XSTTH 30 Ngày - Kết Quả XSTTH 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 25/10/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 25/10/2021
G.8 22
G.7 304
G.6 7595 1120 0392
G.5 3128
G.4 90112 79123 67289 97825 04217 55322 87223
G.3 27924 07242
G.2 16563
G.1 18373
ĐB 622726
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 18/10/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 18/10/2021
G.8 07
G.7 687
G.6 6025 0588 7640
G.5 9536
G.4 53243 13157 51911 64784 40275 32621 95348
G.3 34728 06822
G.2 75309
G.1 53085
ĐB 644064
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 11/10/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 11/10/2021
G.8 53
G.7 797
G.6 3810 2376 9287
G.5 1401
G.4 19868 99585 89107 89315 64459 49125 07534
G.3 46428 40847
G.2 19225
G.1 18279
ĐB 172629
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 4/10/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 4/10/2021
G.8 52
G.7 579
G.6 3003 0245 7955
G.5 3946
G.4 83155 87338 18532 51951 25382 31994 95077
G.3 17422 10760
G.2 06824
G.1 45348
ĐB 934122
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 27/9/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 27/9/2021
G.8 56
G.7 781
G.6 3448 8797 2209
G.5 6758
G.4 82916 84023 46217 07864 15401 82306 65528
G.3 26694 38730
G.2 49593
G.1 23014
ĐB 968629
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 20/9/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 20/9/2021
G.8 99
G.7 149
G.6 0984 0464 4275
G.5 5869
G.4 65383 83045 84591 30730 17738 00735 63317
G.3 38622 35684
G.2 53683
G.1 33316
ĐB 920143
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 13/9/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 13/9/2021
G.8 73
G.7 543
G.6 2986 2068 8493
G.5 9097
G.4 59835 91572 89916 38637 61801 04051 14947
G.3 71340 28694
G.2 59630
G.1 25510
ĐB 825912
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 6/9/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 6/9/2021
G.8 29
G.7 729
G.6 2857 7686 8273
G.5 8044
G.4 13830 28430 12334 88088 11004 65631 66302
G.3 29179 51400
G.2 30339
G.1 04798
ĐB 662001
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 30/8/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 30/8/2021
G.8 76
G.7 556
G.6 7105 8719 8326
G.5 2966
G.4 60610 57486 21207 43766 73833 13805 64691
G.3 75220 62655
G.2 79812
G.1 21753
ĐB 249539
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 23/8/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 23/8/2021
G.8 18
G.7 384
G.6 9850 5041 6378
G.5 5666
G.4 73447 66195 63013 46929 40870 63855 47015
G.3 41140 72878
G.2 46267
G.1 20991
ĐB 759801
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 16/8/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 16/8/2021
G.8 36
G.7 993
G.6 1852 9352 7013
G.5 2611
G.4 51160 16450 93051 06726 08378 80708 41468
G.3 74511 13858
G.2 84928
G.1 39505
ĐB 444589
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 9/8/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 9/8/2021
G.8 56
G.7 188
G.6 8576 0480 3677
G.5 4624
G.4 09502 97759 63823 83412 55000 91358 23795
G.3 47761 04141
G.2 96884
G.1 27903
ĐB 796239
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 26/7/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 26/7/2021
G.8 66
G.7 627
G.6 1829 4012 0569
G.5 7674
G.4 93593 98975 19889 41964 14152 49814 19273
G.3 00298 97377
G.2 05258
G.1 68914
ĐB 692613
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 19/7/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 19/7/2021
G.8 63
G.7 217
G.6 8209 1690 7963
G.5 1535
G.4 85775 07576 90303 63404 10085 01080 26042
G.3 18810 07829
G.2 11166
G.1 97033
ĐB 481060
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 12/7/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 12/7/2021
G.8 61
G.7 680
G.6 6642 9624 0009
G.5 8213
G.4 79903 84814 17916 68890 65240 49610 42542
G.3 35666 05353
G.2 34543
G.1 30964
ĐB 572412
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 5/7/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 5/7/2021
G.8 81
G.7 571
