Thống kê lô gan Miền Trung

Thống kê lô gan Miền Trung

Thống kê lo gan Miền Trung 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Miền Trung từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
26 11 lần quay 11/01/2021
47 11 lần quay 11/01/2021
96 10 lần quay 12/01/2021
73 8 lần quay 14/01/2021
60 8 lần quay 14/01/2021
53 7 lần quay 15/01/2021
55 7 lần quay 15/01/2021
32 6 lần quay 16/01/2021
66 6 lần quay 16/01/2021
45 6 lần quay 16/01/2021
15 6 lần quay 16/01/2021
80 6 lần quay 16/01/2021
24 6 lần quay 16/01/2021
84 6 lần quay 16/01/2021
85 6 lần quay 16/01/2021
83 6 lần quay 16/01/2021
81 5 lần quay 17/01/2021
25 5 lần quay 17/01/2021
22 5 lần quay 17/01/2021
46 5 lần quay 17/01/2021
94 5 lần quay 17/01/2021
71 5 lần quay 17/01/2021
07 5 lần quay 17/01/2021
28 4 lần quay 18/01/2021
61 4 lần quay 18/01/2021
48 4 lần quay 18/01/2021
56 4 lần quay 18/01/2021
65 4 lần quay 18/01/2021
91 4 lần quay 18/01/2021
70 4 lần quay 18/01/2021
63 3 lần quay 19/01/2021
08 3 lần quay 19/01/2021
90 3 lần quay 19/01/2021
11 3 lần quay 19/01/2021
50 3 lần quay 19/01/2021
37 3 lần quay 19/01/2021
12 3 lần quay 19/01/2021
34 3 lần quay 19/01/2021
58 3 lần quay 19/01/2021
77 2 lần quay 20/01/2021
57 2 lần quay 20/01/2021
49 2 lần quay 20/01/2021
59 2 lần quay 20/01/2021
67 2 lần quay 20/01/2021
95 2 lần quay 20/01/2021
62 2 lần quay 20/01/2021
27 2 lần quay 20/01/2021
30 2 lần quay 20/01/2021
19 2 lần quay 20/01/2021
33 2 lần quay 20/01/2021
35 2 lần quay 20/01/2021
10 2 lần quay 20/01/2021
02 2 lần quay 20/01/2021
23 2 lần quay 20/01/2021
43 2 lần quay 20/01/2021
42 2 lần quay 20/01/2021
40 2 lần quay 20/01/2021
79 1 lần quay 21/01/2021
14 1 lần quay 21/01/2021
82 1 lần quay 21/01/2021
09 1 lần quay 21/01/2021
06 1 lần quay 21/01/2021
86 1 lần quay 21/01/2021
87 1 lần quay 21/01/2021
13 1 lần quay 21/01/2021
88 1 lần quay 21/01/2021
98 1 lần quay 21/01/2021
97 1 lần quay 21/01/2021
01 1 lần quay 21/01/2021
03 1 lần quay 21/01/2021
93 1 lần quay 21/01/2021
92 1 lần quay 21/01/2021
04 1 lần quay 21/01/2021
99 1 lần quay 21/01/2021
05 1 lần quay 21/01/2021
89 1 lần quay 21/01/2021
78 1 lần quay 21/01/2021
16 1 lần quay 21/01/2021
76 1 lần quay 21/01/2021
38 1 lần quay 21/01/2021
29 1 lần quay 21/01/2021
31 1 lần quay 21/01/2021
36 1 lần quay 21/01/2021
54 1 lần quay 21/01/2021
39 1 lần quay 21/01/2021
52 1 lần quay 21/01/2021
51 1 lần quay 21/01/2021
41 1 lần quay 21/01/2021
00 1 lần quay 21/01/2021
64 1 lần quay 21/01/2021
75 1 lần quay 21/01/2021
74 1 lần quay 21/01/2021
17 1 lần quay 21/01/2021
72 1 lần quay 21/01/2021
18 1 lần quay 21/01/2021
69 1 lần quay 21/01/2021
68 1 lần quay 21/01/2021
20 1 lần quay 21/01/2021
21 1 lần quay 21/01/2021
44 1 lần quay 21/01/2021

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
2x 12 ngày 10/01/2021
7x 6 ngày 16/01/2021
6x 6 ngày 16/01/2021
4x 5 ngày 17/01/2021
9x 4 ngày 18/01/2021
1x 3 ngày 19/01/2021
0x 2 ngày 20/01/2021
3x 1 ngày 21/01/2021
8x 1 ngày 21/01/2021
5x 1 ngày 21/01/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x5 20 ngày 02/01/2021
x4 15 ngày 07/01/2021
x3 11 ngày 11/01/2021
x0 7 ngày 15/01/2021
x7 5 ngày 17/01/2021
x9 4 ngày 18/01/2021
x1 3 ngày 19/01/2021
x8 3 ngày 19/01/2021
x2 1 ngày 21/01/2021
x6 1 ngày 21/01/2021