XSKG 30 Ngày - Kết Quả XSKG 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 4/7/2021

Giải XSKG
»
XSKG 4/7/2021
G.8 40
G.7 343
G.6 7419 2312 0097
G.5 0064
G.4 66735 29935 41953 97981 00520 75658 13482
G.3 42593 65825
G.2 90970
G.1 29459
ĐB 509867
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 27/6/2021

Giải XSKG
»
XSKG 27/6/2021
G.8 19
G.7 205
G.6 3580 0711 9513
G.5 3095
G.4 56762 18750 67112 21225 46550 58826 02709
G.3 71656 78848
G.2 05559
G.1 16092
ĐB 428213
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 20/6/2021

Giải XSKG
»
XSKG 20/6/2021
G.8 39
G.7 960
G.6 7501 2552 4468
G.5 5579
G.4 02143 58713 92107 89380 15624 52416 11151
G.3 63006 30663
G.2 38993
G.1 90251
ĐB 217073
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 13/6/2021

Giải XSKG
»
XSKG 13/6/2021
G.8 54
G.7 142
G.6 2166 4400 2118
G.5 0680
G.4 67784 59353 53503 49015 51459 16392 80188
G.3 59677 75811
G.2 81530
G.1 86228
ĐB 219699
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 6/6/2021

Giải XSKG
»
XSKG 6/6/2021
G.8 52
G.7 658
G.6 0430 7979 5281
G.5 3535
G.4 79108 00609 16500 34105 47136 01664 33079
G.3 12442 38587
G.2 74440
G.1 26574
ĐB 745670
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 30/5/2021

Giải XSKG
»
XSKG 30/5/2021
G.8 74
G.7 127
G.6 0879 7724 9594
G.5 4815
G.4 20286 66276 87106 02267 79604 09424 25960
G.3 71245 40690
G.2 51816
G.1 65237
ĐB 317456
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 23/5/2021

Giải XSKG
»
XSKG 23/5/2021
G.8 55
G.7 238
G.6 3328 7361 9508
G.5 2375
G.4 10086 35576 07384 14514 70832 87184 90601
G.3 53125 75176
G.2 54698
G.1 56952
ĐB 054088
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 16/5/2021

Giải XSKG
»
XSKG 16/5/2021
G.8 52
G.7 179
G.6 1154 7354 6682
G.5 2785
G.4 72035 44763 13239 71913 36734 74914 89920
G.3 31134 71109
G.2 28276
G.1 16360
ĐB 245500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 9/5/2021

Giải XSKG
»
XSKG 9/5/2021
G.8 75
G.7 951
G.6 6970 0175 5422
G.5 3507
G.4 70066 38099 51586 61814 32309 51253 92362
G.3 13825 15072
G.2 68938
G.1 74163
ĐB 286853
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 2/5/2021

Giải XSKG
»
XSKG 2/5/2021
G.8 58
G.7 469
G.6 9352 7562 8190
G.5 0517
G.4 16928 93515 41599 70792 79955 71107 31070
G.3 78700 60284
G.2 05888
G.1 98074
ĐB 070840
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 25/4/2021

Giải XSKG
»
XSKG 25/4/2021
G.8 51
G.7 441
G.6 1800 4528 3289
G.5 6158
G.4 83537 37267 23367 04989 21092 18150 31962
G.3 13085 44780
G.2 05520
G.1 94032
ĐB 171733
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 18/4/2021

Giải XSKG
»
XSKG 18/4/2021
G.8 80
G.7 025
G.6 7886 8057 5674
G.5 8885
G.4 60491 40300 34343 75675 95919 18467 91287
G.3 73811 74266
G.2 20780
G.1 81349
ĐB 168067
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 11/4/2021

Giải XSKG
»
XSKG 11/4/2021
G.8 57
G.7 945
G.6 4706 2535 9625
G.5 2197
G.4 27264 25870 76670 79921 63121 59588 93815
G.3 41079 50934
G.2 33144
G.1 94379
ĐB 070886
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 4/4/2021

Giải XSKG
»
XSKG 4/4/2021
G.8 88
G.7 942
G.6 0151 9067 2015
G.5 4832
G.4 36362 56560 77282 54464 18164 50213 75157
G.3 89630 00479
G.2 57939
G.1 91501
ĐB 090775
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 28/3/2021

Giải XSKG
»
XSKG 28/3/2021
G.8 51
G.7 051
G.6 6422 8453 4408
G.5 4731
G.4 25755 22376 18093 11054 52720 85029 80335
G.3 02973 21969
G.2 26575
G.1 13774
ĐB 583400
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 21/3/2021

