XSQNG 30 Ngày - Kết Quả XSQNG 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 14/5/2022

Giải XSQNG
»
XSQNG 14/5/2022
G.8 68
G.7 017
G.6 4956 9468 4750
G.5 0889
G.4 64180 11680 46782 91487 30008 83936 17637
G.3 81519 25080
G.2 95880
G.1 89111
ĐB 042146
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 7/5/2022

Giải XSQNG
»
XSQNG 7/5/2022
G.8 52
G.7 702
G.6 0360 2259 0773
G.5 8583
G.4 30589 15231 85824 06735 06471 26404 78621
G.3 97362 53505
G.2 83639
G.1 08191
ĐB 109725
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 30/4/2022

Giải XSQNG
»
XSQNG 30/4/2022
G.8 73
G.7 671
G.6 5929 4236 9223
G.5 0238
G.4 32559 74219 28593 77312 34299 34853 56450
G.3 24304 83804
G.2 31054
G.1 40819
ĐB 599053
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 23/4/2022

Giải XSQNG
»
XSQNG 23/4/2022
G.8 46
G.7 474
G.6 3834 1159 2709
G.5 7911
G.4 36468 20768 76576 22285 11690 86350 67568
G.3 44557 29002
G.2 98634
G.1 60680
ĐB 804560
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 16/4/2022

Giải XSQNG
»
XSQNG 16/4/2022
G.8 20
G.7 190
G.6 6119 5489 7949
G.5 4803
G.4 31230 32968 28492 11443 44575 52195 97730
G.3 74048 87752
G.2 40770
G.1 23214
ĐB 979643
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 9/4/2022

Giải XSQNG
»
XSQNG 9/4/2022
G.8 38
G.7 569
G.6 9103 7526 9048
G.5 5669
G.4 24267 83419 27337 14021 52313 78512 26070
G.3 13337 61620
G.2 60092
G.1 40993
ĐB 301890
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 2/4/2022

Giải XSQNG
»
XSQNG 2/4/2022
G.8 92
G.7 751
G.6 3992 2198 9255
G.5 2476
G.4 93201 21167 79268 06092 36763 99360 83976
G.3 10070 35409
G.2 47030
G.1 63790
ĐB 850844
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 26/3/2022

Giải XSQNG
»
XSQNG 26/3/2022
G.8 86
G.7 959
G.6 7642 5040 3739
G.5 0052
G.4 36764 24304 11877 59158 15860 78101 84981
G.3 31474 63326
G.2 74120
G.1 16111
ĐB 198095
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 19/3/2022

Giải XSQNG
»
XSQNG 19/3/2022
G.8 49
G.7 382
G.6 2493 7353 4228
G.5 2958
G.4 02402 58800 60634 41650 71771 28483 53959
G.3 07000 13109
G.2 31288
G.1 52983
ĐB 301671
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 12/3/2022

Giải XSQNG
»
XSQNG 12/3/2022
G.8 40
G.7 197
G.6 1403 1544 7061
G.5 9470
G.4 79560 58414 96336 93892 97898 35931 83730
G.3 47909 26420
G.2 50470
G.1 04673
ĐB 348724
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 5/3/2022

Giải XSQNG
»
XSQNG 5/3/2022
G.8 94
G.7 896
G.6 8052 9270 3658
G.5 3299
G.4 77082 86849 46159 18464 29664 63526 40114
G.3 72419 82810
G.2 26601
G.1 23773
ĐB 816278
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 26/2/2022

Giải XSQNG
»
XSQNG 26/2/2022
G.8 75
G.7 512
G.6 2223 0011 2887
G.5 3648
G.4 46864 62057 50586 29386 38552 69048 09260
G.3 20767 36566
G.2 72631
G.1 23129
ĐB 323451
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 19/2/2022

Giải XSQNG
»
XSQNG 19/2/2022
G.8 86
G.7 875
G.6 0856 6213 2941
G.5 1721
G.4 65233 74283 15586 06235 76145 63612 36625
G.3 51218 61208
G.2 72388
G.1 32831
ĐB 003694
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 12/2/2022

Giải XSQNG
»
XSQNG 12/2/2022
G.8 65
G.7 863
G.6 4209 0985 8948
G.5 6291
G.4 84697 01147 44227 80312 42992 26937 59970
G.3 04300 07505
G.2 85462
G.1 25044
ĐB 197889
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 5/2/2022

Giải XSQNG
»
XSQNG 5/2/2022
G.8 83
G.7 508
G.6 3499 2196 8111
G.5 9705
G.4 87921 44079 77767 44608 44084 15418 42555
G.3 39454 83251
G.2 48752
G.1 23427
ĐB 481894
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 29/1/2022

