XSKG 30 Ngày - Kết Quả XSKG 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 25/9/2022

Giải XSKG
»
XSKG 25/9/2022
G.8 84
G.7 391
G.6 7567 9737 9512
G.5 8971
G.4 73475 75319 38079 50194 32302 64304 36983
G.3 86541 92210
G.2 05754
G.1 50255
ĐB 257571
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 18/9/2022

Giải XSKG
»
XSKG 18/9/2022
G.8 21
G.7 222
G.6 1204 0292 8811
G.5 4640
G.4 15823 56475 23302 17054 38507 74239 63897
G.3 22161 98822
G.2 40627
G.1 10876
ĐB 452295
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 11/9/2022

Giải XSKG
»
XSKG 11/9/2022
G.8 64
G.7 540
G.6 9475 7128 1131
G.5 5241
G.4 43582 19836 82725 72748 64225 62587 01052
G.3 76732 13506
G.2 26654
G.1 30497
ĐB 907967
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 4/9/2022

Giải XSKG
»
XSKG 4/9/2022
G.8 88
G.7 925
G.6 7989 4965 6959
G.5 7736
G.4 90639 96783 78938 91917 88033 41169 15514
G.3 33788 63857
G.2 71483
G.1 18018
ĐB 480860
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 28/8/2022

Giải XSKG
»
XSKG 28/8/2022
G.8 73
G.7 455
G.6 9061 3510 9921
G.5 8509
G.4 14892 85731 53802 42507 73946 82191 36279
G.3 77479 52313
G.2 82981
G.1 81072
ĐB 442607
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 21/8/2022

Giải XSKG
»
XSKG 21/8/2022
G.8 48
G.7 592
G.6 2761 2350 2242
G.5 6560
G.4 37750 50122 75385 73355 73503 42286 23921
G.3 62001 79202
G.2 46550
G.1 97537
ĐB 200289
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 14/8/2022

Giải XSKG
»
XSKG 14/8/2022
G.8 92
G.7 797
G.6 2471 3474 1778
G.5 0119
G.4 35718 30602 40102 54723 59782 84905 57921
G.3 00314 24539
G.2 37903
G.1 13693
ĐB 959695
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 7/8/2022

Giải XSKG
»
XSKG 7/8/2022
G.8 21
G.7 364
G.6 3707 8501 9455
G.5 5424
G.4 57739 05786 86047 64239 95628 46485 92111
G.3 55353 19923
G.2 23260
G.1 43821
ĐB 225485
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 31/7/2022

Giải XSKG
»
XSKG 31/7/2022
G.8 59
G.7 052
G.6 9542 0664 5318
G.5 4231
G.4 87629 53250 39475 83268 67352 83028 31827
G.3 44787 92048
G.2 51447
G.1 88043
ĐB 720314
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 24/7/2022

Giải XSKG
»
XSKG 24/7/2022
G.8 33
G.7 441
G.6 8360 7714 2957
G.5 6347
G.4 78880 87592 79381 24917 51913 83059 14573
G.3 36591 33937
G.2 31142
G.1 95715
ĐB 409072
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 17/7/2022

Giải XSKG
»
XSKG 17/7/2022
G.8 51
G.7 557
G.6 5439 9932 0715
G.5 7227
G.4 54660 61837 24544 57835 40336 03874 17389
G.3 84219 56370
G.2 68087
G.1 42993
ĐB 314232
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 10/7/2022

Giải XSKG
»
XSKG 10/7/2022
G.8 22
G.7 634
G.6 4408 0076 0186
G.5 4701
G.4 93483 38989 94954 92409 18886 99930 44284
G.3 44974 31249
G.2 90445
G.1 06007
ĐB 941821
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 3/7/2022

Giải XSKG
»
XSKG 3/7/2022
G.8 17
G.7 308
G.6 5224 3963 4795
G.5 0865
G.4 79123 34433 49072 34264 38798 42935 09557
G.3 43570 89148
G.2 15460
G.1 03110
ĐB 698365
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 26/6/2022

Giải XSKG
»
XSKG 26/6/2022
G.8 24
G.7 777
G.6 7191 8380 6524
G.5 8298
G.4 25702 16656 86737 03920 73196 11313 20351
G.3 60325 97899
G.2 37721
G.1 00957
ĐB 099904
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 19/6/2022

Giải XSKG
»
XSKG 19/6/2022
G.8 52
G.7 543
G.6 6886 1539 2978
G.5 2678
G.4 90978 16680 02592 78733 01522 86156 50057
G.3 74143 59038
G.2 49055
G.1 34085
ĐB 659215
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 12/6/2022

