Thống kê lô gan XSBP

Thống kê lô gan XSBP

Thống kê lo gan Bình Phước 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Bình Phước từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
92 26 lần quay 18/07/2020
49 19 lần quay 05/09/2020
08 19 lần quay 05/09/2020
99 17 lần quay 19/09/2020
59 17 lần quay 19/09/2020
23 17 lần quay 19/09/2020
47 17 lần quay 19/09/2020
69 14 lần quay 10/10/2020
76 12 lần quay 24/10/2020
30 12 lần quay 24/10/2020
93 11 lần quay 31/10/2020
42 11 lần quay 31/10/2020
38 10 lần quay 07/11/2020
36 10 lần quay 07/11/2020
15 10 lần quay 07/11/2020
65 9 lần quay 14/11/2020
66 9 lần quay 14/11/2020
58 9 lần quay 14/11/2020
27 9 lần quay 14/11/2020
81 9 lần quay 14/11/2020
87 8 lần quay 21/11/2020
88 8 lần quay 21/11/2020
52 8 lần quay 21/11/2020
98 8 lần quay 21/11/2020
03 8 lần quay 21/11/2020
71 8 lần quay 21/11/2020
31 7 lần quay 28/11/2020
90 7 lần quay 28/11/2020
40 6 lần quay 05/12/2020
14 6 lần quay 05/12/2020
97 6 lần quay 05/12/2020
75 6 lần quay 05/12/2020
28 6 lần quay 05/12/2020
63 6 lần quay 05/12/2020
46 5 lần quay 12/12/2020
21 5 lần quay 12/12/2020
64 5 lần quay 12/12/2020
68 5 lần quay 12/12/2020
85 4 lần quay 19/12/2020
11 4 lần quay 19/12/2020
61 4 lần quay 19/12/2020
32 4 lần quay 19/12/2020
34 4 lần quay 19/12/2020
17 4 lần quay 19/12/2020
06 4 lần quay 19/12/2020
67 3 lần quay 26/12/2020
51 3 lần quay 26/12/2020
72 3 lần quay 26/12/2020
82 3 lần quay 26/12/2020
77 3 lần quay 26/12/2020
25 3 lần quay 26/12/2020
35 3 lần quay 26/12/2020
95 3 lần quay 26/12/2020
20 3 lần quay 26/12/2020
89 3 lần quay 26/12/2020
39 3 lần quay 26/12/2020
10 3 lần quay 26/12/2020
18 3 lần quay 26/12/2020
02 2 lần quay 02/01/2021
22 2 lần quay 02/01/2021
00 2 lần quay 02/01/2021
48 2 lần quay 02/01/2021
78 2 lần quay 02/01/2021
29 2 lần quay 02/01/2021
56 2 lần quay 02/01/2021
45 2 lần quay 02/01/2021
37 2 lần quay 02/01/2021
83 2 lần quay 02/01/2021
73 1 lần quay 09/01/2021
96 1 lần quay 09/01/2021
12 1 lần quay 09/01/2021
91 1 lần quay 09/01/2021
74 1 lần quay 09/01/2021
43 1 lần quay 09/01/2021
44 1 lần quay 09/01/2021
50 1 lần quay 09/01/2021
13 1 lần quay 09/01/2021
33 1 lần quay 09/01/2021
54 1 lần quay 09/01/2021
55 1 lần quay 09/01/2021
57 1 lần quay 09/01/2021
60 1 lần quay 09/01/2021
04 1 lần quay 09/01/2021
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
94 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
05 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
86 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
84 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
01 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
2x 186 ngày 18/07/2020
7x 81 ngày 31/10/2020
5x 67 ngày 14/11/2020
3x 46 ngày 05/12/2020
4x 39 ngày 12/12/2020
1x 32 ngày 19/12/2020
0x 25 ngày 26/12/2020
8x 18 ngày 02/01/2021
9x 11 ngày 09/01/2021
6x 4 ngày 16/01/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x1 151 ngày 22/08/2020
x4 109 ngày 03/10/2020
x3 102 ngày 10/10/2020
x0 60 ngày 21/11/2020
x9 53 ngày 28/11/2020
x5 46 ngày 05/12/2020
x8 39 ngày 12/12/2020
x7 25 ngày 26/12/2020
x6 11 ngày 09/01/2021
x2 4 ngày 16/01/2021