XSKG 30 Ngày - Kết Quả XSKG 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSKG NGÀY 4/6/2023

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 4/6/2023
G.818
G.7097
G.6837430701797
G.57153
G.492356561263510131635611855827106277
G.33161426630
G.273891
G.158346
ĐB853973
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 4/6/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Dự đoán soi cầu xổ số Kiên Giang

SXKG NGÀY 28/5/2023

SXKGChủ Nhật
»
XSKG 28/5/2023
G.886
G.7308
G.6117871559156
G.52825
G.477143714584245822137124563227314888
G.34797068530
G.265910
G.135048
ĐB077788
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 28/5/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Kiên Giang NGÀY 21/5/2023

G.858
G.7592
G.6162479109824
G.52892
G.401440254616745727314478567785523230
G.31510705250
G.250054
G.140813
ĐB164268
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 21/5/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSKG NGÀY 14/5/2023

KQXSKGChủ Nhật
»
XSKG 14/5/2023
G.878
G.7487
G.6197682063100
G.52347
G.478568050282173584727879343464653483
G.31007818967
G.237150
G.132242
ĐB381832
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 14/5/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Kiên Giang NGÀY 7/5/2023

G.849
G.7988
G.6989358049407
G.58283
G.461560990619921204485770899811791609
G.38940365945
G.296835
G.176555
ĐB405776
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 7/5/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKG NGÀY 30/4/2023

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 30/4/2023
G.863
G.7643
G.6382230384490
G.55066
G.405123407726895140971259874724810844
G.31607163057
G.209543
G.105528
ĐB820158
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 30/4/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXKG NGÀY 23/4/2023

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 23/4/2023
G.892
G.7876
G.6658890479899
G.51029
G.439583588351155496631861281016339149
G.37234824223
G.266889
G.116966
ĐB038472
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 23/4/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Kiên Giang NGÀY 16/4/2023

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 16/4/2023
G.802
G.7727
G.6094757348879
G.52011
G.408453288379306223717041845077043103
G.34277079552
G.286496
G.144975
ĐB377984
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 16/4/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSKG NGÀY 9/4/2023

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 9/4/2023
G.848
G.7577
G.6709432519045
G.51247
G.411477541134050501162536684958529987
G.33757620063
G.255354
G.199081
ĐB735108
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 9/4/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Kiên Giang NGÀY 2/4/2023

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 2/4/2023
G.844
G.7665
G.6359767881166
G.53448
G.400883792971168877111611382861007980
G.35090279688
G.247262
G.117164
ĐB775410
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 2/4/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKG NGÀY 26/3/2023

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 26/3/2023
G.863
G.7737
G.6400762768610
G.51876
G.472362178679999499631201046310693851
G.30910806101
G.253998
G.131654
ĐB316798
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 26/3/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXKG NGÀY 19/3/2023

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 19/3/2023
G.845
G.7241
G.6812498960744
G.54256
G.463664323857292076027039795007387653
G.39230951991
G.272489
G.129997
ĐB260971
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 19/3/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Kiên Giang NGÀY 12/3/2023

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 12/3/2023
G.833
G.7393
G.6296441110424
G.58667
G.496296514422352181910380968560441864
G.31494326772
G.271971
G.117501
ĐB901288
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 12/3/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSKG NGÀY 5/3/2023

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 5/3/2023
G.866
G.7544
G.6000154478261
G.50697
G.420268571762450499857076742463757249
G.34101967480
G.238251
G.186383
ĐB880768
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 5/3/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Kiên Giang NGÀY 26/2/2023

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 26/2/2023
G.881
G.7047
G.6800252049685
G.52865
G.417962808880697525512487747282779355
G.31475655845
G.295572
G.130593
ĐB069045
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 26/2/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKG NGÀY 19/2/2023

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 19/2/2023
G.846
G.7037
G.6309436155892
G.57306
G.484260431822451022499570936417499041
G.33641362049
G.204058
G.114781
ĐB006475
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 19/2/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXKG NGÀY 12/2/2023

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 12/2/2023
G.855
G.7027
G.6540436927555
G.57224
G.451511047969713129499458222298829249
G.30525678361
G.261347
G.152770
ĐB038474
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 12/2/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Kiên Giang NGÀY 5/2/2023

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 5/2/2023
G.856
G.7448
G.6503153684825
G.51098
G.462408947282097318734285445962436073
G.33318016851
G.293223
G.166692
ĐB654868
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 5/2/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSKG NGÀY 29/1/2023

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 29/1/2023
G.864
G.7749
G.6801872311820
G.58530
G.418551407608358300361556739917840171
G.36383612901
G.293357
G.136163
ĐB201243
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 29/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Kiên Giang NGÀY 22/1/2023

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 22/1/2023
G.899
G.7356
G.6481209487517
G.50290
G.467998124433539425392989396973054892
G.31058605172
G.218434
G.174636
ĐB332403
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 22/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKG NGÀY 15/1/2023

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 15/1/2023
G.880
G.7482
G.6174604665869
G.51904
G.430076888328183200454482643368877145
G.33808687725
G.252814
G.127423
ĐB515546
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 15/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXKG NGÀY 8/1/2023

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 8/1/2023
G.828
G.7124
G.6140028693021
G.59267
G.462746445567931707016812740595384765
G.38933184056
G.262855
G.181332
ĐB140182
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 8/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Kiên Giang NGÀY 1/1/2023

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 1/1/2023
G.864
G.7528
G.6263650295020
G.57486
G.476611294331319891143950076959935731
G.34406779309
G.245354
G.113089
ĐB104380
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 1/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSKG NGÀY 25/12/2022

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 25/12/2022
G.825
G.7674
G.6948895510754
G.59479
G.444154162307903569626951378018987317
G.39258659327
G.255393
G.128866
ĐB845155
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 25/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Kiên Giang NGÀY 18/12/2022

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 18/12/2022
G.860
G.7440
G.6335773053161
G.58597
G.498154774112935334116938068978749418
G.30370020858
G.257985
G.113145
ĐB480954
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 18/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKG NGÀY 11/12/2022

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 11/12/2022
G.866
G.7630
G.6205978902868
G.57524
G.442532206023749059975867763586896978
G.32890974579
G.236961
G.158658
ĐB718871
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 11/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXKG NGÀY 4/12/2022

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 4/12/2022
G.843
G.7564
G.6360468826607
G.50655
G.431071424986697171588792053263049996
G.37617218120
G.262651
G.118321
ĐB410089
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 4/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Kiên Giang NGÀY 27/11/2022

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 27/11/2022
G.867
G.7866
G.6457164266705
G.57982
G.492509344899164504083365671210657238
G.33697728973
G.256054
G.142499
ĐB515051
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 27/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSKG NGÀY 20/11/2022

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 20/11/2022
G.882
G.7905
G.6275999859389
G.55773
G.475349496661990187836930239135147269
G.32299360368
G.273570
G.194935
ĐB719984
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 20/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Kiên Giang NGÀY 13/11/2022

XSKGChủ Nhật
»
XSKG 13/11/2022
G.801
G.7144
G.6990059711999
G.57303
G.410037101605829417330747429278315120
G.31420150408
G.227681
G.132250
ĐB928658
0123456789
Bảng thống kê loto XSKG 13/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSKG 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Kiên Giang 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSKG 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Kiên Giang 30 ngày gần nhất.

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSKG trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.