Giải XSKG
»
XSKG 12/6/2022
G.8 54
G.7 860
G.6 4507 4482 8731
G.5 3695
G.4 38394 54972 07310 83484 63786 04546 59748
G.3 21045 99249
G.2 39480
G.1 13659
ĐB 152901
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 5/6/2022

Giải XSKG
»
XSKG 5/6/2022
G.8 33
G.7 671
G.6 6243 2412 6637
G.5 2445
G.4 76598 54040 72211 82813 14821 24714 17657
G.3 69244 90036
G.2 68731
G.1 45058
ĐB 582019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 29/5/2022

Giải XSKG
»
XSKG 29/5/2022
G.8 39
G.7 171
G.6 1015 7022 6647
G.5 4904
G.4 60103 54114 07938 60800 64265 96670 53538
G.3 48222 88922
G.2 09425
G.1 71374
ĐB 615562
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 22/5/2022

Giải XSKG
»
XSKG 22/5/2022
G.8 13
G.7 405
G.6 4244 5418 7676
G.5 3811
G.4 54679 85137 51889 30072 22822 99861 46470
G.3 88302 80370
G.2 44601
G.1 12899
ĐB 042104
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 15/5/2022

Giải XSKG
»
XSKG 15/5/2022
G.8 54
G.7 741
G.6 4257 9293 1093
G.5 7102
G.4 67340 06776 44849 73147 00375 85117 36077
G.3 98457 46656
G.2 42192
G.1 19873
ĐB 797080
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 8/5/2022

Giải XSKG
»
XSKG 8/5/2022
G.8 25
G.7 943
G.6 0601 1058 7636
G.5 5543
G.4 12570 33945 10073 82194 93994 64659 38974
G.3 89425 99702
G.2 94052
G.1 75833
ĐB 221379
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 1/5/2022

Giải XSKG
»
XSKG 1/5/2022
G.8 85
G.7 798
G.6 3114 8605 0086
G.5 7343
G.4 33123 03004 95666 85168 61161 68859 51729
G.3 39445 51587
G.2 31021
G.1 06930
ĐB 667024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 24/4/2022

Giải XSKG
»
XSKG 24/4/2022
G.8 53
G.7 196
G.6 2795 0437 0929
G.5 3436
G.4 72028 72374 36158 99285 77167 56693 53253
G.3 68786 82462
G.2 18438
G.1 82625
ĐB 389468
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 17/4/2022

Giải XSKG
»
XSKG 17/4/2022
G.8 66
G.7 909
G.6 2058 5064 3692
G.5 5583
G.4 12182 20456 99580 50537 91311 57396 69715
G.3 68139 35345
G.2 11102
G.1 63437
ĐB 077175
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 10/4/2022

Giải XSKG
»
XSKG 10/4/2022
G.8 87
G.7 880
G.6 2332 1538 1827
G.5 3354
G.4 51994 99907 78234 33420 89136 64840 76281
G.3 41407 02086
G.2 42964
G.1 66056
ĐB 020845
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 3/4/2022

Giải XSKG
»
XSKG 3/4/2022
G.8 05
G.7 909
G.6 2198 8874 2107
G.5 0648
G.4 62917 71259 19961 45569 83701 90625 06162
G.3 50974 54309
G.2 82743
G.1 57699
ĐB 579086
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 27/3/2022

Giải XSKG
»
XSKG 27/3/2022
G.8 29
G.7 261
G.6 1371 9791 1654
G.5 1078
G.4 70592 60657 27038 72620 19122 31421 10480
G.3 34214 18050
G.2 93375
G.1 27204
ĐB 248518
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 20/3/2022

Giải XSKG
»
XSKG 20/3/2022
G.8 90
G.7 838
G.6 7108 4152 9876
G.5 6517
G.4 45113 70151 97346 04491 44803 01172 87951
G.3 49637 20991
G.2 86786
G.1 91393
ĐB 911105
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 13/3/2022

Giải XSKG
»
XSKG 13/3/2022
G.8 39
G.7 266
G.6 0866 0545 1882
G.5 1939
G.4 58650 12698 17124 43984 77117 77299 58189
G.3 14603 86771
G.2 33432
G.1 85734
ĐB 179135
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN Chủ nhật
»
XSMN 6/3/2022

Giải XSKG
»
XSKG 6/3/2022
G.8 99
G.7 701
G.6 4465 2518 4724
G.5 4123
G.4 18689 87416 73973 30848 77166 49382 98458
G.3 58131 65385
G.2 77076
G.1 96450
ĐB 867733
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Kiên Giang

XSKG 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Kiên Giang 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSKG 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Kiên Giang 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSKG trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.