Thống kê lô gan XSBP

Thống kê lô gan XSBP

Thống kê lo gan Bình Phước 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Bình Phước từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
69 26 lần quay 29/02/2020
43 20 lần quay 09/05/2020
00 19 lần quay 16/05/2020
46 18 lần quay 23/05/2020
32 17 lần quay 30/05/2020
70 16 lần quay 06/06/2020
96 16 lần quay 06/06/2020
75 14 lần quay 20/06/2020
12 13 lần quay 27/06/2020
95 12 lần quay 04/07/2020
53 12 lần quay 04/07/2020
20 12 lần quay 04/07/2020
54 11 lần quay 11/07/2020
33 11 lần quay 11/07/2020
31 11 lần quay 11/07/2020
10 10 lần quay 18/07/2020
92 10 lần quay 18/07/2020
35 9 lần quay 25/07/2020
36 9 lần quay 25/07/2020
84 9 lần quay 25/07/2020
50 8 lần quay 01/08/2020
90 8 lần quay 01/08/2020
03 8 lần quay 01/08/2020
61 8 lần quay 01/08/2020
79 7 lần quay 08/08/2020
76 7 lần quay 08/08/2020
41 6 lần quay 15/08/2020
05 6 lần quay 15/08/2020
18 6 lần quay 15/08/2020
02 5 lần quay 22/08/2020
16 5 lần quay 22/08/2020
81 5 lần quay 22/08/2020
71 5 lần quay 22/08/2020
55 5 lần quay 22/08/2020
89 5 lần quay 22/08/2020
74 5 lần quay 22/08/2020
83 4 lần quay 29/08/2020
44 4 lần quay 29/08/2020
98 4 lần quay 29/08/2020
93 4 lần quay 29/08/2020
68 4 lần quay 29/08/2020
57 4 lần quay 29/08/2020
62 4 lần quay 29/08/2020
37 4 lần quay 29/08/2020
29 4 lần quay 29/08/2020
17 4 lần quay 29/08/2020
86 3 lần quay 05/09/2020
08 3 lần quay 05/09/2020
14 3 lần quay 05/09/2020
82 3 lần quay 05/09/2020
24 3 lần quay 05/09/2020
73 3 lần quay 05/09/2020
11 3 lần quay 05/09/2020
34 3 lần quay 05/09/2020
21 3 lần quay 05/09/2020
94 3 lần quay 05/09/2020
01 3 lần quay 05/09/2020
49 3 lần quay 05/09/2020
28 3 lần quay 05/09/2020
91 3 lần quay 05/09/2020
19 2 lần quay 12/09/2020
40 2 lần quay 12/09/2020
25 2 lần quay 12/09/2020
26 2 lần quay 12/09/2020
04 2 lần quay 12/09/2020
65 2 lần quay 12/09/2020
64 2 lần quay 12/09/2020
63 2 lần quay 12/09/2020
87 2 lần quay 12/09/2020
52 2 lần quay 12/09/2020
78 1 lần quay 19/09/2020
99 1 lần quay 19/09/2020
13 1 lần quay 19/09/2020
77 1 lần quay 19/09/2020
88 1 lần quay 19/09/2020
51 1 lần quay 19/09/2020
56 1 lần quay 19/09/2020
58 1 lần quay 19/09/2020
59 1 lần quay 19/09/2020
47 1 lần quay 19/09/2020
38 1 lần quay 19/09/2020
39 1 lần quay 19/09/2020
66 1 lần quay 19/09/2020
23 1 lần quay 19/09/2020
45 1 lần quay 19/09/2020
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
97 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
48 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
30 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
60 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
27 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
72 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
85 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
8x 136 ngày 16/05/2020
2x 73 ngày 18/07/2020
9x 59 ngày 01/08/2020
4x 45 ngày 15/08/2020
7x 38 ngày 22/08/2020
1x 17 ngày 12/09/2020
3x 10 ngày 19/09/2020
0x 3 ngày 26/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x0 136 ngày 16/05/2020
x2 129 ngày 23/05/2020
x5 122 ngày 30/05/2020
x9 52 ngày 08/08/2020
x1 38 ngày 22/08/2020
x7 31 ngày 29/08/2020
x4 24 ngày 05/09/2020
x3 17 ngày 12/09/2020
x8 10 ngày 19/09/2020
x6 3 ngày 26/09/2020