Giải XSKG
»
XSKG 21/3/2021
G.8 17
G.7 871
G.6 3057 8837 3316
G.5 9919
G.4 39900 29385 24736 10687 42075 31783 46568
G.3 60719 09273
G.2 85456
G.1 15475
ĐB 370239
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 14/3/2021

Giải XSKG
»
XSKG 14/3/2021
G.8 79
G.7 767
G.6 8973 3204 9829
G.5 1675
G.4 93042 37875 42940 31105 36756 17631 40034
G.3 68357 21199
G.2 80185
G.1 38555
ĐB 367938
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 7/3/2021

Giải XSKG
»
XSKG 7/3/2021
G.8 43
G.7 886
G.6 4882 8324 4104
G.5 8752
G.4 54388 14398 31869 21328 43593 74917 58842
G.3 01543 02068
G.2 18435
G.1 54631
ĐB 710546
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 28/2/2021

Giải XSKG
»
XSKG 28/2/2021
G.8 84
G.7 219
G.6 2777 0116 9859
G.5 5675
G.4 01068 53634 18249 86670 36206 37880 33675
G.3 55503 13633
G.2 38277
G.1 55708
ĐB 129938
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 21/2/2021

Giải XSKG
»
XSKG 21/2/2021
G.8 67
G.7 446
G.6 8144 4673 6508
G.5 3923
G.4 10589 92844 68581 82463 38060 32438 51524
G.3 62815 40661
G.2 36982
G.1 96521
ĐB 153955
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 14/2/2021

Giải XSKG
»
XSKG 14/2/2021
G.8 28
G.7 615
G.6 1978 3979 7694
G.5 6656
G.4 54546 62258 80691 34826 11439 11673 53871
G.3 28682 32345
G.2 09950
G.1 06308
ĐB 270324
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 7/2/2021

Giải XSKG
»
XSKG 7/2/2021
G.8 13
G.7 178
G.6 6128 5773 4905
G.5 4396
G.4 98249 41449 30195 63093 44220 23848 86605
G.3 62351 60237
G.2 54224
G.1 65146
ĐB 547672
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 31/1/2021

Giải XSKG
»
XSKG 31/1/2021
G.8 52
G.7 673
G.6 3376 3548 0941
G.5 8808
G.4 41632 19674 74484 87255 70267 29529 15787
G.3 79286 21062
G.2 03280
G.1 36350
ĐB 131194
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 24/1/2021

Giải XSKG
»
XSKG 24/1/2021
G.8 58
G.7 633
G.6 5761 4213 8699
G.5 8126
G.4 43387 44456 43373 33939 32567 65010 75665
G.3 15751 02213
G.2 73791
G.1 23220
ĐB 790813
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 17/1/2021

Giải XSKG
»
XSKG 17/1/2021
G.8 26
G.7 080
G.6 5810 6451 8553
G.5 3387
G.4 42439 77273 45530 41808 61692 27732 09767
G.3 31117 99654
G.2 14929
G.1 14207
ĐB 763087
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 10/1/2021

Giải XSKG
»
XSKG 10/1/2021
G.8 44
G.7 741
G.6 3914 6841 3648
G.5 0930
G.4 45814 69385 52121 31220 96543 78640 99267
G.3 21223 91180
G.2 36616
G.1 06105
ĐB 661092
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 3/1/2021

Giải XSKG
»
XSKG 3/1/2021
G.8 76
G.7 852
G.6 4224 5358 5571
G.5 8440
G.4 33674 41793 69079 41066 98513 67873 49480
G.3 98788 36481
G.2 23413
G.1 53732
ĐB 366980
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 27/12/2020

Giải XSKG
»
XSKG 27/12/2020
G.8 74
G.7 116
G.6 9578 2920 2898
G.5 4468
G.4 53246 48285 00887 61927 49393 08151 72901
G.3 70793 89569
G.2 87659
G.1 42416
ĐB 885252
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 20/12/2020

Giải XSKG
»
XSKG 20/12/2020
G.8 99
G.7 387
G.6 5262 3998 2293
G.5 4677
G.4 82305 71967 05515 32694 67116 11079 46072
G.3 21620 63206
G.2 90677
G.1 17063
ĐB 287825
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 13/12/2020

Giải XSKG
»
XSKG 13/12/2020
G.8 58
G.7 056
G.6 2846 6812 4044
G.5 2660
G.4 82298 12479 62693 31190 80406 89737 59315
G.3 70048 20088
G.2 26554
G.1 68293
ĐB 899104
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Kiên Giang

XSKG 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Kiên Giang 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSKG 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Kiên Giang 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSKG trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.