Giải XSQNG
»
XSQNG 29/1/2022
G.8 14
G.7 408
G.6 6198 7061 0031
G.5 3754
G.4 83378 63738 66335 39454 45407 78720 52841
G.3 73757 29379
G.2 50472
G.1 84273
ĐB 930165
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 22/1/2022

Giải XSQNG
»
XSQNG 22/1/2022
G.8 59
G.7 433
G.6 3039 2135 0746
G.5 6396
G.4 63395 16207 37421 60988 62625 58029 12275
G.3 96394 21490
G.2 77705
G.1 09556
ĐB 479618
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 15/1/2022

Giải XSQNG
»
XSQNG 15/1/2022
G.8 90
G.7 389
G.6 6512 0330 7302
G.5 1654
G.4 16803 08748 79557 50776 13696 71964 81977
G.3 18906 44541
G.2 11882
G.1 31580
ĐB 620947
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 8/1/2022

Giải XSQNG
»
XSQNG 8/1/2022
G.8 79
G.7 080
G.6 0565 7535 5430
G.5 5027
G.4 40547 64173 38268 48975 96122 67707 48046
G.3 33865 66236
G.2 57552
G.1 50413
ĐB 811308
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 1/1/2022

Giải XSQNG
»
XSQNG 1/1/2022
G.8 16
G.7 630
G.6 2537 3870 0236
G.5 7703
G.4 53521 85182 90598 45090 37120 55639 77228
G.3 17050 23756
G.2 03419
G.1 41964
ĐB 202864
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 25/12/2021

Giải XSQNG
»
XSQNG 25/12/2021
G.8 72
G.7 323
G.6 4935 0703 9483
G.5 7442
G.4 45594 68218 95397 98764 78331 05970 82287
G.3 05337 93779
G.2 14115
G.1 06335
ĐB 762003
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 18/12/2021

Giải XSQNG
»
XSQNG 18/12/2021
G.8 33
G.7 677
G.6 7978 0927 0036
G.5 7587
G.4 21319 45442 64310 42754 21787 37727 66363
G.3 89073 42779
G.2 71541
G.1 69335
ĐB 258026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 11/12/2021

Giải XSQNG
»
XSQNG 11/12/2021
G.8 87
G.7 298
G.6 9800 4244 7423
G.5 4487
G.4 35395 18215 05584 34914 73523 95495 51756
G.3 74778 96588
G.2 13975
G.1 85552
ĐB 230328
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 4/12/2021

Giải XSQNG
»
XSQNG 4/12/2021
G.8 22
G.7 090
G.6 5096 5071 5652
G.5 7053
G.4 18228 01873 13354 59137 64785 98788 47510
G.3 18389 60390
G.2 63200
G.1 01938
ĐB 560181
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 27/11/2021

Giải XSQNG
»
XSQNG 27/11/2021
G.8 88
G.7 388
G.6 5034 7556 1341
G.5 6773
G.4 51819 11513 38825 08287 19686 29776 22332
G.3 80739 64378
G.2 86830
G.1 80522
ĐB 812129
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 20/11/2021

Giải XSQNG
»
XSQNG 20/11/2021
G.8 07
G.7 791
G.6 0693 2171 8971
G.5 4578
G.4 62759 38535 65126 82688 19247 47407 08355
G.3 13210 55915
G.2 38399
G.1 06022
ĐB 917844
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 13/11/2021

Giải XSQNG
»
XSQNG 13/11/2021
G.8 34
G.7 125
G.6 7359 3679 4919
G.5 9025
G.4 08261 59501 77293 57764 68582 41502 26113
G.3 90186 39462
G.2 28362
G.1 80747
ĐB 281650
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 6/11/2021

Giải XSQNG
»
XSQNG 6/11/2021
G.8 99
G.7 705
G.6 3034 1351 4220
G.5 9102
G.4 78732 02254 67325 64034 03034 03903 84602
G.3 56216 09696
G.2 61163
G.1 93757
ĐB 217662
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 30/10/2021

Giải XSQNG
»
XSQNG 30/10/2021
G.8 98
G.7 566
G.6 9628 4788 6505
G.5 4655
G.4 00472 32979 71408 60605 24747 87329 25301
G.3 16552 73356
G.2 71693
G.1 25999
ĐB 747354
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 23/10/2021

Giải XSQNG
»
XSQNG 23/10/2021
G.8 54
G.7 380
G.6 6113 5688 0236
G.5 4192
G.4 02528 25697 25663 66961 39279 75055 95045
G.3 37481 50925
G.2 32289
G.1 99072
ĐB 218577
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Quảng Ngãi

XSQNG 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Quảng Ngãi 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSQNG 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Quảng Ngãi 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSQNG trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.