XSTTH 30 Ngày - Kết Quả XSTTH 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 16/5/2022

Giải XSTTH
»
XSTTH 16/5/2022
G.8 99
G.7 497
G.6 4126 8063 5735
G.5 2710
G.4 30057 12693 24796 93550 68563 46531 73589
G.3 58039 72198
G.2 47396
G.1 15548
ĐB 411316
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 9/5/2022

Giải XSTTH
»
XSTTH 9/5/2022
G.8 89
G.7 623
G.6 5611 3801 8714
G.5 8572
G.4 18680 30830 98242 88994 89978 77614 51532
G.3 47032 88516
G.2 29439
G.1 06072
ĐB 072572
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 2/5/2022

Giải XSTTH
»
XSTTH 2/5/2022
G.8 82
G.7 963
G.6 2494 5835 0352
G.5 6621
G.4 06067 10519 02361 47572 13540 38796 85141
G.3 35844 26814
G.2 12412
G.1 83013
ĐB 884963
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 25/4/2022

Giải XSTTH
»
XSTTH 25/4/2022
G.8 34
G.7 420
G.6 1051 4393 0206
G.5 2829
G.4 31679 04800 86287 52017 30920 11276 05598
G.3 23974 80975
G.2 45633
G.1 03543
ĐB 606627
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 18/4/2022

Giải XSTTH
»
XSTTH 18/4/2022
G.8 17
G.7 405
G.6 7044 1257 5482
G.5 2922
G.4 75589 33599 70298 22631 97012 77789 92991
G.3 92893 43533
G.2 09490
G.1 54071
ĐB 997274
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 11/4/2022

Giải XSTTH
»
XSTTH 11/4/2022
G.8 25
G.7 554
G.6 4054 6790 3069
G.5 4915
G.4 90670 25704 07824 98621 82368 65119 30014
G.3 02023 20320
G.2 68320
G.1 17125
ĐB 634690
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 4/4/2022

Giải XSTTH
»
XSTTH 4/4/2022
G.8 60
G.7 150
G.6 2663 0632 9472
G.5 0988
G.4 24270 98863 56890 10614 41130 67217 59164
G.3 00622 25808
G.2 25125
G.1 65732
ĐB 340374
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 28/3/2022

Giải XSTTH
»
XSTTH 28/3/2022
G.8 68
G.7 327
G.6 6590 2164 2891
G.5 9177
G.4 36960 84453 91799 90427 42506 56998 95175
G.3 56417 92960
G.2 51707
G.1 31693
ĐB 385136
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 21/3/2022

Giải XSTTH
»
XSTTH 21/3/2022
G.8 84
G.7 228
G.6 5041 6862 9748
G.5 8366
G.4 33947 58925 16466 10611 34963 08148 81330
G.3 58896 03728
G.2 69334
G.1 46984
ĐB 200769
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 14/3/2022

Giải XSTTH
»
XSTTH 14/3/2022
G.8 54
G.7 746
G.6 9741 6128 9223
G.5 7180
G.4 56233 85591 45595 03506 25342 13262 70330
G.3 17209 05971
G.2 23522
G.1 72397
ĐB 198645
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 7/3/2022

Giải XSTTH
»
XSTTH 7/3/2022
G.8 71
G.7 962
G.6 8021 6429 7337
G.5 5488
G.4 67811 91172 51049 75406 69550 28641 85908
G.3 87640 16154
G.2 47961
G.1 29550
ĐB 291523
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 28/2/2022

Giải XSTTH
»
XSTTH 28/2/2022
G.8 31
G.7 933
G.6 6076 6878 0639
G.5 9950
G.4 07338 92294 07431 89440 95487 69439 02130
G.3 53356 14267
G.2 94806
G.1 62740
ĐB 224640
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 21/2/2022

Giải XSTTH
»
XSTTH 21/2/2022
G.8 60
G.7 252
G.6 9431 0130 9115
G.5 0877
G.4 22054 59000 05577 34542 88551 82212 32721
G.3 20728 09474
G.2 27516
G.1 23031
ĐB 205592
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 14/2/2022

Giải XSTTH
»
XSTTH 14/2/2022
G.8 69
G.7 713
G.6 5135 1466 4755
G.5 2283
G.4 15897 67444 95188 71195 51481 05712 56936
G.3 67899 00025
G.2 44020
G.1 23388
ĐB 586431
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 7/2/2022

