XSKG 30 Ngày - Kết Quả XSKG 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 15/5/2022

Giải XSKG
»
XSKG 15/5/2022
G.8 54
G.7 741
G.6 4257 9293 1093
G.5 7102
G.4 67340 06776 44849 73147 00375 85117 36077
G.3 98457 46656
G.2 42192
G.1 19873
ĐB 797080
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 8/5/2022

Giải XSKG
»
XSKG 8/5/2022
G.8 25
G.7 943
G.6 0601 1058 7636
G.5 5543
G.4 12570 33945 10073 82194 93994 64659 38974
G.3 89425 99702
G.2 94052
G.1 75833
ĐB 221379
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 1/5/2022

Giải XSKG
»
XSKG 1/5/2022
G.8 85
G.7 798
G.6 3114 8605 0086
G.5 7343
G.4 33123 03004 95666 85168 61161 68859 51729
G.3 39445 51587
G.2 31021
G.1 06930
ĐB 667024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 24/4/2022

Giải XSKG
»
XSKG 24/4/2022
G.8 53
G.7 196
G.6 2795 0437 0929
G.5 3436
G.4 72028 72374 36158 99285 77167 56693 53253
G.3 68786 82462
G.2 18438
G.1 82625
ĐB 389468
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 17/4/2022

Giải XSKG
»
XSKG 17/4/2022
G.8 66
G.7 909
G.6 2058 5064 3692
G.5 5583
G.4 12182 20456 99580 50537 91311 57396 69715
G.3 68139 35345
G.2 11102
G.1 63437
ĐB 077175
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 10/4/2022

Giải XSKG
»
XSKG 10/4/2022
G.8 87
G.7 880
G.6 2332 1538 1827
G.5 3354
G.4 51994 99907 78234 33420 89136 64840 76281
G.3 41407 02086
G.2 42964
G.1 66056
ĐB 020845
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 3/4/2022

Giải XSKG
»
XSKG 3/4/2022
G.8 05
G.7 909
G.6 2198 8874 2107
G.5 0648
G.4 62917 71259 19961 45569 83701 90625 06162
G.3 50974 54309
G.2 82743
G.1 57699
ĐB 579086
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 27/3/2022

Giải XSKG
»
XSKG 27/3/2022
G.8 29
G.7 261
G.6 1371 9791 1654
G.5 1078
G.4 70592 60657 27038 72620 19122 31421 10480
G.3 34214 18050
G.2 93375
G.1 27204
ĐB 248518
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 20/3/2022

Giải XSKG
»
XSKG 20/3/2022
G.8 90
G.7 838
G.6 7108 4152 9876
G.5 6517
G.4 45113 70151 97346 04491 44803 01172 87951
G.3 49637 20991
G.2 86786
G.1 91393
ĐB 911105
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 13/3/2022

Giải XSKG
»
XSKG 13/3/2022
G.8 39
G.7 266
G.6 0866 0545 1882
G.5 1939
G.4 58650 12698 17124 43984 77117 77299 58189
G.3 14603 86771
G.2 33432
G.1 85734
ĐB 179135
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 6/3/2022

Giải XSKG
»
XSKG 6/3/2022
G.8 99
G.7 701
G.6 4465 2518 4724
G.5 4123
G.4 18689 87416 73973 30848 77166 49382 98458
G.3 58131 65385
G.2 77076
G.1 96450
ĐB 867733
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 27/2/2022

Giải XSKG
»
XSKG 27/2/2022
G.8 18
G.7 057
G.6 3787 5901 2598
G.5 4357
G.4 60337 81296 54642 04314 46352 66521 81870
G.3 39640 34391
G.2 45415
G.1 75547
ĐB 744510
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 20/2/2022

Giải XSKG
»
XSKG 20/2/2022
G.8 82
G.7 789
G.6 6139 3593 2957
G.5 3739
G.4 18316 27095 26084 06084 04744 71904 05448
G.3 18255 55868
G.2 59484
G.1 46484
ĐB 039729
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 13/2/2022

Giải XSKG
»
XSKG 13/2/2022
G.8 06
G.7 714
G.6 5843 4042 6199
G.5 1343
G.4 94437 19369 27330 16115 00566 54058 82197
G.3 52103 27849
G.2 54544
G.1 14061
ĐB 435441
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 6/2/2022

Giải XSKG
»
XSKG 6/2/2022
G.8 10
G.7 981
G.6 0092 7611 9801
G.5 0671
G.4 17299 29733 29237 58623 96669 81721 52428
G.3 22362 24956
G.2 28028
G.1 70245
ĐB 266372
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 30/1/2022

