Thống kê XSMN - Thống kê xổ số Miền Nam (30 ngày, theo tuần, theo tháng)

Thống kê XSMN - Thống kê xổ số Miền Nam trong 30 ngày, theo tuần, theo tháng, những cặp số xuất hiện nhiều nhất, lâu không xuất hiện, ra liên tiếp, thống kê đầu đuôi.

Thống kê Miền Nam 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
13/08 19434 13/08 43916 13/08 36226
12/08 53001 12/08 59821 12/08 01340
11/08 52704 11/08 94444 11/08 41533
10/08 67383 10/08 70380 10/08 95602
09/08 41153 09/08 28519 09/08 67289
08/08 69415 08/08 34606 08/08 01652
08/08 55679 07/08 23827 07/08 18511
07/08 67383 06/08 37637 06/08 06608
06/08 63126 05/08 98833 05/08 35718
05/08 99342 04/08 01784 04/08 79163

20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam

Loto Số lần về Loto Số lần về
76 13 lần 50 12 lần
28 9 lần 49 8 lần
79 8 lần 01 8 lần
67 8 lần 77 8 lần
25 8 lần 45 8 lần
83 8 lần 37 8 lần
94 7 lần 80 7 lần
90 7 lần 34 7 lần
85 7 lần 98 7 lần
68 7 lần 39 7 lần

10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam

Con số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
07 8 ngày 06/08/2020
70 7 ngày 07/08/2020
63 6 ngày 08/08/2020
22 5 ngày 09/08/2020
91 5 ngày 09/08/2020
23 5 ngày 09/08/2020
81 5 ngày 09/08/2020
36 4 ngày 10/08/2020
58 4 ngày 10/08/2020
53 4 ngày 10/08/2020

Những cặp số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Nam

56
5 ngày
(8 lần)
59
4 ngày
(15 lần)
54
4 ngày
(7 lần)
12
4 ngày
(11 lần)
70
3 ngày
(11 lần)
71
3 ngày
(12 lần)
69
3 ngày
(5 lần)
75
3 ngày
(10 lần)
01
3 ngày
(15 lần)
23
3 ngày
(14 lần)

Thống kê đầu số loto trong 30 lần quay xổ số Miền Nam

6x 191 lần +191
1x 176 lần +176
7x 173 lần +173
3x 169 lần +169
8x 168 lần +168
2x 167 lần +167
9x 166 lần +166
4x 162 lần +162
5x 161 lần +161
0x 159 lần +159

Thống kê đuôi số loto trong 30 lần quay xổ số Miền Nam

x9 190 lần +190
x4 176 lần +176
x5 174 lần +174
x0 174 lần +174
x2 171 lần +171
x7 169 lần +169
x6 165 lần +165
x8 164 lần +164
x1 162 lần +162
x3 147 lần +147