Giải XSTTH
»
XSTTH 7/2/2022
G.8 90
G.7 063
G.6 5155 5504 7910
G.5 6031
G.4 48280 73700 88305 92051 92169 93176 94257
G.3 26842 93493
G.2 27548
G.1 42844
ĐB 180428
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 31/1/2022

Giải XSTTH
»
XSTTH 31/1/2022
G.8 05
G.7 358
G.6 4361 7335 7086
G.5 5613
G.4 65600 79337 41127 44493 39290 53854 67914
G.3 28629 90665
G.2 24767
G.1 35093
ĐB 690844
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 24/1/2022

Giải XSTTH
»
XSTTH 24/1/2022
G.8 41
G.7 298
G.6 7369 4742 8482
G.5 7610
G.4 85809 45361 94927 07846 44767 29398 21181
G.3 50422 00292
G.2 41195
G.1 70171
ĐB 087742
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 17/1/2022

Giải XSTTH
»
XSTTH 17/1/2022
G.8 80
G.7 843
G.6 0978 8741 1789
G.5 5849
G.4 19326 10192 39296 33534 55805 16188 66461
G.3 82863 70106
G.2 74923
G.1 83843
ĐB 146131
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 10/1/2022

Giải XSTTH
»
XSTTH 10/1/2022
G.8 72
G.7 322
G.6 2495 6892 2410
G.5 7368
G.4 03854 91225 73312 27374 32285 19712 81884
G.3 87752 60201
G.2 24456
G.1 90341
ĐB 609738
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 3/1/2022

Giải XSTTH
»
XSTTH 3/1/2022
G.8 84
G.7 160
G.6 5058 8686 9722
G.5 2702
G.4 19046 09345 52283 73759 39822 00859 36892
G.3 13611 69267
G.2 73435
G.1 57205
ĐB 490897
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 27/12/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 27/12/2021
G.8 18
G.7 977
G.6 1193 9495 4513
G.5 2284
G.4 54378 12772 45217 82256 30246 24365 15090
G.3 46194 53708
G.2 29937
G.1 96925
ĐB 851469
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 20/12/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 20/12/2021
G.8 52
G.7 407
G.6 1047 7938 3842
G.5 0818
G.4 61578 46736 89445 34087 64659 84855 61685
G.3 28693 42336
G.2 75417
G.1 01480
ĐB 409145
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 13/12/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 13/12/2021
G.8 25
G.7 272
G.6 2732 2356 4625
G.5 3748
G.4 22985 38375 29308 16056 46253 43028 93938
G.3 94245 80868
G.2 93500
G.1 10688
ĐB 057188
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 6/12/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 6/12/2021
G.8 95
G.7 565
G.6 5674 0829 8753
G.5 3296
G.4 51255 70417 21301 55021 07956 38648 89452
G.3 45966 87874
G.2 61787
G.1 95471
ĐB 043048
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 29/11/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 29/11/2021
G.8 51
G.7 644
G.6 6955 9700 2881
G.5 9083
G.4 86868 50539 46280 89046 09222 52807 21709
G.3 89516 90868
G.2 48582
G.1 12281
ĐB 026335
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 22/11/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 22/11/2021
G.8 55
G.7 012
G.6 8555 6931 4651
G.5 8114
G.4 83470 12057 81386 93532 10989 94564 20059
G.3 70852 80495
G.2 45716
G.1 06270
ĐB 488771
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 15/11/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 15/11/2021
G.8 50
G.7 653
G.6 4144 7453 3778
G.5 4772
G.4 31453 75881 53629 76906 62822 89562 08110
G.3 87576 59290
G.2 91263
G.1 54200
ĐB 390800
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 8/11/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 8/11/2021
G.8 90
G.7 608
G.6 8210 3590 7762
G.5 0472
G.4 36177 19501 32869 30214 46537 01656 24165
G.3 53662 21041
G.2 04404
G.1 18180
ĐB 036018
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 1/11/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 1/11/2021
G.8 44
G.7 304
G.6 0018 5833 2944
G.5 2591
G.4 32339 46548 51932 65764 62521 52180 30009
G.3 77928 02535
G.2 57701
G.1 83804
ĐB 992501
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 25/10/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 25/10/2021
G.8 22
G.7 304
G.6 7595 1120 0392
G.5 3128
G.4 90112 79123 67289 97825 04217 55322 87223
G.3 27924 07242
G.2 16563
G.1 18373
ĐB 622726
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Huế

XSTTH 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Huế 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSTTH 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Huế 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSTTH trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.