XSTTH 30 Ngày - Kết Quả XSTTH 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 12/4/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 12/4/2021
G.8 77
G.7 781
G.6 5494 6181 0638
G.5 7321
G.4 16546 42677 15324 31614 60448 00631 76230
G.3 42096 68544
G.2 40017
G.1 45314
ĐB 497572
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 5/4/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 5/4/2021
G.8 29
G.7 099
G.6 7040 7645 3672
G.5 6937
G.4 00644 59817 86789 84013 11777 08385 28852
G.3 62250 26880
G.2 53981
G.1 82805
ĐB 466735
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 29/3/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 29/3/2021
G.8 78
G.7 180
G.6 3072 5895 2427
G.5 7724
G.4 27531 65957 07524 49790 56952 59759 93203
G.3 85111 35110
G.2 69303
G.1 14021
ĐB 945469
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 22/3/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 22/3/2021
G.8 39
G.7 022
G.6 8653 5444 8771
G.5 7914
G.4 05142 63265 52101 19588 12632 16280 42512
G.3 75158 15804
G.2 12140
G.1 79293
ĐB 273600
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 15/3/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 15/3/2021
G.8 61
G.7 159
G.6 2686 3454 5462
G.5 7716
G.4 44284 04561 67169 18813 83373 48404 69166
G.3 55979 24158
G.2 75412
G.1 30659
ĐB 786613
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 8/3/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 8/3/2021
G.8 79
G.7 417
G.6 2776 3103 0734
G.5 2303
G.4 65546 45849 41272 62339 66242 65739 52493
G.3 67810 18098
G.2 15135
G.1 00420
ĐB 307263
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 1/3/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 1/3/2021
G.8 61
G.7 572
G.6 2421 3500 7860
G.5 9548
G.4 86368 28471 92577 87735 38683 72404 57128
G.3 50855 92519
G.2 29467
G.1 36209
ĐB 805286
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 22/2/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 22/2/2021
G.8 64
G.7 747
G.6 4058 3611 9787
G.5 3976
G.4 37053 88733 27703 55807 71990 14935 67683
G.3 73195 33242
G.2 84853
G.1 67286
ĐB 665420
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 15/2/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 15/2/2021
G.8 04
G.7 655
G.6 4054 6315 7466
G.5 5456
G.4 42070 70895 62630 21143 87797 94413 04146
G.3 22125 33324
G.2 43982
G.1 42681
ĐB 741223
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 8/2/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 8/2/2021
G.8 33
G.7 251
G.6 8972 6773 8219
G.5 3184
G.4 53218 17591 84772 48466 57843 63882 72045
G.3 67583 98976
G.2 82557
G.1 21638
ĐB 400289
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 1/2/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 1/2/2021
G.8 69
G.7 769
G.6 9407 1157 9749
G.5 2052
G.4 60121 44619 30467 12988 16065 56863 23391
G.3 91961 24094
G.2 69584
G.1 20673
ĐB 197979
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 25/1/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 25/1/2021
G.8 78
G.7 588
G.6 5914 8924 0403
G.5 5902
G.4 57074 26239 71810 94659 17134 38222 85699
G.3 64624 71994
G.2 52399
G.1 44828
ĐB 142954
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 18/1/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 18/1/2021
G.8 89
G.7 052
G.6 9661 1499 6108
G.5 3544
G.4 30108 20633 62939 75521 14156 72257 57828
G.3 25176 25620
G.2 78351
G.1 68470
ĐB 103791
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 11/1/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 11/1/2021
G.8 80
G.7 120
G.6 3774 0339 5988
G.5 5948
G.4 69717 88728 08362 27136 16643 65550 62519
G.3 82744 43600
G.2 09434
G.1 47687
ĐB 234196
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 4/1/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 4/1/2021
G.8 70
G.7 901
G.6 5339 6916 5558
G.5 7835
G.4 61013 71418 54618 36026 23462 91879 34151
G.3 83028 84272
G.2 97736
G.1 14712
ĐB 328464
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 28/12/2020

Giải XSTTH
»
XSTTH 28/12/2020
G.8 87
G.7 251
G.6 8027 6681 1295
G.5 9537
G.4 24470 00258 49392 43830 12472 41741 38392
G.3 81612 51491
G.2 21806
G.1 67724
ĐB 293480
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 21/12/2020

