6997006809562
G.58317
G.414921743134438580404088857700691963
G.36003042871
G.222358
G.124263
ĐB698432
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 9/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 2/10/2022

G.877
G.7831
G.6077765183488
G.51520
G.494999732303833550362027244673631253
G.37970601169
G.210851
G.117409
ĐB029437
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 2/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 25/9/2022

G.884
G.7391
G.6756797379512
G.58971
G.473475753193807950194323026430436983
G.38654192210
G.205754
G.150255
ĐB257571
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 25/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 18/9/2022

G.821
G.7222
G.6120402928811
G.54640
G.415823564752330217054385077423963897
G.32216198822
G.240627
G.110876
ĐB452295
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 18/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 11/9/2022

G.864
G.7540
G.6947571281131
G.55241
G.443582198368272572748642256258701052
G.37673213506
G.226654
G.130497
ĐB907967
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 11/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 4/9/2022

G.888
G.7925
G.6798949656959
G.57736
G.490639967837893891917880334116915514
G.33378863857
G.271483
G.118018
ĐB480860
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 4/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 28/8/2022

G.873
G.7455
G.6906135109921
G.58509
G.414892857315380242507739468219136279
G.37747952313
G.282981
G.181072
ĐB442607
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 28/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 21/8/2022

G.848
G.7592
G.6276123502242
G.56560
G.437750501227538573355735034228623921
G.36200179202
G.246550
G.197537
ĐB200289
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 21/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 14/8/2022

G.892
G.7797
G.6247134741778
G.50119
G.435718306024010254723597828490557921
G.30031424539
G.237903
G.113693
ĐB959695
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 14/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 7/8/2022

G.821
G.7364
G.6370785019455
G.55424
G.457739057868604764239956284648592111
G.35535319923
G.223260
G.143821
ĐB225485
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 7/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 31/7/2022

G.859
G.7052
G.6954206645318
G.54231
G.487629532503947583268673528302831827
G.34478792048
G.251447
G.188043
ĐB720314
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 31/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 24/7/2022

G.833
G.7441
G.6836077142957
G.56347
G.478880875927938124917519138305914573
G.33659133937
G.231142
G.195715
ĐB409072
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 24/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 17/7/2022

G.851
G.7557
G.6543999320715
G.57227
G.454660618372454457835403360387417389
G.38421956370
G.268087
G.142993
ĐB314232
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 17/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 10/7/2022

G.822
G.7634
G.6440800760186
G.54701
G.493483389899495492409188869993044284
G.34497431249
G.290445
G.106007
ĐB941821
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 10/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKG 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Kiên Giang 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSKG 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Kiên Giang 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSKG trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất. 

Xem thêm