Thống kê XSMT - Thống kê xổ số Miền Trung (30 ngày, theo tuần, theo tháng)

Thống kê XSMT - Thống kê xổ số Miền Trung trong 30 ngày, theo tuần, theo tháng, những cặp số xuất hiện nhiều nhất, lâu không xuất hiện, ra liên tiếp, thống kê đầu đuôi.

Thống kê Miền Trung 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
15/01 01440 15/01 09178 14/01 41448
14/01 35457 14/01 97912 13/01 35110
13/01 45316 12/01 58791 12/01 42036
11/01 03803 11/01 23496 10/01 70222
10/01 90521 09/01 27962 09/01 34210
09/01 43481 08/01 94102 08/01 65618
07/01 11221 07/01 14054 07/01 40536
06/01 06201 06/01 82123 05/01 23148
05/01 71952 04/01 67482 04/01 32864
03/01 63820 03/01 62464 02/01 97699

20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung

Loto Số lần về Loto Số lần về
14 10 lần 12 10 lần
18 10 lần 09 9 lần
63 9 lần 74 9 lần
25 9 lần 48 9 lần
62 8 lần 03 8 lần
36 8 lần 87 8 lần
86 7 lần 39 7 lần
77 7 lần 44 7 lần
30 7 lần 06 7 lần
53 7 lần 20 7 lần

10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung

Con số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
68 9 ngày 07/01/2021
08 9 ngày 07/01/2021
27 9 ngày 07/01/2021
92 8 ngày 08/01/2021
11 8 ngày 08/01/2021
02 8 ngày 08/01/2021
59 8 ngày 08/01/2021
72 8 ngày 08/01/2021
35 8 ngày 08/01/2021
64 7 ngày 09/01/2021

Những cặp số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Trung

49
5 ngày
(10 lần)
65
4 ngày
(11 lần)
45
4 ngày
(10 lần)
54
4 ngày
(13 lần)
10
4 ngày
(13 lần)
35
4 ngày
(9 lần)
41
4 ngày
(9 lần)
00
3 ngày
(9 lần)
17
3 ngày
(13 lần)
71
3 ngày
(11 lần)

Thống kê đầu số loto trong 30 lần quay xổ số Miền Trung

3x 143 lần +143
8x 137 lần +137
1x 127 lần +127
2x 124 lần +124
6x 121 lần +121
7x 121 lần +121
5x 119 lần +119
9x 119 lần +119
0x 116 lần +116
4x 115 lần +115

Thống kê đuôi số loto trong 30 lần quay xổ số Miền Trung

x4 143 lần +143
x8 136 lần +136
x6 130 lần +130
x7 126 lần +126
x0 123 lần +123
x9 121 lần +121
x5 117 lần +117
x3 117 lần +117
x2 115 lần +115
x1 114 lần +114