Giải XSTTH
»
XSTTH 21/12/2020
G.8 31
G.7 208
G.6 5993 0847 7614
G.5 7206
G.4 21590 68885 46329 46357 64059 68497 58583
G.3 43404 09093
G.2 82651
G.1 09385
ĐB 917885
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 14/12/2020

Giải XSTTH
»
XSTTH 14/12/2020
G.8 16
G.7 260
G.6 8683 0201 6723
G.5 5503
G.4 56132 01380 13418 72247 63176 77676 34133
G.3 10427 95790
G.2 39725
G.1 91391
ĐB 145340
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 7/12/2020

Giải XSTTH
»
XSTTH 7/12/2020
G.8 58
G.7 544
G.6 8524 9515 3932
G.5 4742
G.4 79568 98613 37177 21779 77239 09110 22277
G.3 26836 77138
G.2 44135
G.1 95212
ĐB 993511
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 30/11/2020

Giải XSTTH
»
XSTTH 30/11/2020
G.8 94
G.7 257
G.6 4531 2248 7777
G.5 5170
G.4 35306 42425 94297 39187 52863 94220 90273
G.3 74285 08708
G.2 42696
G.1 99600
ĐB 927731
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 23/11/2020

Giải XSTTH
»
XSTTH 23/11/2020
G.8 62
G.7 630
G.6 4493 4821 5728
G.5 9343
G.4 00723 60233 74407 47220 12325 28989 06857
G.3 55183 12621
G.2 14315
G.1 16747
ĐB 056098
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 16/11/2020

Giải XSTTH
»
XSTTH 16/11/2020
G.8 53
G.7 367
G.6 8999 7011 2269
G.5 9418
G.4 95652 88224 95739 71528 99795 02372 26485
G.3 69331 92273
G.2 16029
G.1 01043
ĐB 774014
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 9/11/2020

Giải XSTTH
»
XSTTH 9/11/2020
G.8 37
G.7 761
G.6 9400 9386 2677
G.5 7259
G.4 92491 60039 12264 09716 73741 37493 41991
G.3 37084 95269
G.2 58775
G.1 57782
ĐB 886801
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 2/11/2020

Giải XSTTH
»
XSTTH 2/11/2020
G.8 56
G.7 270
G.6 8032 5957 3772
G.5 3129
G.4 59820 37042 00756 24912 24848 70543 52232
G.3 43862 17613
G.2 35783
G.1 65650
ĐB 900540
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 26/10/2020

Giải XSTTH
»
XSTTH 26/10/2020
G.8 06
G.7 123
G.6 1612 7310 9908
G.5 6576
G.4 04848 77573 10007 18318 53797 12228 13033
G.3 35061 79588
G.2 36860
G.1 07946
ĐB 338929
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 19/10/2020

Giải XSTTH
»
XSTTH 19/10/2020
G.8 71
G.7 921
G.6 1439 8035 8153
G.5 3656
G.4 99353 54049 73861 54180 97802 38456 19120
G.3 25164 84886
G.2 17908
G.1 51933
ĐB 543636
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 12/10/2020

Giải XSTTH
»
XSTTH 12/10/2020
G.8 11
G.7 251
G.6 2896 1061 3297
G.5 5475
G.4 09615 18882 90538 98449 73903 25379 37760
G.3 82408 10136
G.2 23148
G.1 16194
ĐB 884904
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 5/10/2020

Giải XSTTH
»
XSTTH 5/10/2020
G.8 62
G.7 236
G.6 6827 0521 1711
G.5 0581
G.4 79807 45768 87152 55603 62503 84206 71378
G.3 33993 97235
G.2 00708
G.1 75794
ĐB 499092
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 28/9/2020

Giải XSTTH
»
XSTTH 28/9/2020
G.8 17
G.7 380
G.6 4353 2971 2900
G.5 6534
G.4 74220 74049 65810 53906 45549 53278 67371
G.3 40655 89852
G.2 41502
G.1 56660
ĐB 100360
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 21/9/2020

Giải XSTTH
»
XSTTH 21/9/2020
G.8 22
G.7 742
G.6 2056 6294 6794
G.5 0380
G.4 09262 97139 52445 73867 47238 04051 50376
G.3 75466 26248
G.2 74851
G.1 45727
ĐB 465299
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Huế

XSTTH 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Huế 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSTTH 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Huế 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSTTH trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.