Giải XSKG
»
XSKG 30/1/2022
G.8 45
G.7 731
G.6 6086 9336 8260
G.5 5349
G.4 12646 98997 63207 20916 68324 42634 53730
G.3 63814 47624
G.2 58028
G.1 40142
ĐB 529533
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 23/1/2022

Giải XSKG
»
XSKG 23/1/2022
G.8 73
G.7 921
G.6 9037 7262 0494
G.5 5358
G.4 92285 27741 44475 94691 93416 80694 26087
G.3 88776 95438
G.2 61602
G.1 03603
ĐB 867486
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 16/1/2022

Giải XSKG
»
XSKG 16/1/2022
G.8 77
G.7 730
G.6 3320 6210 1307
G.5 5905
G.4 25480 80319 80887 68251 32540 52112 92558
G.3 03532 09967
G.2 45935
G.1 89326
ĐB 635811
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 9/1/2022

Giải XSKG
»
XSKG 9/1/2022
G.8 62
G.7 966
G.6 6123 4656 4390
G.5 2189
G.4 79255 45174 22017 26485 36097 96806 69577
G.3 27070 83446
G.2 60728
G.1 88754
ĐB 959125
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 2/1/2022

Giải XSKG
»
XSKG 2/1/2022
G.8 67
G.7 412
G.6 3734 1168 2379
G.5 0718
G.4 01120 27795 00864 74973 93429 88112 31432
G.3 55135 35911
G.2 74196
G.1 03264
ĐB 243063
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 26/12/2021

Giải XSKG
»
XSKG 26/12/2021
G.8 59
G.7 462
G.6 5322 4872 9244
G.5 0589
G.4 98343 10207 17538 31934 57615 59300 71064
G.3 92955 07697
G.2 87176
G.1 16159
ĐB 404086
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 19/12/2021

Giải XSKG
»
XSKG 19/12/2021
G.8 31
G.7 773
G.6 8115 2365 5787
G.5 9698
G.4 18134 13657 65852 07354 72717 82663 16058
G.3 77789 75784
G.2 28645
G.1 93752
ĐB 970659
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 12/12/2021

Giải XSKG
»
XSKG 12/12/2021
G.8 15
G.7 758
G.6 7721 2919 0757
G.5 1697
G.4 72852 72780 69684 48309 85828 80252 53927
G.3 10422 33212
G.2 89906
G.1 45057
ĐB 162134
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 5/12/2021

Giải XSKG
»
XSKG 5/12/2021
G.8 44
G.7 399
G.6 6783 2093 1292
G.5 1934
G.4 01228 55120 30479 72152 69700 14344 58410
G.3 69535 57484
G.2 61045
G.1 32911
ĐB 071262
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 28/11/2021

Giải XSKG
»
XSKG 28/11/2021
G.8 44
G.7 985
G.6 8468 7941 4303
G.5 9446
G.4 37510 38636 95316 86157 09408 53038 43154
G.3 41371 68594
G.2 41947
G.1 97778
ĐB 183054
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 21/11/2021

Giải XSKG
»
XSKG 21/11/2021
G.8 92
G.7 482
G.6 3339 9215 2265
G.5 9287
G.4 09721 65592 31533 67991 34734 11434 66582
G.3 79141 42442
G.2 85444
G.1 58221
ĐB 021374
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 14/11/2021

Giải XSKG
»
XSKG 14/11/2021
G.8 57
G.7 808
G.6 2266 5719 7813
G.5 5535
G.4 18815 05420 68173 10699 73270 05823 44232
G.3 86792 34572
G.2 13006
G.1 37390
ĐB 419817
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 7/11/2021

Giải XSKG
»
XSKG 7/11/2021
G.8 36
G.7 177
G.6 2979 8292 3887
G.5 3377
G.4 24025 07766 10586 75684 70432 38144 33795
G.3 47559 41519
G.2 04819
G.1 22009
ĐB 311230
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 31/10/2021

Giải XSKG
»
XSKG 31/10/2021
G.8 43
G.7 513
G.6 6153 6990 6851
G.5 2039
G.4 91737 43196 19578 64439 31705 17362 72521
G.3 75459 35645
G.2 65225
G.1 36900
ĐB 025806
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 24/10/2021

Giải XSKG
»
XSKG 24/10/2021
G.8 84
G.7 031
G.6 8786 2107 5208
G.5 8687
G.4 57964 62422 81834 61234 17864 93191 78542
G.3 80311 43628
G.2 93940
G.1 62756
ĐB 038848
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Kiên Giang

XSKG 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Kiên Giang 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSKG 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Kiên Giang 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSKG trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.