G.6 1073 5691 2089
G.5 1978
G.4 29026 78592 22287 56037 19205 95771 42101
G.3 41542 32580
G.2 93462
G.1 66209
ĐB 391179
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 28/6/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 28/6/2021
G.8 02
G.7 532
G.6 1225 8615 1728
G.5 7845
G.4 38991 58487 01273 38249 68811 18670 95241
G.3 62064 91141
G.2 31850
G.1 80914
ĐB 661578
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 21/6/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 21/6/2021
G.8 93
G.7 976
G.6 7899 9951 4951
G.5 1078
G.4 92324 00222 85365 29294 58460 41609 89959
G.3 33129 45063
G.2 16962
G.1 55099
ĐB 392195
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 14/6/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 14/6/2021
G.8 55
G.7 706
G.6 4316 0986 4730
G.5 5376
G.4 49396 55956 17505 06150 20053 50997 29346
G.3 33940 58216
G.2 97373
G.1 13690
ĐB 004009
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 7/6/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 7/6/2021
G.8 78
G.7 009
G.6 7128 7006 8112
G.5 2014
G.4 39816 60317 04203 89794 95502 14058 53889
G.3 45250 62823
G.2 23260
G.1 47999
ĐB 272181
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 31/5/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 31/5/2021
G.8 62
G.7 592
G.6 6867 6368 2284
G.5 0694
G.4 98860 64836 09249 68565 07973 46882 02120
G.3 04191 32026
G.2 41430
G.1 43144
ĐB 956379
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 24/5/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 24/5/2021
G.8 13
G.7 280
G.6 1679 6538 2540
G.5 0891
G.4 49020 93618 06188 17829 39026 19249 24620
G.3 78344 02689
G.2 01941
G.1 66405
ĐB 013003
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 17/5/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 17/5/2021
G.8 59
G.7 042
G.6 3149 9788 1083
G.5 4555
G.4 89208 32702 58814 79260 41780 21246 62882
G.3 38188 88736
G.2 01971
G.1 09694
ĐB 815543
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 10/5/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 10/5/2021
G.8 27
G.7 769
G.6 3523 6138 2935
G.5 1573
G.4 34245 40500 05466 15643 82586 74362 61175
G.3 64395 05004
G.2 03648
G.1 16656
ĐB 873732
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 3/5/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 3/5/2021
G.8 32
G.7 977
G.6 8518 4067 5821
G.5 4246
G.4 85221 95723 51153 65437 51193 60536 43896
G.3 17550 59880
G.2 22307
G.1 19961
ĐB 676757
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 26/4/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 26/4/2021
G.8 95
G.7 325
G.6 3142 5163 1806
G.5 8848
G.4 26008 45136 73939 50784 16311 56774 89556
G.3 40077 66734
G.2 65943
G.1 85582
ĐB 810103
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 19/4/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 19/4/2021
G.8 89
G.7 767
G.6 9065 5944 4900
G.5 1821
G.4 18007 56740 92328 81731 55677 42532 77035
G.3 69328 78984
G.2 40343
G.1 09937
ĐB 097605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 12/4/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 12/4/2021
G.8 77
G.7 781
G.6 5494 6181 0638
G.5 7321
G.4 16546 42677 15324 31614 60448 00631 76230
G.3 42096 68544
G.2 40017
G.1 45314
ĐB 497572
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 5/4/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 5/4/2021
G.8 29
G.7 099
G.6 7040 7645 3672
G.5 6937
G.4 00644 59817 86789 84013 11777 08385 28852
G.3 62250 26880
G.2 53981
G.1 82805
ĐB 466735
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 29/3/2021

Giải XSTTH
»
XSTTH 29/3/2021
G.8 78
G.7 180
G.6 3072 5895 2427
G.5 7724
G.4 27531 65957 07524 49790 56952 59759 93203
G.3 85111 35110
G.2 69303
G.1 14021
ĐB 945469
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Huế

XSTTH 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Huế 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSTTH 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Huế 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSTTH trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.